PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 91--98
Tytuł artykułu

Analiza zmiany wybranych czynników społeczno-demograficznych rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2016

Warianty tytułu
Analysis of changes in selected socio-demographic factors of family farms in Poland in 2010-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polskim rolnictwie od dawna dominują gospodarstwa rolne prowadzone przez indywidualnych rolników określane mianem rodzinnych gospodarstw rolnych. Celem artykułu była charakterystyka wybranych cech społeczno-demograficznych ludności rolniczej oraz czynnik przeobrażeń w obrębie rodzinnych gospodarstw rolnych. W latach 2010-2016 zaobserwowano zmniejszenie się liczebności rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce oraz osób tam pracujących, co było kontynuacją trendu zapoczątkowanego jeszcze w okresie transformacji gospodarczej. Zmniejszaniu zbiorowości gospodarstw rodzinnych towarzyszyły zmiany polegające m.in. na poprawie poziomu wykształcenia, ale również starzeniu się osób zarządzających gospodarstwem, odchodzenie od wykonywania zajęć pozarolniczych członków rodziny. Zjawiska te świadczyły z jednej strony o profesjonalizacji i specjalizacji części gospodarstw rodzinnych, ale także o postępującej dywersyfikacji aktywności ekonomicznej osób w małych podmiotach stanowiących większość gospodarstw w Polsce. Przedstawione wyniki oparto o dane GUS oraz literaturę przedmiotu. W badaniu wykorzystano metodę porównawczą i analizę danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural holdings run by individual farmers, known as family farms, have long dominated the Polish agriculture. The purpose of the article was to characterize selected socio-demographic features of the agricultural population and the factor of transformations within family farms. In years 2010-2016, a decline in the number of family farms in Poland and individuals working there was observed, which was a continuation of the trend initiated in the period of economic transformation. The decrease in the number of family farms was accompanied by changes consisting of the improvement in the level of education, but also aging of those managing the farms, and the departure of family members from performing non-agricultural activities. On the one hand, these phenomena demonstrated the professionalization and specialization of some family farms, but they also demonstrated the increasing diversification of the economic activity of people in small entities that constitute the majority of the farms in Poland. The presented results were based on the CSO data and literature on the subject. The study used a comparative method and a statistical data analysis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--98
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Dudek M. (2013), Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej, w: Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 10-38.
 • Dudek M. (2018), Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w polskim rolnictwie, "Marketing i Zarządzanie" nr 1 (51), s. 41-49.
 • GUS (2017), Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2012), Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010 r., GUS, Warszawa.
 • FAO (2014), Towards stronger family farms. Voices in the international Year of Family Farming, FAO, Rome.
 • Kempa E. (2011), Strategia rozwoju firm rodzinnych w sektorze MSP, w: Firmy rodzinne -determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Marjański A. (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Klimek J. (2014), W rodzinnej firmie. Powstanie, rozwój, zagrożenia i szanse, Warszawa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 • Sikorska A. (red.) (2011), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sikorska A. (red.) (2015), Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stawicka E. (2011), Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych, w: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Marjański A. (red.), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Stawicka E. (2017), CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego, "Turystyka i Rozwój Regionalny", nr 8, s. 93-104.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, Warszawa, Poltext.
 • Wrzaszcz W. (2012), Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), "Studia i Monografie", nr 155, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zegar J.St. (2009), Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-16.
 • Zegar J.St. (2018), Kwestia agrarna w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.