PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 (CD) | 75--108
Tytuł artykułu

Metoda Hellwiga jako metoda ilościowa doboru zmiennych do modelowania procesów logistycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Hellwig Method as a Quantitative Method Selection of Variables for Modeling Logistic Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat artykułu dotyczy doboru zmiennych w modelowaniu procesów logistycznych jedną z wybranych metod ilościowych, jaką jest metoda Hellwiga. Dokonując analizy teoretycznej i empirycznej badanego problemu, opracowano precyzyjny algorytm doboru zmiennych objaśniających, spośród zmiennych kandydujących, do modelu ekonometrycznego metodą Hellwiga. Przedstawiony algorytm pozwala na jednoznaczny wybór, na podstawie pojemności nośników informacji w oparciu o współczynniki korelacji liniowej Pearsona, najwłaściwszych zmiennych do tego modelu. Algorytm ten, posłużył do praktycznego obliczenia i na tej podstawie wyboru najlepszych zmiennych objaśniających na bazie fizycznego przykładu opartego na danych empirycznych firmy Wawel S.A.Dla właściwej egzemplifikacji, podjęto próbę zbudowania empirycznego modelu ekonometrycznego. Zidentyfikowano cztery potencjale zmienne kandydujące do tego modelu poprzez analizę i opracowanie danych empirycznych pozyskanych ze sprawozdań finansowych firmy. Następnie wykorzystując opracowany algorytm metody Hellwiga, otrzymano rzeczywiste wyniki doboru prawdziwych zmiennych do realnego modelu ekonometrycznego opisującego produkcję sprzedaną w firmie Wawel S.A. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article concerns the selection of variables in the modeling of logistic processes, one of the quantitative methods chosen, which is the Hellwig method. Performing a theoretical and empirical analysis of the examined problem, a precise algorithm for the selection of explanatory variables was developed, among the candidate variables, to the econometric model using the Hellwig method. The presented algorithm allows for an unambiguous selection, based on the capacity of information carriers based on Pearson's linear correlation coefficients, the most appropriate variables for this model. This algorithm was used for practical calculation and on this basis the selection of the best explanatory variables on the basis of a physical example based on empirical data of the Wawel SA company. For the proper exemplification, an attempt to build an empirical econometric model.Four potential variables candidate for this model were identified by analyzing and developing empirical data obtained from the company's financial reports.Next, using the developed algorithm of the Hellwig method, real results of the selection of real variables were obtained to the real econometric model describing the production sold in the company Wawel S.A. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--108
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
  • 1. Buttolph-Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycoff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • 2. Duda A., Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne w logistyce przedsiębiorstwa, [w:] Systemy Logistyczne Wojsk, "Zeszyty Naukowe Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej", nr 44/2016.
  • 3. Górecki B. R., Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo KayText, Warszawa 2010.
  • 4. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  • 5. Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009.
  • 6. Łaniec J. D., Elementy statystyki dla pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
  • 7. Mróz M., Dobór zmiennych niezależnych w modelowaniu procesów logistycznych metodą analizy grafów, [w:] "Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej", nr 3(108)/2017.
  • 8. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • 9. Sprawozdania finansowe firmy Wawel S.A. opublikowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.