PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 471--481
Tytuł artykułu

Nowa jakość rodziny w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Family Quality in Polish Socio-Economic Reality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania nowej jakości życia polskich rodzin, na którą wpływ miała sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju. Rozwój gospodarczy związany ze wzrostem produkcji czy intensywnym rozwojem sektora usług determinuje wzrost konsumpcji, a w dalszej konsekwencji narastanie potrzeb ekonomicznych rodziny. Zasygnalizowane zmiany znajdują odzwierciedlenie w funkcjonowaniu rodziny, jej formach i kształcie. Dokonujące się przeobrażenia w niemal wszystkich obszarach i sferach życia nie pozostają bez wpływu na strukturę i zadania współczesnej rodziny. Nieustannie pojawiające się nowe zjawiska, procesy społeczne rzutują na funkcjonowanie gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to present a new life quality of Polish families affected by the socio-economic situation of the country. Economic progress connected with the increase of production or intensive development of the services sector determines the growth of consumption and, as a consequence, the rising economic needs of the family. Indicated changes are reflected in the functioning of the family, its forms and shape. The transformations in almost all areas and spheres of life do also influence the structure and tasks of the modern family. Constantly emerging phenomena, social processes drive the functioning of households. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Becker Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, [w:] Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik I/2012.
 • Borkowski J., Socjologia i psychologia społeczna. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk 2003.
 • Donati P., Identita e varieta dell "essere famiglia. Il fenomeno della "pluralizzaione", Milano 2001.
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981.
 • Garncarek E., Dobrowolna bezdzietność jako nowa jakość życia w świetle wypowiedzi autorów postów internetowych, [w:] Jakość życia współczesnego człowieka. Wybrane problemy, Gawor A., Głębocka A. (red.), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008,
 • Gębuś D., Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach, [w:] Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, I. Janicka (red.), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 • Giddens A., The Global Revolution In Family and Personal Life, [w:] Family in Transition (14), Arlene S., Jerome H., Skolnick (red.), Boston 2007.
 • Giza-Poleszczuk A., Rodzina i system społeczny, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Marody M. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Grotowska S., Taranowicz I., Wstęp, [w:] Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Grotowska S., Taranowicz I. (red.), Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Wrocław 2015.
 • Kryczka P., Przedmowa, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Kryczka P. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.
 • Kwak A., Współczesna rodzina czy tylko problem struktury zewnętrznej? [w:] Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Grotowska S., Taranowicz I. (red.), Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, Wrocław 2015.
 • Majkowski W., Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej, [w:] Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, Majkowski W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Mariański J., Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja? [w:] Rodzina źródło życia i szkoła miłości, Kornas-Biela D. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.
 • Mróz J., Zmiany wartości i wzorów życia małżeńsko-rodzinnego w dobie ponowoczesności a przyszłość rodziny, [w:] Rodzina źródłem życia i mądrości, Sakowicz T., Gąsior K. (red.), "Kaligraf", Kielce 2008.
 • Nastula E., Zmiana poziomu i jakości życia w polskich miastach na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie miasta Tarnowskie Góry, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań-Opole 2010.
 • Nowakowska A., Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Rostowska T. (red.), Difin 2009.
 • Ogryzko-Wiewiórkowska M., Rodzina w oczach młodego człowieka, [w:] Rodzina współczesna, Ziemska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Olejnik-Krupa E., Wpływ rodziny generacyjnej na jakość i kształt rodziny prokreacji, [w:] Rodzina we współczesności, Ładyżyński A. (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
 • Rostowska T., Rozwojowe aspekty życia rodzinnego, [w:] Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, Rostowska T. (red.), WSI, Łódź 2006.
 • Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa, PWN, Warszawa 1987.
 • Różański T., Z problematyki przemian i współczesnych zagrożeń, [w:] Teologia i człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 32(2015).
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2002.
 • Tyszka Z., Rodzina współczesna w Polsce, PWN, Warszawa 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.