PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 247--258
Tytuł artykułu

Zawieranie umów o pracę w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employment Contracts in Order to Obtain Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie będące tematem niniejszego artykułu dotyczy zawierania umów o pracę w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Problem jest bardzo aktualny wobec tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje ważność umów o pracę, a także wysokość ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia. W opracowaniu przedstawione zostały przesłanki warunkujące status pracownika w ubezpieczeniach społecznych i okoliczności, które przemawiają za uznaniem, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, w celu obejścia ustawy lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W artykule omówione zostały najnowsze orzeczenia sądowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of this article concerns the conclusion of employment contracts to obtain insurance cover. The problem is very timely because the Social Insurance Institution is questioning the validity of employment contracts as well as the amount of wages agreed in the employment contract. The article presents the conditions determining the status of a worker in social security and the conditions that make it possible to consider that a contract of employment is concluded to circumvent the law or is contrary to the principles of social coexistence. This article discusses the recent judgments of the Supreme Court. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Gersdorf M. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Salwa Z. (red.), Warszawa 2008
 • Laskowska-Hulisz A., Łabanowski M., Ramlo L., Komentarz do art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wantoch-Rekowski J. (red.), LEX 2015.
 • Perdeus W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Baran K.W. (red.), Warszawa 2012.
 • Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2002.
 • Strzebińczyk J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E. (red.), Warszawa 2008.
 • Świątkowski A.M., Indywidualne prawo pracy, Gdańsk 2001.
 • Świerblewska D., [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Szabłowska--Juckiewicz M., Wałachowska M., Wantoch-Rekowski J. (red.), LEX 2015.
 • Tomaszewska M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Baran K.W. (red.), Warszawa 2012.
 • Uścińska G., Definicja pracownika dla celów ubezpieczenia społecznego [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza. Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Szabłowska-Juckiewicz M., Rutkowska B., Napiórkowska A. (red.), Toruń 2017.
 • Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Zieleniecki M. [w:] Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, Wypych-Żywicka A. (red.), Warszawa 2009.
 • Artykuły naukowe
 • Czarnecki M., Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego, "Krytyka Prawa" 2016, tom 8, nr 3.
 • Gersdorf M., Obejście prawa a pozorność w kontraktach menadżerskich, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 10.
 • Golat R., Ustalanie zawarcia umowy o pracę, "Służba Pracownicza" 2009, nr 9.
 • Koczur S., Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, "Monitor Prawa Pracy" 2013, nr 7.
 • Musiała A., Problematyka kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, "Monitor Prawa Pracy" 2015, nr 1.
 • Prusinowski P., Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych, "Monitor Prawa Pracy" 2011, nr 6.
 • Sadlik R., Pozorna umowa o pracę nie stanowi tytułu ubezpieczenia, "Monitor Prawa Pracy" 2013, nr 9.
 • Sierocka I., Umowa zlecenia i umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych, "Monitor Prawa Pracy" 2015, nr 7.
 • Ślebzak K., Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2017, nr 2.
 • Orzecznictwo sądów
 • Postanowienie SN z dnia 22 listopada 1979 r., III PZ 7/79, OSNC 1980 r., nr 4, s. 83.
 • Wyrok SN z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 616/98, OSNP 2000 r., nr 8, s. 312.
 • Wyrok SN z dnia 14 marca 2001 r., II UKN 258/00, OSNP 2002, nr 21, poz. 527.
 • Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 563/00, OSNP 2002, nr 4 poz. 90 wraz z aprobującą glosą B. Cudowskiego i Z. Niedbały, OSP 2002, nr 1, poz. 9.
 • Wyrok SN z dnia 25 listopada 2004 r., I PK 42/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 209.
 • Uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2005 r., II UZP 2/05, OSNP 2005, nr 21, poz. 338 wraz z krytyczną glosą D. E. Lach, LEX nr 53530.
 • Wyrok SN z dnia 4 sierpnia 2005 r., II UK 321/04, OSNP 2006, nr 11-12, poz. 190.
 • Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, LEX nr 182780 wraz z aprobującą glosą S. Samol.
 • Wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I UK 32/05, OSNP 2006, nr 15-16, poz. 249.
 • Wyrok SN z dnia 30 listopada 2005 r., I UK 61/05, LEX nr 607105.
 • Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2006 r., I UK 337/05, LEX nr 203581.
 • Wyrok SN z dnia 5 października 2006 r., I UK 120/06, OSNP 2007 r., nr 19-20, poz. 294.
 • Wyrok SN z dnia 15 lutego 2007 r., I UK 269/06, OSNP 2008 r., nr 5-6, poz. 78.
 • Wyrok SN z dnia 19 października 2007 r., II UK 56/07, LEX nr 376433.
 • Wyrok SN z dnia 8 lipca 2009, I UK 43/09, LEX nr 529772.
 • Uchwała 7 sędziów SN z dnia 10 września 2009 r., I UZP 5/09, OSNP 2010, nr 5-6, poz. 71.
 • Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10, OSNP 2010, nr 21-22, poz. 267.
 • Wyrok SN z dnia z dnia 21 maja 2010 r., I UK 43/10, LEX nr 619658.
 • Wyrok SN z dnia 12 maja 2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012 r., nr 11-12, poz. 145 wraz z glosą A. Musiała i glosą M. Raczkowski, LEX nr 1165773.
 • Wyrok SN z dnia 9 lutego 2012 r., I UK 265/11, LEX nr 1169836.
 • Wyrok SN z dnia 18 maja 2012 r., III UK 99/11, LEX nr 1227193.
 • Wyrok SN z dnia 26 lutego 2013 r., I UK 472/12, LEX nr 1356412.
 • Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2014 r., I PK 241/13, LEX nr 1455193.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r., III AUa 230/12, LEX nr 1238771.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 16 lutego 2016 r., I ACa 905/16, LEX nr 2256982.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012 r., III AUa 1688/11, LEX nr 1238741.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 4 marca 2016 r., III AUa 1675/15, LEX nr 2020091.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 15 marca 2016 r., III AUa 1754/15, LEX nr 2026177.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016 r., III AUa 1944/15, LEX nr 2044401.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2016 r., III AUa 2028/15, LEX nr 2044398.
 • Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 lipca 2016 r., III AUa 194/16, LEX nr 2109259.
 • Wyrok SA w Lublinie z dnia 16 marca 2017 r., III AUa 1003/16, LEX nr 2265749.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 marca 2017 r., III AUa 1761/15 , LEX nr 2278282.
 • Wyrok SA w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r., III AUa 576/16, LEX nr 2295220.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.