PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 539 Współczesne problemy ekonomiczne. Europa z perspektywy wielu prędkości | 31--39
Tytuł artykułu

Konwergencja realna w strefie euro

Autorzy
Warianty tytułu
Real Convergence in The Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie efektów konwergencji realnej w strefie euro w latach 1999-2017 oraz roli jej czynników. Konwergencja ta została zdefiniowana jako proces wyrównywania się poziomów PKB per capita. Czynnikami uwzględnionymi w badaniach są: wydajność czynników produkcji, inwestycje, jakość instytucji, jakość rządzenia, kapitał ludzki, innowacyjność gospodarki, regulacje rynków produktów oraz stopień rozwoju rynków kapitałowych. W badaniach zastosowano analizę regresji. Konkluzje są następujące: a) różnice w poziomach PKB per capita znacznie zmniejszyły się w strefie euro; b) istnieje wyraźny związek między poziomem PKB per capita a czynnikami konwergencji realnej; c) najważniejszym czynnikiem konwergencji realnej jest innowacyjność gospodarki; d) rola pozostałych czynników jest mniejsza, ale ważna; e) wyniki badań należy ostrożnie interpretować ze względu na niewielką liczbę obserwacji i niedoskonałość wskaźników(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present effects of the real convergence in the euro area in the period 1999-2017, and the role of its factors. This convergence has been defined as a process of equation of the GDP per capita levels. Factors taken into consideration in the study are: productivity of a production factors, investment, quality of the institutions, governance quality, innovativeness of the economy, product market regulations, and degree of capital markets development. A regression analysis has been used in the research. Conclusions are as follows: a) differences in the GDP per capita levels decreased significantly in the euro area; b) there is a clear relation between the level of GDP per capita and real convergence factors; c) innovativeness of the economy is the most important factor of real convergence; d) the role of the other factors is lower, but important; e) results of the analysis should be interpreted with caution because of little number of observations and imperfection of indicators(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Valdani, Vicari & Associati (SMART2013/0054), https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/poland%20 (22.12.2016).
 • Dyrektywa nr 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich przyłączenia (Dyrektywa o Dostępie).
 • Dyrektywa nr 2002/20/WE w sprawie uprawnień dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa o Autoryzacji).
 • Dyrektywa nr 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych dotyczących sieci usług łączności elektronicznej (Dyrektywa Ramowa).
 • Dyrektywa nr 2002/22/WE w sprawie usług powszechnych i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dyrektywa o Usłudze Powszechnej).
 • EU-Kommission stellt Strategie für digitale Binnenmarkt vor, http://www.noerr.com/de/presse-publikationen/News/eu-kommission-stellt-strategie-f%C3%BCr-den-digitalen-binnenmarkt-vor.aspx(16.08.2016).
 • European Commission, Roadmap for completing the Digital Single Market, http://ec.europa.eu/priorities/publications/roadmap-completing-digital-single-market_en (23.08.2016).
 • Fiedor B., 2010, Nauki ekonomiczne a współczesność. Modyfikacja paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk. Wprowadzenie do dyskusji na seminarium Rady Naukowej PTE z 25 listopada 2009 r., Biuletyn PTE, nr 4.
 • Für ein Europa ohne digitale Grenzen, 06.05.2015, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Fuer-ein-Europa-ohne-digitale-Grenzen.html (20.12.2016).
 • Gruber A., 2013, Telekommunikation: EU-Kommission einigt sich auf etwas Netzneutralitaet, http://www.zeit.de/digital/internet/2013-09/netzneutralitaet-eu-verordnung-kroes (17.08.2016).
 • https://digitalegesellschaft.de/2015/01/nn-ratspapier-schluflocher/ (19.05.2015).
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Orłowski W.M., 2008, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Biblioteka Gazety Wyborczej, Agora, Warszawa.
 • Osiatyński J., 2005, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Retten wir das Internet! - Ein offener Brief zur Netzneutralitaet, http://blog.datenschmutz.net/2015-01/retten-wir-das-internet-ein-offener-brief-zur-netzneutralitaet/ (19.08.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, COM(2011)402, Bruksela 6 lipca 2011 roku, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0402&from=PL (10.07.2016).
 • Scott C., 2004, Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-regulatory State, [w:] Jordan J., Levi-Faur D. (eds.), The Politics of Regulation, Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Edward Elger, Cheltenham, s. 145-176.
 • Strobel Ch., 2016, Digitaler Binnenmarkt: So will die EU den Durchbruch schaffen, http://www.techtag.de/business/digitaler-binnenmarkt-will-die-eu-den-durchbruch-schaffen/ (23.08.2016).
 • Thurow L.C., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C306, 17.12.2007.
 • Wojtyna A., 2011, Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność?, [w:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Załoga E., 2013, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Rozprawy i Studia, t. (CMXLVII) 873, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Ziedler Ch., 2016, Digitalisierung in Europa Oettingers Netz, http://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/ digitalisierung-in-europa-oettingers-netz/11727332.html (23.06.2016).
 • Zielińska-Głębocka A., 2012, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.