PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 124--132
Tytuł artykułu

Potencjał użytkowy pelletu z biomasy drzewnej: energia odnawialna jako element zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
The Differentiation of Local Fees for Public Services on the Example of Water Supply and Sewage Disposal Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było rozpoznanie użytkowania pelletu, jednej z form biomasy drzewnej, jako źródła energii odnawialnej, której wykorzystanie jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zakresem pracy objęto rozmiar produkcji i konsumpcji pelletu w Polsce na tle wybranych krajów UE w latach 2011 i 2017. Przedstawiono zmiany w liczbie producentów pelletu w Polsce uwzględniając ich przestrzenne rozmieszczenie w ujęciu województw w 2018 roku. W celu określenia potencjału pelletu drzewnego jako źródła energii odnawialnej, na podstawie korelacji Pearsona wskazano na istotny związek między produkcją pelletu a lesistością (r = 0,94, p-value 0,002) oraz związek między udziałem lasów prywatnych a ludnością wiejską (r = 0,59, p-value 0,017). Oczekuje się, że rynek krajowy będzie się rozwijać w nadchodzących latach. Równocześnie unijny rynek pelletu drzewnego będzie zwiększał swój udział ze względu na podniesienie docelowego udziału energii ze źródeł odnawialnych z 20% w 2020 roku do 32% w 2030 roku. Jednak dalsza ekspansja użytkowania pelletu drzewnego może różnić się z uwagi na indywidualne wymogi zrównoważonego rozwoju poszczególnych państw członkowskich UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper's purpose was the recognition of the use of pellets as a source of renewable energy in sustainable development concept. The scope of work covered pellet production volume and consumption in Poland as compared to the selected EU countries in 2011 and 2017. Moreover, the presentation tracks the changes in the number of pellet producers in Poland taking into account their spatial distribution across voivodships in 2018. To determine the potential of wood pellets as a renewable energy source, on the calculations of Pearson's correlation coefficient, confirmed a significant relationship between the volume of pellet production and forest cover (r = 0.94, p-value 0.002), and another relationship between the share of private forests and rural population (r = 0.59, p-value 0.017). The domestic and the EU wood pellet market is expected to continue to grow in the coming years due to the new targeted share of energy from renewable sources from 20% in 2020 to 32% in 2030. However, further expansion of use of wood pellets in individual EU country-members may be limited by their individual requirements of sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
124--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Adamowicz Zbigniew. 2000. Integracja polityki ekologicznej i polityki rolnej, jako droga do zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa - część pierwsza (Integration of ecological and agricultural policy as a way to sustainabledevelopment - part one). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej 40: 49-62.
 • 2. AEBIOM (European Biomass Associate). 2016. Statistical Report. European Bioenergy Outlook. Key Findings. European Biomass Associate.
 • 3. Barlinek Naturalne Paliwa. 2018. Porównanie norm certyfikatów dla pelletu drzewnego (Comparison of certificate standards for wood pellets), http://www.pelet.com.pl/pl/jakosc/porownanie-norm-certyfikatowdla-peletu-drzewnego.html, access: 31.10. 2018.
 • 4. Bernadzki Eugeniusz. 2006. Kraje i leśnictwo krajów Unii Europejskiej (Forestry of the European Union countries). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 • 5. Ciepiela Dariusz. 2018. Uwaga! Uzgodniono nowe cele OZE na rok 2030 (Attention! New RES targets for 2030 were agreed). Wnp.pl Portal gospodarczy. https://energetyka.wnp.pl/uwaga-uzgodniono-nowe-cele-oze-na-rok 2030,325063_1_0_0.html, access: 31.10. 2018.
 • 6. Czyste Ogrzewanie. 2018. Norma PN-EN 303-5:2012 i codesign (Standard PN-EN 303-5: 2012 and codesign),http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/, access: 31.10. 2018.
 • 7. Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2016. Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej (Creating permanentny sustainable development in agricultural econimics in historical and modern perspective). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozwój Trwały i Zrównoważony 452: 32-45, doi: 10.15611/pn.2016.452.03.
 • 9. Dyrektywa PE i Rady z dnia 23.02.2017 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych(Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources). COM/2016/0767 final.
 • 9. EC (European Commission). 2018. Intelligent energy Europe. European pellet quality certification, https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/pellcert, access: 31.10. 2018.
 • 10. Flach Bob, Sabine Lieberz, Jnnifer Lappin, Sophie Bolla. Global Agricultural Information Network (GAIN). EU-28. Biofuels Annual. EU Biofuels Annual 2018. USDA.
