PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 3, cz. 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi Jednostka jako podmiot ochrony prawnej | 151--170
Tytuł artykułu

Plan Balcerowicza w oczach wybranych oponentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Balcerowicz Plan in the Eyes of its Chosen Opponents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z perspektywy bez mała trzydziestu lat od opracowania oraz podjęcia próby wdrożenia w życie Planu Balcerowicza można wskazać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki zapoczątkowanych w 1989 roku przemian systemowych. W początkowej fazie reform oceny krytyków nie wywarły wpływu na przebieg transformacji ustrojowej, której realizacji sprzyjał względnie szeroki konsens wśród sporej części środowiska polskich ekonomistów co do konieczności przeprowadzenia radykalnej reformy rynkowej [Rosati 1998, s. 27]. Niemniej jednak dalszy bieg wypadków (w tym zwłaszcza skala popełnionych przez reformatorów błędów oraz dokonana w latach 1991-1992 przez samego Leszka Balcerowicza i jego następców rewizja założeń "szokowej terapii")[Bugaj 2015, s. 89] w dużej mierze przyznał rację krytycznym poglądom, w tym przedstawionym w ramach niniejszego artykułu. Jak się zresztą wydaje, brak jest dotąd publikacji, które w jednoznaczny sposób kwalifikują oraz spójnie przedstawiają poglądy wykazujących różnego rodzaju zastrzeżenia wobec metod dochodzenia do gospodarki rynkowej adwersarzy ówczesnego wicepremiera. Dlatego też celowym powinno być przytoczenie przynajmniej niektórych tego typu opinii, także z myślą o wyciągnięciu należytych wniosków w przyszłości, która z pewnością będzie nacechowana jeszcze wieloma przełomowymi momentami czy wielkimi wyzwaniami rozwojowymi. (fragment tekstu)
EN
In this article, the authors make an attempt to introduce chosen analysis and scientific publications regarding The Balcerowicz Plan which was an economic reform program implemented in Poland in 1989. The plan had been developed and introduced by the team of Leszek Balcerowicz who held the office of the deputy Prime Minister and the Minister of Finance in the cabinet of Tadeusz Mazowiecki. Opinions and views cited in this paper have been formulated mostly by the economists who are critical and oppose to the way the economic transformation in Poland has been made. In addition to the above survey, the authors of this paper try to deliberate on the issue of the Polish economic transformation process by evaluating the following criteria: assessment of the chosen solutions on the ground of the economic condition of Poland in the years of the transformation, its propriety and the impact on the real economic sphere. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Auleytner J. (2011), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Berend I.T. (2009), Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bożyk P. (1992), Kto winien? Politycy i polityka gospodarcza pod pręgierzem, Wydawnictwo PAE, Warszawa.
 • Bugaj R. (2010), O sobie i innych, The Facto, Warszawa.
 • Bugaj R. (2015), Plusy dodatnie i plusy ujemne czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa.
 • Gardawski J. (1994), Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii PAN, Warszawa.
 • Glapiński A. (1992), Od "kapitału" do kapitału [w:] Lewy czerwcowy, Jacek Kurski i Piotr Semka rozmawiają z Jarosławem Kaczyński, Janem Parysem, Adamem Glapińskim, Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem i Antonim Macierewiczem, Editions Spotkania, Warszawa.
 • Golinowska S. (1999), Nędza, ubóstwo, niedostatek, "Rzeczpospolita", 9 września.
 • Gomułka S., Kowalik T. (2011), Transformacja polska. Dokumenty i analizy 1990, wybór Stanisław Gomułka, Tadeusz Kowalik; wprowadzenie i rozmowy Tadeusz Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gumułka S. (1994), Polityka stabilizacyjna w Polsce 1990-1993: odpowiedzi na pytania [w:] Rychlewski E. (red.), Gospodarka polska 1990-1993: kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej: referaty i głosy w dyskusji na konferencji w Warszawie 20 września 1993 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Herer W., Kowalik T., Sadowski W. (1990), Recesja wzmaga inflację, "Życie gospodarcze", 24 czerwca.
 • Jakóbik W. (1994), Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Kabaj M. (2002), Wystąpienie autoryzowane w dyskusji [w:] Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 22, Warszawa.
 • Kaczyński J. (1999), Chronił nomenklaturę [w:] Gajdziński P., Balcerowicz na gorąco, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kaleta J. (1990), Droga do rynku, Spółdzielnia Wydawnictwo Ludowe, Warszawa.
 • Kaleta J. (1994), Jak wyjść z kryzysu: alternatywny program gospodarczy, Poltext, Warszawa.
