PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1, cz. 2, CD 1 | 398--404
Tytuł artykułu

Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami jako współczesne wyzwanie społeczno-gospodarcze

Autorzy
Warianty tytułu
Logistically Integrated Waste Management as a Contemporary Socio-Economic Challenge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka zwrotów i odpadów jest jedną z koncepcji współczesnej logistyki, którą należy traktować jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wyniki badań pozwoliły dostrzec zasadność analogii między rozwiązaniami logistycznymi istniejącymi w łańcuchach dostaw i łańcuchach zwrotów i odpadów. Jest to przesłanka do podejmowania rozwiązań zmierzających w pierwszej kolejności do wdrażania logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami jako warunku koniecznego uzyskania oczekiwanego poziomu logistycznej obsługi klientów - podmiotów generujących odpady i wysokiej efektywności funkcjonowania łańcucha zwrotów i gospodarki odpadami. Głównie z tych powodów logistycznie zintegrowaną gospodarkę odpadami należy uznać za ważne, współczesne wyzwanie społeczno-gospodarcze.
Istotnym efektem badań są także propozycje definicji: logistyki zwrotów i gospodarki odpadami oraz logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami. Pierwsza z nich jest pojęciem spójnym z powszechnie wyróżnianymi podsystemami logistycznymi, wyróżnianymi w oparciu o kryterium faz przepływu dóbr materialnych w czasie, które nie tylko jest adekwatne do określeń wykorzystywanych w praktyce gospodarczej, ale powinno zastąpić wiele pojęć używanych do opisu tej samej rzeczywistości gospodarczej. Druga z kolei nawiązuje do naturalnych właściwości integrujących przedmiotu logistyki, jakim jest określony przepływ dóbr materialnych (w tym wypadku przepływy zwrotów i odpadów), który powinien skłaniać menedżerów do dostrzeżenia relacji między logistyką i innymi formami działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Reverse and waste logistics is one of the concept of modern logistics, which should be treated as an instrument of sustainable development of enterprises. The test results allowed to see the validity of the analogy between logistics solutions which exist in supply chains and in returns and waste chains. It is a prerequisite for making solutions aimed in the first place to implement logistically integrated waste management as a necessary condition for obtaining the expected level of logistics customer service - entities that generate waste and high efficiency of the returns chain and waste management operation. Mainly for these reasons logistically integrated waste management should be considered as important contemporary socio-economic challenge.
Important result of the study are also proposals of definitions: reverse logistics and waste management and logistically integrated waste management. The first of these is a concept consistent with the generally distinguished logistic subsystems, where the distinction is based on the criterion of material goods movement in time phases, which is not only relevant to the terms used in economic practice, but it should replace many terms used to describe the same economic reality. The second one refers to the natural integrating properties of the subject of logistics, which the flow of material goods is defined (in this case, the returns and waste flows), which should encourage managers to perceive the relationship between logistics and other forms of economic activity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
398--404
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Kochański T., Kurek S.T., Logistyka i marketing w proekologicznym modelu zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2013.
 • Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi. Poradnik, (red.) K. Michniewska, Wyd. M&M Consulting, Warszawa 2013.
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, https://www.mos.gov.pl/kategoria/3340_krajowy_plan_gospodarki_odpadami_2014/, (07.02.2014).
 • Murphy P.R. jr, Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Wyd. X, Wyd. Helion, Gliwice 2011.
 • Niziński S., Żurek J., Logistyka ogólna, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.
 • Nowy system gospodarki odpadami, Wyd. Ministerstwa Środowiska. Departament Gospodarki Odpadami, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/7757770d9c6bdf9ef5a95e544677f978.pdf, (07.02.2014).
 • Skrzypek E., Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój jako wyznaczniki nowoczesnego zarządzania, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, (red.) M. Cisek, B. Domańska - Szaruga, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010.
 • Smyk S., Logistyka systemów gospodarczych, [w:] Współczesna logistyka - wybrane aspekty, (red.) W. Nyszk, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • Smyk S., Wpływ logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, [w:] "Logistyka", nr 3/2014.
 • Szołtysek J., Logistyka zwrotna. Reverse logistics, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r.), DZIAŁ I Przepisy ogólne, Rozdział 2 Objaśnienia określeń ustawowych, http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-21, 09.01.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.