PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 (CD) | 119--130
Tytuł artykułu

Rola transportu kolejowego w logistyce obronnej

Warianty tytułu
Role of Railway Transport in Defense Logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli transportu kolejowego w logistyce obronnej. Problem badawczy został sformułowany następująco: Jaka jest rola transportu kolejowego w logistyce obronnej? Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metody badawcze takie, jak: analiza danych statystycznych, treści literatury i dokumentów wojskowych i przedsiębiorstw kolejowych, a także synteza. Artykuł zawiera sprecyzowanie wykorzystywanych pojęć, określenie stanu transportu kolejowego w Polsce na tle innych państw europejskich, a także nakreślenie zmian w postrzeganiu transportu kolejowego od powstania lokomotywy parowej do stanu aktualnego. Na tej podstawie dokonano określenia roli transportu kolejowego w logistyce obronnej i klasyfikacji oceniając transport kolejowy, jako dawcę i biorcę logistyki obronnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to define the role of rail transport in defense logistics. The research problem was formulated as follows: What is the role of rail transport in defense logistics? The article elaborated research methods such as: analysis of statistical data, content of literature, military documents and railway companies documents, as well as synthesis. The article contains a clarification of the terms used, defining the status of rail transport in Poland compared to other European countries, as well as outlining changes in the perception of rail transport from the creation of a steam locomotive to the current state. On this basis, the role of rail transport in defense logistics and classification was determined, assessing rail transport as a donor and recipient of defense logistics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
119--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • 1. Blaik P., Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 • 2. Chrobak R., Kierowanie przemieszczaniem wojsk na terytorium kraju: pojęcie, organizacja, system, AON, Warszawa 2008.
 • 3. Ciupiński A., i Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004.
 • 4. Dobrosielski M., Standardy wojskowych przewozów kolejowych, "Przegląd Sił Zbrojnych", nr 1/2018.
 • 5. Engelhardt J., Transport kolejowy: organizacja, gospodarowanie, zarządzanie, Kolejowa Oficyna Wydawnicza 1995.
 • 6. http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kolejowe-inwestycje-mon-2016-2017-80546.html, 21.06.2018.
 • 7. Grzywacz W., i Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
 • 8. Kaczmarek J., Lepkowski W., i Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
 • 9. Kitler W., Obrona narodowa III RP: pojęcie, organizacja, system, AON, Warszawa 2002.
 • 10. Koziej S., Podstawy i zasady sztuki wojennej, AON, Warszawa 1993.
 • 11. Koziej S., Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem : Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • 12. Kunikowski J., i Turek A., Bezpieczeństwo i dyplomacja: słownik terminów, Pedagogium WSPR, Warszawa 2008.
 • 13. Kurek S.T., Logistyczny wymiar systemu obronnego państwa, "ZN AON", nr 3 (84)/2011, s. 167-179.
 • 14. Kuziemkowski R., i Zalewski P., Ekonomika transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa 1987.
 • 15. Marczak J., Powszechna ochrona i obrona narodowa, [w:] Jakubczak R. (red.) Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 • 16. Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił zbrojnych RP DD/9, MON 2004.
 • 17. Instrukcja o przewozach wojsk transportem kolejowym DD/4.4.1(A), MON 2007.
 • 18. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2009.
 • 19. Nowak E., Komunikacje i wojna, Bellona, Warszawa 1994, BWW.
 • 20. Nowak E., Wykorzystanie transportu kolejowego w sytuacjach kryzysowych, [w:] Wołejszo J., (red.) Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, AON, Warszawa 2014.
 • 21. Nowak E., Militarne postrzeganie transportu kolejowego we współczesnych działaniach wojennych, [w:] Nyszk W., Szeląg K., Tymińska I., (red.), Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej, AON, Warszawa 2015.
 • 22. Pietrzyk-Wiszowaty K., Miejsce transportu kolejowego w systemie obronnym państwa - ujęcie teoretyczne, AON, Warszawa 2016.
 • 23. https://www.intercity.pl//pl/site/o-nas/przetargi/wyniki-postepowan-przetargowych/dostawa-8-wagonow-osobowych-specjalnych-dla-potrzeb-sil-zbrojnych-15/10/tut/2017.html
 • 24. Stankiewicz W., Logistyka: z zagadnień gospodarki wojskowej państw NATO, MON, Warszawa 1968.
 • 25. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • 26. , Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, FNCE, 2017., Poznań 2017.
 • 27. Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Pax, Warszawa 1984.
 • 28. Szulc B., Bezpieczeństwo a obronność: dylematy ontologiczno- epistemologiczne), "Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku", 2016, s. 9-23.
 • 29. Tucholski Z., Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu wojsk Układu Warszawskiego: technika w służbie doktryny, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2009.
 • 30. Zamiar Z., i Zamiar P., Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, "ZN WSOWL", nr 4 (162)2011/, s. 91-98.
 • 31. Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy międzynarodowe", 1989, nr 10, s. 49-70.
 • 32. Zintel K., Austro-węgierskie wojskowe konne koleje polowe w czasie I wojny światowej i ich motoryzacja (1), Pyssa R., (red. )"Świat Kolei: parowozik: magazyn sympatyków komunikacji szynowej", nr 4/2017.
 • 33. Raport Roczny 2014, PKP PLK, Warszawa 2015.
 • 34. Raport Roczny 2015, PKP PLK, Warszawa 2016.
 • 35. Основные показатели транспорта по Российской Федерации, Federal State Statistics Service (Rosstat), Moskwa 2017, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/osn-pk.xls.
 • 36. Statistical Yearbook of the Republic of Belarus, 2017, National Statistical Commettee of the Republic of Belarus (Belstat), Minsk 2017.
 • 37. Statistical Yearbook of Ukraine for 2016, State Statistics Service of Ukraine, Kiev 2017.
 • 38. Raport Roczny 2016, PKP PLK, Warszawa 2017.
 • 39. Основные показатели перевозочной деятельности транспорта, Federal State Statistics Service (Rosstat), Moskwa 2017, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/osnpoktr2015-17.xls.
 • 40. Słownik języka polskiego PWN, 2018, https://sjp.pwn.pl/.
 • 41. Eurostat, b.d., http://ec.europa.eu/eurostat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.