 • Karpiński A. (1993), Obraz zmian strukturalnych; Propozycje w sprawie polityki przemysłowej; Polityka wobec nauki i techniki [w:] Sadowski Z. (red.), Stan i perspektywy polskiej gospodarki, zeszyt 10, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Karpiński A. (1998), Unia Europejska-Polska. Dylematy przyszłości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kieżun W. (2011), Drogi i Bezdroża Polskich Przemian, EKOTY Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kołodko G.W. (1990), Stabilizacja inflacji i transformacja rynkowa, "Ekonomista", nr 4.
 • Kołodko G.W. (1991), Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-90, "Ekonomista", nr 6.
 • Kołodko G.W. (1992), Transformacja polskiej gospodarki - sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (1995), Można to było zrobić lepiej, rozmowa Jana Bazyla Lipszyca z profesorem Grzegorzem Kołodką, "Rzeczpospolita", 11 lutego.
 • Kołodko G.W. (1999a), Nowa ekonomia instytucjonalna, "Prawo i Gospodarka", nr 51.
 • Kołodko G.W. (1999b), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W. (2007), Polskie drogi i bezdroża transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Kołodko G.W., Nuti M.D. (1997), Polska alternatywa: stare mity, twarde fakty, nowe strategie, Poltext, Warszawa.
 • Kowalik T. (2000a), Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kowalik T. (2000b), Mogło być inaczej, "Gazeta Wyborcza", 2 sierpnia.
 • Kowalik T. (2002b), Mój rok osiemdziesiąty dziewiąty, "Gazeta Wyborcza", 23 marca.
 • Kowalik T. (2002a), Dystrybucyjna sprawiedliwość w polskiej transformacji [w:] Kowalik T. (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Kowalik T. (2009), www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Kowalik T. (2010), Plan Balcerowicza operacja niepotrzebna i chybiona, rozmawiał Andrzej Dryszel, Tygodnik "Przegląd", nr 2.
 • Kurowski S. (1991), Anatomia stabilizacji, "Życie gospodarcze", nr 47.
 • Łaski K. (1990), Pułapka recesji, "Życie gospodarcze", nr 9.
 • Łaski K., Bhaduri A., Levcik F. (1994), Od gospodarki planowej do systemu rynkowego: co się nie powiodło i co teraz trzeba zrobić [w:] Rychlewski E. (red.), Gospodarka polska 1990-1993: kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej: referaty i głosy w dyskusji na konferencji w Warszawie 20 września 1993 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Małachowski A. (2001), Łzy cisną się do oczu, "Przegląd", nr 11.
 • Marczewski K. (1992), Współpraca gospodarcza z zagranicą w okresie transformacji [w:] Zienkowski L. (red.), Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2009), W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi [w:] E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • Modzelewski W. (1991), Popiwkowy mutant, "Życie gospodarcze", nr 47.
 • Modzelewski W. (2010), Polityka podatkowa sprzed dwudziestu lat, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych", nr 9.
 • Poznański K. (2000), Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 • Rosati D. (1998), Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sachs Z. (2007), Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadowski Z. (1992 a), Szukanie drogi, "Nowa Europa", nr 20.
 • Sadowski Z. (1992 b), Warunki i perspektywy wzrostu gospodarczego, "Gospodarka narodowa", nr 10-11.
 • Staniszkis J. (1989), Ontologia surrealizmu, rozmawiała Elżbieta Misiak, "Ład", nr 33.
 • Staniszkis J. (1990), Przeczekać?, "Tygodnik Solidarność", nr 5.
 • Staniszkis J. (1995), Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej, cz. I, "Studia Polityczne", nr 4.
 • Staniszkis J. (1996), Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej, cz. II, "Studia Polityczne", nr 5.
 • Staniszkis J. (1999), Wywarł najwyższy wpływ na nasze życie [w:] Gajdziński P., Balcerowicz na gorąco, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Staniszkis J. (2000), Syndrom czterech zmiennych, rozmawiała Teresa Wójcik, Nowe Państwo, 4 sierpnia.
 • Staniszkis J. (2001), Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk.
 • Staniszkis J. (2003), Przegrana Solidarności, "Antyk", nr 13/14.
 • Staniszkis J. (2005), Szanse Polski: nasze możliwości rozwoju w obecnym świecie, rozmawiał Zybała, Wydawnictwo Rectus, Warszawa.
 • Wernik A. (1992), Równowaga budżetowa w latach 1990-1992 [w:] Zienkowski L. (red.), Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
 • Wyczałkowski M. (2002), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce. Uwagi krytyczne, "Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza", Zeszyt nr 7, Warszawa.
 • Zienkowski L. (1992), Próba syntezy i wnioski [w:] Zienkowski L. (red.), Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557368

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.