PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 111--117
Tytuł artykułu

Zalety i wady form prawnych użytkowania ziemi z zasobów własności rolnej skarbu państwa w świetle badań ankietowych w województwie warmińsko-mazurskim

Warianty tytułu
Advantages and Disadvantages of Legal Forms of Using Land from the Resources of the Agricultural Property of the State Treasury in the Light of Surveys in the Warman-Masuria Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja wad i zalet form prawnych użytkowania ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. W opinii badanych główną zaletą dzierżawy była możliwość tańszego (niż w przypadku zakupu) prowadzenia produkcji rolniczej. Do najważniejszych wad dzierżawienia gruntów z ZWRSP ankietowani rolnicy zaliczali niepewność gospodarowania w dłuższej perspektywie czasu. Najistotniejszym atutem zakupu gruntów rolniczych jest możliwość dalszego inwestowania w gospodarstwo bez obawy o utratę gruntów. Respondenci jako główną wadę zakupu gruntów wskazywali na wysoką cenę tej formy użytkowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of research was to identify the advantages and disadvantages of the forms of development of farm lands using the grounds from the State Treasury Agricultural Property (STAP) in Warmińsko-Mazurskie voivodeship. In the opinions of researched group, the main advantage of lease was the opportunity to maintain the agricultural production in lower (than in the way of buying) prices. The most important disadvantage of the lease was insecurity of managing in longer perspective of time. The most important asset of buying the agricultural lands is the possibility of further investments in the farm without having to worry about losing the grounds. Respondents pointed out that the main disadvantage of buying the grounds is the high prices of such form of using.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
111--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Bański Jerzy 2010. Znaczenie rolnictwa w gospodarstwie Polski. W: J. Bański J. (red.). Atlas rolnictwa Polski (Importance of agriculture on the Polish farm). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polska Akademia Nauk.
 • 2. Kryszak Hubert, Krystyna Kurowska. 2016. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych (Lease as a form of administration of agricultural land with state treasury resources in terms of new regulations). Studia i Prace WNE iZ US 45 (1): 385-396.
 • 3. MRiRW. 2017. Informacja nt. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw (Information on the Act on Withholding the Sale of Real Estate of ZWRSP and on amending certain acts) Warszawa: MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Informacja-nt.-ustawy-o-wstrzymaniu-sprzedazy-nieruchomosci-ZWRSP-orazo-zmianie-niektorych-ustaw, access: 30.10.2017.
 • 4. Nowak Anna, Domańska Katarzyna. 2014. Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej (Profitability changes at rural farms in Poland on the background European Union). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (1): 64-72.
 • 5. Smędzik Katarzyna. 2010. Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (The rate of production and its influence on effectiveness of different types of individual farms in Poland by applying DEA models). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 261-273.
 • 6. Tańska-Hus Bożena. 2017. Sprzedaż i dzierżawa gruntów w świetle obowiązujących przepisów prawnych (Sale and lease of land in the light of applicable regulations). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 250-255.
 • 7. Tomczak Franciszek 2015. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (Family economy in agriculture. Conditions and mechanisms of development). IRWIR PAN: Warszawa.
 • 8. Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (The Act of 14 April 2016 to suspend the sale of real estate of the Agricultural Property of the Treasury and on amendments to certain laws). Dz.U. 2016, poz. 585.
 • 9. Wilkin Jerzy. 2015: Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej (International conditionsfor the use of agricultural land) Zeszyty Naukowe SGG W w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 154160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.