 • 11. Gazeta Pomorska. 2018. Dopłata do wymiany pieców 2018. Nawet 90% kosztów z program czyste powietrze(Subsidies for replacement of equipment. Even 90% costs from Clean Air Programme will be paid), https://pomorska.pl/doplata-do-wymiany-piecow-2018-nawet-90-kosztow-z-programu-czyste-powietrze/ar/13312974, access: 31.10. 2018.
 • 12. Graczyk Andrzej. 2017. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju energetyki (Indicators of sustainable energy development). Optimum Studia Ekonomiczne 4 (88): 53-67, doi: 10.15290/ose.2017.04.88.05.
 • 13. Gradziuk Piotr. 2017. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a zatrudnienie (The use of energy fromrenewable sources and employment). Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19, 6: 92-97, doi: 10.5604/01.3001.0010.6212.
 • 14. Gram w Zielone.pl. 2018. Portal zielonej energii. 2018. Parlament Europejski przyjął unijny cel OZE na 2030 (The European Parliament accepted the RES target for 2030), http://gramwzielone.pl/trendy/33312/parlament-europejski-przyjal-unijny-cel-oze-na-2030, access: 31.10. 2018.
 • 15. GUS. 2017a. Leśnictwo (Forestry). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 16. GUS. 2017b. Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym (Population in Poland. Size and structure byterritorial division). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 17. Jakubiak Maciej, Włodzimierz Kordylewski. 2008. Pellety podstawowym biopaliwem dla energetyki (Pelletsa basic biofuel for energy). Archiwum Spalania 8, 3-4: 107-118.
 • 18. Jeżowski Piotr. 2012. Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania (Challenges of sustainable development). Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2: 99-124.
 • 19. KE (Komisja Europejska). 2013. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (The new EU forestry strategy for forests and forest-wood sector), COM(2013) 659 final z dnia 20.9.2013 r. Bruksela.
 • 20. Klepacki Bogdan. 2000. Zrównoważony rozwój gospodarczy - moda czy utrwalony trend? (Sustainable economicdevelopment - vogue or a consolidated trend?). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 40: 17-26.
 • 21. Lasy Państwowe. 2017a. Lasy w Polsce 2017 (Forests in Poland, 2017). Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-w-polsce-1/lasy-w-polsce-2017-pl-internet.pdf, access: 31.10. 2018.
 • 22. Lasy Państwowe. 2017b. Lasy państwowe w liczbach 2017 (State forests in numbers 2017). http://www.lasy. gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-panstwowe-w-liczbach-1/lasy-w-liczbach-2017-pl-internet.pdf, access: 31.10.2018.
 • 23. Odnawialne Źródła Energii.pl. 2018. Jaka będzie przyszłość biomasy w Polsce i Europie (What will be the future of biomass in Poland and Europe), http://odnawialnezrodlaenergii.pl/biomasa-aktualnosci/item/3740-jaka-bedzie-przyszlosc-biomasy-w-polsce-i-europie, access: 31.10. 2018.
 • 24. Olsztyńska Ilona. 2016. Pellety drzewne i ich certyfikacja (Wood pellets and certification). Rynek Pelletu wrzesień: 20-22.
 • 25. Olsztyńska Ilona. 2017. Pellety drzewne i ich certyfikacja (Wood pellets and certifications). Magazyn Biomasa,https://magazynbiomasa.pl/pellety-drzewne-i-ich-certyfikacja, access: 31.10.2018.
 • 26. Paszkowski Stanisław. 2000. Istota i funkcje rolnictwa zrównoważonego na tle innych form (The essence and functions of sustainable agriculture as compared to other form). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 40: 63-80.
 • 27. Sikorska-Wolak Izabella. 2000. Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa (w ujęciu normatywnym i opisowym) (Selected issues of sustainable agricultural development (in normative and descriptive terms). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 40: 63-80.
 • 29. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innychustaw (Act of June 7, 2018 amending the act on renewable energy sources and certain other acts). Dz.U.2018, poz. 1276, art. 119a.
 • 31. Skog Kenneth E., Robert C. Abt, Karen L. Abt. 2014. Wood energy and competing wood product markets. [In]Wood energy in developed economics. Resource management, economics and policy, ed. Aguilar Fransicso,161-188. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.
 • 33. Wiatrak Andrzej. 2000. Założenia i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Assumptions and practiceof sustainable agriculture development). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 40: 5-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.