PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 133--138
Tytuł artykułu

Efektywność gospodarstw mlecznych na tle ogółu gospodarstw rolnych objętych systemem rachunkowości FADN

Warianty tytułu
Efficiency of Milk Farms on the Background of the General Farms That Were Covered by the FADN Accountancy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na tle wyników ogółu gospodarstw rolnych, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w 2016 roku. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na zbliżony poziom produktywności zasobów ziemi w obu grupach gospodarstw, wyższy wydatkowanej pracy w gospodarstwach mlecznych i niższy kapitału w tych gospodarstwach. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka uzyskały wyniki ekonomiczne na znacznie wyższym poziomie niż ogół gospodarstw, dlatego dochodowość zasobów produkcyjnych była także wyraźnie większa w tych gospodarstwach. Zatem pod względem efektywności ekonomicznej gospodarstwa mleczne wyraźnie przewyższały ogół gospodarstw rolnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the results of managing production resources in farms specializing in milk production against the background of the total number of agricultural holdings that were covered by agricultural accounting in the FADN system in 2016. The analysis covered the production and economic results as well as the productivity and profitability of land, labor and capital resources. The results of the surveyed farms presented in the study indicate a similar level of productivity of land resources in both groups of farms, higher labor productivity in dairy farms and lower capital in those farms. Farms specializing in milk production obtained economic results at a much higher level than total farms, therefore the profitability of production resources was also significantly higher in these farms.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
133--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bojarszczuk Jolanta. 2014. Efektywność ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw mlecznych z województwa lubelskiego i podlaskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju (Economic efficiency of dairy farms production in Lublin and Podlaskie Provinces in the context of sustainable development). Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 15-21.
 • 2. FADN. 2017. Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard 2016 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 3. Gołaś Zbigniew. 2017. Uwarunkowania rentowności produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych krajów Unii Europejskiej (Determinants of milk production profitability of dairy farms in the EU member states). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (352): 19-40.
 • 4. Goraj Lech, Mańko Stanisław. 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym (Accounting and economic analysis in an individual farm). Warszawa: Difin.
 • 5. Goraj Lech, Mańko Stanisław. 2013. Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. Powszechny Spis Rolny 2010 (Analysis of the economic situation of commercial farms in 2004 2010. General Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.
 • 6. GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. (Characteristics of farms in 2013). Warszawa: GUS.
 • 7. GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016). Warszawa: GUS.
 • 8. Mańko Stanisław. 2007. Wpływ wielkości stada i wydajności jednostkowej krów na koszty produkcji mleka (The Influence of Herd Amount and Milk Yeld on the Cost of Milk Production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 37-45.
 • 9. Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Warszawa: SGGW.
 • 10. Runowski Henryk. 2014. Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych. [W] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej (The economics of agriculture - changes in farms. [In] Agriculture, food economy, rural areas - 10 years in the European Union), ed. N. Drejerska, 31-48. Warszawa: SGGW.
 • 11. Sass Roman. 2007. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła (Herd Size and the Income from Management in Farms Specialized in Dairy Production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 71-79.
 • 12. Smędzik Katarzyna. 2010. Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnychw Polsce z zastosowaniem modeli DEA (Problems of production scale in different types of individual farms in Poland using DEA method). Roczniki Naukowe SERiA 12 (3): 343-348.
 • 13. Wilczyński Artur. 2012. Wielkość stada krów a koszty i dochodowość produkcji mleka (Impact of dairy herd size on milk production costs and profit). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 70-80.
 • 14. Ziętara Wojciech. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organisation and the Economics of Milk Production in Poland, Trends in the Past and Future). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.
 • 15. Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Polish Vegetable Farms Compared to Selected European Union Countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 102: 67-86.
 • 16. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski. 2014. Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstwwyspecjalizowanych w produkcji mleka (The scale of production, efficiency and competitiveness of Polish farms specialising in milk production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (338): 97-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.