PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 537 Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność | 103--118
Tytuł artykułu

Regional Social Infrastructure from The Perspective of An Ageing Society

Autorzy
Warianty tytułu
Regionalna infrastruktura społeczna z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article aims to assess the state of the economy by highlighting the regional aspect from the perspective of an ageing population as well as to analyse the adjustments of the economy structure at the level of Polish regions in the area of silver and white economy to the needs of an ageing society. The age of 65+ was analysed. The rate of change in different regions is different, but the ageing process of society can be noticed everywhere. The creation of a silver and white economy is necessary in the face of ongoing processes. Visible delays in these areas are disturbing. It is the responsibility of the authorities to set goals and methods of their achievement in the field of shaping, for example, labour market policy, social insurance and healthcare. Methods used: descriptive, comparative, statistical analysis, synthesis(original abstract)
Celem artykułu jest analiza dostosowania struktury gospodarki na poziomie polskich regionów w obszarze srebrnej i białej gospodarki do potrzeb społeczeństwa. Do analizy przyjęto wiek 65+. Tempo zmian w poszczególnych regionach jest różne, lecz wszędzie dodatnie. Budowa srebrnej i białej gospodarki jest konieczna wobec zachodzących procesów, a widoczne zapóźnienia są niepokojące. Do obowiązków władzy należy wyznaczanie celów i metod ich osiągania - w zakresie kształtowania np. polityki rynku pracy, ubezpieczeń społecznych czy ochrony zdrowia. W artykule wykorzystano metody: opisową, porównawczą, analizy statystycznej, syntezy(abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics
Bibliografia
 • BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 12.02.2018 ).
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, p. 6.
 • Commission of the European Communities, 2007, Europe's demographic future: facts and figures, Brussels, SEC(2007).
 • Commission of the European Communities, 2005, Green Paper: Confronting demographic change: a new solidarity between the generations, (COM(2005) 94 final), EU COM, Brussels.
 • Commission of the European Communities, 2006, The demographic future of Europe - from challenge to opportunity, (COM(2006) 571 final), EU COM, Brussels.
 • Commission of the European Communities, 2009, Dealing with the impact of an ageing population in the EU (2009 Ageing Report), (COM(2009) 180 final), EU COM, Brussels.
 • Committee of the Regions 2017, Promowanie Zdrowia w miastach z myślą o poprawie jakości życia obywateli UE, 2017, Komisja Zasobów Naturalnych, www.cor.europa.eu (access: 14.05.2017).
 • European Innovation Partnership agrees on actions to turn ageing into an opportunity, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1309_en.htm?locale=en (access: 14.05.2017).
 • GUS, 2014, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS, 2015, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014r., Warszawa.
 • GUS, 2017, Dane ostateczne za 2016 rok dotyczące wyników bieżących badań demograficznych, Warszawa.
 • GUS 2018, Lecznictwo uzdrowiskowe, http://swaid.stat.gov.pl/ZdrowieOchronaZdrowia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_ZDR_4.aspx (access: 13.05.2017).
 • http://kigs.org.pl/o-instytucie/ (access: 14.05.2017).
 • https://stats.oecd.org/ (access 12.03.2018).
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, 2016, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • International Labour, 2013, Office employment and social protection in the new demographic context, fourth item on the agenda Report IV, International Labour Conference, 102nd session, Geneva, ILC.102/IV.
 • Klimczuk A., 2013, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/srebrna-gospodarka-jako-odpowiedz-sektoraprywatnego-wobec-starzenia-sie-spoleczenstwa/ (access: 14.05.2017).
 • Kryńska E., 2013, Rekomendacje dla Polski wynikające z rozwiązań systemowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej, [in:] E. Kryńska, P. Szukalski (eds.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź.
 • Magda I., Kiełczewska A., 2017, Analityczny Raport Uzupełniający 4. Praca, zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+, CenEA.
 • NIK, 2015, Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym, KZD-4101-003/2014 Nr ewid.2/ 2015/P/14/062/KZD, Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2017, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2029 (z perspektywą do 2030 r.).
 • Regional Atlas of GUS, 2018, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Szukalski P., 2011, Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • United Nation, World Population Ageing 2015, raport, Department of Economic and Social Affairs.
 • United Nations, The 2015 Revision of World Population Prospects, Department of Economic and Social Affairs.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz.U z 2015 poz. 1705.
 • World Bank, 2017, https://www.worldbank.org/ (access: 20.12.2017).
 • World Population Ageing, Report 2015, United Nations
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.