PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 189--212
Tytuł artykułu

Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej

Autorzy
Warianty tytułu
The Energy Union and the Role of Germany in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia energetyczna jest koncepcją stosunkowo nową. Co do zasady, panuje wobec niej powszechna zgoda w Unii Europejskiej (UE). Rozbieżności między państwami pojawiają się przy próbach stworzenia bardziej szczegółowej definicji tego pojęcia oraz jej celów. Zagadnienia związane z unią energetyczną znajdują się w centrum uwagi nie tylko środowiska eksperckiego i naukowego, ale także szeroko rozumianej opinii publicznej, a przede wszystkim decydentów politycznych. Wpływ Unii Europejskiej na politykę energetyczną państw członkowskich jest znaczący, niemniej podkreśla się także oddziaływanie poszczególnych członków na samą Unię. Szczególne znaczenie w oddziaływaniu na UE mają największe i najsilniejsze państwa członkowskie, takie jak Niemcy. Z tej perspektywy warto przeanalizować rolę Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście ich stosunku do unii energetycznej i prześledzić w tym ujęciu ewolucję definicji tej koncepcji. Należy szczególnie mieć na uwadze, że unia energetyczna, odnosząca się w szerszej perspektywie do tak istotnego zagadnienia, jak kształt dostaw energii do Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych elementów wpływających na stosunki międzynarodowe w regionie. (fragment tekstu)
EN
The energy union is a relatively new concept, which indicates on the practical implementation of energy security in the European Union. Energy union meets a general agreement on its necessity, but discrepancies between countries arise while trying to create a more detailed defi nition of this concept. National interests of individual countries appear when the objectives of the energy union are to be defi ned. The infl uence of the European Union on the energy policy of the member states is signifi cant, but also the impact of individual members on the Union itself has to be emphasized. The largest and most powerful member states, such as Germany, have a particular role in the EU and the ability to infl uence it. From this perspective, it is worth to analyze the role of Germany in the European Union taking into account their attitude to the energy union as well as to follow in this approach the evolution of this concept. It is important to note that the Energy Union, which refers in a broader perspective to such a crucial issue as the shape of energy supplies to the European Union, is one of the key elements affecting regional international relations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • ACER Opinion 09-2015 on the Compliance of NRAs' Decision Approving Methods of Crossborder Capacity Allocation in the CEE Region, www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Opinions/Opinions/ACER Opinion 09-2015.pdf.
 • ACER w swojej opinii przyznał rację polskiemu regulatorowi, URE, 24.9.2015, www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/6259,ACER-w-swojej-opinii-przyznal-racje-polskiemu-regulatorowi.html.
 • Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden empfi ehlt Engpass management an der deutsch-österreichischen Grenze, Bundesnetzagentur, 23.09.2015, www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2015/150923_GemeinsamePM.html?nn=265778.
 • Andoura S., Vinois J.A., From the European Energy Community to the Energy Union. A Policy Proposal for the Short and the Long Term, "Studies & Reports" 2015, nr 107, Jacques Delors Institute.
 • Bergamaschi L., Gaventa J., Holmes I., Effektive und Nachhaltige Investitionen für Europas Klima- und Energieunion, April 2015, s. 4-5, www.e3g.org/docs/E3G_EFSI_Kurzstudie_Auswahlkriterien_April_2015.pdf.
 • Bieleń S., Erozja monocentryzmu w stosunkach międzynarodowych, w: P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, "Prace Geografi czne" Warszawa 2013, nr 242.
 • Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, COM(2017) 53 fi nal, Bruksela, dnia 1.02.2017, s. 2, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:95faa4c3-ec57-11e6-ad7c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF.
 • Ecke J., Herrmann N., Perspektiven einer europäischen Energieunion für Verbraucherinnen und Verbraucher, https://enervis.de/wp-content/uploads/2018/01/12340.pdf.
 • Energieunion der EU: Netzausbau in Deutschland bleibt eine Herausforderung, Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen, 30.11.2017, www.eiz-niedersachsen.de/energieunion-der-eu-netzausbau-in-deutschland-bleibt-eine-herausforderung/.
 • Energieunion: Binnenmarkt im Kommen, "Power Letter" 2015/16, www.power-solution.eu/wp-content/uploads/Jahreshefte/powerletter-2015_2016.pdf.
 • Energy Policies of IEA Countries: Austria, 2014 Review, OECD/IEA. Paryż 2014.
 • EU Imports of Energy Products - Recent Developments, Eurostat, data extracted in October 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf.
 • Haliżak E., Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1997.
 • Haliżak E., Liberalna teoria polityki zagranicznej, w: E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, Rambler staraniem Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2016.
 • Janikowski J., Tokarski S., Czy zarządzać unią energetyczną tak jak Wspólnotą Węgla i Stali?, "Polska Energia", grudzień 2015, www.cire.pl/pokaz-pdf- 2Fpliki 2F2 2F10713uniaenergetyczna.pdf.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Kleine Anfrage der Abgeordneten Annalena Baerbock, Oliver Krischer, Manuel Sarrazi u.a. der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Berlin, 6.02.2015, www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2015/18-3817-position-der-bundesregierung-zu-denplaenen-ueber-eine-energieunion-und-zur-mitteilung-der-eu-kom-eine-investitionsoffensive-fuer-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=5.
 • Kucharska A., Energy Transition in Switzerland, w: M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej (red.), Energy Policy Transition: the Perspective of Different States, Ignacy Łukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017.
 • Łada A., Skłodowska M., Szczepanik M., Wenerski Ł., Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
 • Mazurkiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Polski, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, z. 1.
 • Molo B., Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego Niemiec w kontekście unii energetycznej Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo - Teoria i Praktyka" 2016, nr 1, KSW, Kraków 2016.
 • Pakiet dotyczący unii energetycznej. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, Bruksela, 25.2.2015, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF.
 • Raport z debaty Perspektywa rynków energii, a unia energetyczna, 20.05.2015, "Polityka", Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, Warszawa.
 • Ulatowski R., Geoekonomia surowców energetycznych, Rambler, Warszawa 2014.
 • Umpfenbach K., Nach der Bundestagswahl: Worauf es für die deutsche Politik beim Energiepaket der EU ankommt, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, Oktorber 2017, s. 5, www.boell.de/sites/default/fi les/nach_der_bundestagswahl-energiepaket_eu.pdf?dimension1=division_eu.
 • Unia energetyczna dla Europy, ofi cjalna strona Rady UE i Rady Europejskiej, www.consilium.europa.eu/pl/policies/energy-union/.
 • Wittpahl V., Digitalisierung. Bildung - Technik - Innovation, iit-Themenband, Springer, Berlin 2017.
 • Zachmann G., Keine Energiewende ohne Energieunion, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 8 VI 2016, www.vernunftkraft-hessen.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Dokument-2.pdf.
 • Zachmann G., The European Energy Union: Slogan or an Important Step towards Integration?, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn 2015.
 • Żukrowska K., Grącik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557484

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.