PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 3, cz. 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi Jednostka jako podmiot ochrony prawnej | 93--106
Tytuł artykułu

Konstytucja jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Constitution as an Instrument to Ensure the Taxpayer's Legal Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika. Materia podatkowa jest jedną z istotniejszych pośród konstytucyjnych regulacji, które kształtują relację pomiędzy władzą a jednostką. Jednocześnie Konstytucja jest aktem prawnym stojącym najwyżej w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego Rzeczypospolitej Polskiej. Analizy wymagają kwestie, które z kryteriów bezpieczeństwa prawnego i jak "głęboko" oraz za pomocą jakich środków są chronione przez Konstytucję. (fragment tekstu)
EN
The article explains how the Constitution of the Republic of Poland provides legal security for the taxpayer. It begins with presenting the concept and criteria of legal security. Next, the author indicates the risks the taxpayer is exposed to and why he should be protected in this regard. The Constitution seems to be an adequate instrument of protection for the taxpayer, as it guarantees freedom and rights and stands highest in the hierarchy of sources of law of the Republic of Poland. The Constitution requires that tax law explicitly and unambiguously determines the tax subject, the tax object and the tax amount. In case of failure to comply with these requirements the tax authority is not empowered to assess the tax. The Constitution does not specify which taxes can be imposed and in what amount. The Constitution does not set limits in which the legislator may impose a tax burden. Protection, therefore, concerns only the form of determining the tax burden, not its size. The "easing" of the tax burden is guaranteed only for individual and extraordinary cases. However, the effectiveness of the Constitution in this respect is rather small. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bałaban A. (2018), Granice interpretacji demokratycznego państwa prawnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, ss. 53-59.
 • Banaszak B. (2010), Zasada demokratycznego państwa prawnego a kwestia praw i wolności jednostki [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki, C.H. Beck, Warszawa, ss. 300-317.
 • Banaszak B. (2015), Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Brzeziński B. (2017), Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, Toruń.
 • Chybalski P. (2016), Objaśnienia do art. 123 [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, C.H. Beck, Warszawa, ss. 536-548.
 • Dębowska-Romanowska T. (2010), Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dębowska-Romanowska T., Nowak T. (2016), Objaśnienia do art. 84 [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa, ss. 1878-1887.
 • Działocha K., Łukaszczuk A. (2016), Objaśnienia do art. 84 [w:] Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Etel L. (2013), Prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Galster J. i in. (2011), Prawo konstytucyjne, Witkowski Z. (red.), TNOiK, Toruń.
 • Garlicki L. (2015), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Garlicki L. (2016), Objaśnienia do rozdziału 1 [w:] Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Jabłoński M. (2010), Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP [w:] Jabłoński M. (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, tom I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, C.H. Beck, Warszawa, ss. 78-106.
 • Kiszka J. (2007), Zasady ochrony podatnika w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Prawno-finansowe", t. XVI, ss. 455-483.
 • Mastalski R. (1985), Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe [w:] Weralski M. (red.), System instytucji finansowych PRL, t.3, Instytucje budżetowe. Cz.2. Dochody i wydatki budżetowe, Ossolineum, Wrocław, ss. 206-223.
 • Mączyński A. (2000), Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy, "Państwo i Prawo", nr 5, ss. 3-14.
 • Nykiel W., Mariański A. (2016), Objaśnienia do art. 217 [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87-243, C.H. Beck, Warszawa, ss. 1482-1499.
 • Potrzeszcz J. (2013), Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, KUL, Lublin.
 • Sokolewicz W., Zubik M. (2016), Objaśnienia do art. 2 [w:] Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Spyra T. (2006), Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Zakamycze, Warszawa.
 • Tuleja P. (2016), Objaśnienia do art. 8 [w:] Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, C.H. Beck, Warszawa, ss. 307-325.
 • Wojciechowski M. (2007), Bezpieczeństwo prawne [w:] Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa, ss. 25-28.
 • Wronkowska S. (1976), Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, "Państwo i Prawo", nr 10, ss. 19-33.
 • Wronkowska S. (2002), Na czym polega dobra legislacja?, "Przegląd Legislacyjny", nr 1, ss. 9-24.
 • Wronkowska S. (2008), Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) [w:] Kowalski J. (red.), Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, Warszawa, ss. 101-122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.