PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 372 | 71--83
Tytuł artykułu

Główne zależności pomiędzy poziomem dochodu, ryzyka i rozpowszechnienia najważniejszych kryptowalut

Warianty tytułu
Main Relations between Levels of Income, Risk and Dissemination of the Most Important Cryptocurrencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka zmienności stopy zwrotu dla najważniejszych kryptowalut oraz identyfikacja charakteru zależności pomiędzy oczekiwanym dochodem z inwestycji w te kryptowaluty, poziomem ryzyka i wolumenem transakcji giełdowych. Okres badawczy stanowił przedział od 1.01.2016 do 30.06.2018, a jako metodę wykorzystano analizę porównawczą danych statystycznych oraz analizę korelacji i regresji. W efekcie potwierdzono, że ryzyko inwestowania w kryptowaluty jest bardzo wysokie, mimo że poziom oczekiwanego dochodu bywa znacząco zróżnicowany - zarówno pomiędzy poszczególnymi pieniędzmi wirtualnymi, jak i w kolejnych okresach. Niemniej jednak występującą zazwyczaj zależnością jest powszechny na rynku finansowym dodatni związek między tymi dwiema zmiennymi. Stopa zwrotu kryptowalut nie jest jednoznacznie skorelowana z giełdowym wolumenem transakcji, chociaż w przypadku niektórych z nich można zaobserwować podobieństwo zmian jej odchylenia standardowego i skali handlu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the variability of the rate of return for the most important cryptocurrencies and to identify the nature of the relation between the expected income from investment in them, the level of risk and the volume of exchange transactions. The research period was from 1.01.2016 to 30.06.2018, and the comparative analysis of statistical data as well as correlation and regression analysis were used as the method. Consequently, it was confirmed that the risk of investing in cryptocurrencies is very high, despite the fact that the level of expected income is significantly diversified - in terms of both currencies and periods. Nevertheless, the usually occurring relation is the positive connection between the two variables, common on the financial market. The rate of return of cryptocurrencies is not unequivocally correlated with the volume of exchange transactions, although in some of the cases the similarity of changes in its standard deviation and the scale of trade can be observed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Catania L., Grassi S., Ravazzolo F. (2018), Forecasting Cryptocurrencies Financial Time Series, "CAMP Working Paper Series", Vol. 5, s. 1-26.
 • Chan S., Chu J., Nadarajah S., Osterrieder J. (2017), A Statistical Analysis of Cryptocurrencies, "Journal of Risk and Financial Management", Vol. 10, s. 12-42.
 • Chu J., Nadarajah S., Chan S. (2015), Statistical Analysis of the Exchange Rate of Bitcoin, "PLoS ONE", Vol. 10, s. 1-27.
 • Elendner H., Trimborn S., Ong B., Lee T.M. (2016), The Cross-Section of Crypto-Currencies as Financial Assets: An Overview, Discussion Paper, No. 38, SFB 649, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin.
 • Franków M., Kopyściański T. (2016), Analiza perspektyw rozwoju bitcoina w kontekście możliwości pełnienia funkcji pieniądza, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 2, s. 153-164.
 • Gal M., Pyć A. (2017), Rola kryptowaluty bitcoin na rynku walutowym, "Journal of Capital Market and Behavioral Finance", Vol. 3(7), s. 17-26.
 • Kądziołka K. (2015), Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę bitcoin, "Współczesna Gospodarka", nr 3, s. 1-8.
 • Michalczyk W. (2018), Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1, s. 41-67.
 • Notowania Euro/U.S. Dollar 1:1 (EURUSD) (2018), https://stooq.pl/q/?s=eurusd (dostęp: 10.07.2018).
 • Osterrieder J. (2016), The Statistics of Bitcoin and Cryptocurrencies, "Advanced Risk & Portfolio Management Paper", https://ssrn.com/abstract=2872158 (dostęp: 5.07.2018).
 • Piech K. (2014), Polityka państw wobec kryptowalut [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 181-192.
 • Piech K., red. (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Top 100 Cryptocurrency by Market Capitalizations (2018), http://coinmarketcap.com (dostęp: 10.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557538

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.