PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 21 | 59--71
Tytuł artykułu

Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
Key Factors in the Process of Building a Competitive Advantage by SMEs in Wielkopolska. Selected Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowanych koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej nie na-leży traktować w sposób absolutny. Zaś przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoznaniem czynników kluczowych potrzebnych do zbudowania przewagi konkurencyjnej muszą pamiętać, by uwzględniać w swoich analizach specyfikę branży i warunków tam panujących. Zatem poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, przedstawionych teorii nie należy traktować w sposób wariantowy. Lepszym rozwiązaniem wydaje się próba syntezy tych teorii. W wyniku konfrontacji zaprezentowanych rozważań teoretycznych z prze-prowadzonymi badaniami empirycznymi widać, że praktyka potwierdza słuszność analiz teoretycznych. W wyniku tego nasuwa się kilka następujących wniosków. Wśród zasobów pozwalających na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski najwyżej oceniły kapitał ludzki (rozumiany jako doświadczenie i umiejętności swoich pracowników). Ponadto ważne okazały się również takie zasoby jak: jakość środków trwałych, kapitał społeczny oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Z kolei w ocenie przedstawicieli przedsiębiorstw najmniej ważnymi zasobami podczas budowania przewagi konkurencyjnej są: współpraca w sieci, patenty i licencje oraz B & R, co z punktu widzenia rozważań teoretycznych jest zjawiskiem niepokojącym. (fragment tekstu)
EN
Globalization and in the consequent internationalization, is one of the biggest challenges for polish companies. In addition, the intensity of competitive businesses in the world market forces to seek competitive advantages of companies to raise their abil-ity in the process. In this paper, the data presented both: theoretical and empirical evi-dence on building a competitive advantage in foreign markets by the analyzed group of internationalized SMEs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
21
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • mgr inż., Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Bednarz J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Bednarz J., Wewnętrzne źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Czupiał J., Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Godziszewski B., Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 • Gorynia M., Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2000.
 • Koczerga M., Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Krzyżanowska M., Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, "Marketing i Rynek" 2007, nr 8.
 • Krzyżanowska M., Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej, "Marketing i Rynek" 2007, nr 9.
 • Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, may-june 1990.
 • Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Rybicki J., Pawłowski B., Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, [w:] Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń-Chorodyńska, R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospo-darka Narodowa" 2000, nr 7 (8).
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2005.
 • Szwajda D., Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Śliwiński R., Kluczowe czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Twarowski B., Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.