PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 57 | 11--24
Tytuł artykułu

Kwestia godności ludzi pracy w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Dignity of Working People in the Teaching of Pope John Paul II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jan Paweł II zagadnieniu pracy ludzkiej poświęcił wiele miejsca i uwagi. Przypomniał stanowisko Kościoła katolickiego na temat pracy w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa i tradycję religijną. "Aktywność ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się skierowuje. Człowiek bowiem pracując, nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć (...) Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby zgodnie z planem Bożym i wolą Bożą odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powołania bądź indywidualnie, bądź społecznie" (Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 35). Napisał osobną encyklikę (Laborem exercens) odnośnie do pracy człowieka. W jego dziełach znajdujemy podkreślenie wartości pracy ludzkiej, jak i nieporównywalnej godności pracującego człowieka. Papież wskazuje na dar pracy, dzięki której człowiek zgodnie z zamierzeniem Boga może nie tylko przekształcać przyrodę i świat, ale przede wszystkim realizować ziemskie jak i nadprzyrodzone powołanie. Zwraca uwagę na indywidualny oraz na społeczny wymiar pracy ludzkiej, gdzie ten drugi umożliwia człowiekowi realizację dobra wspólnego. (abstrakt oryginalny)
EN
John Paul II devoted a lot of space and attention to the issue of human work. He reminded the attitude of the Catholic Church to the subject of work based on the teachings of Jesus Christ and the religious tradition. "Human activity is for the benefit of human beings, proceeding from them as it does. When they work, not only do they transform matter and society, they also perfect themselves. They learn, develop their faculties, emerging from and transcending themselves. Rightly understood, this kind of growth is more precious than any kind of wealth that can be amassed (...) Here then is the norrn for human activityto harmonize with the authentic interests of the human race, in accordance with God's will and design, and to enable people as individuals and as members of society to pursue and fulfil their total vocation" (Second Vatican Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et spes, No. 35). He wrote a separate encyclical (Laborem exercens) regarding human work. In his works, we find an emphasis on the value of human labor and the incomparable dignity of a working man. The Pope indicates that having the gift of work people can not only transform nature and the world, but above all, realize the God's earthly and supernatural vocation. It draws attention to the individual and social dimension of human work, where the latter enables man to realize the common good. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Cicero, M.T. (1960). Pisma filozoficzne. Tłum. Wiktor Kornatowski. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jan Paweł II. (2011). Św. Benedykt. Pobrane z: www.kosciolgarnizonowy.pl/Sw. Benedykt. pdf (2018.01.08).
 • Jan Paweł II. (1987). Encyklika Centesimus annus.
 • Jan Paweł II. (1981). Encyklika Laborem exercens.
 • Jan Paweł II. (1987). Encyklika Sollicitudo rei socialis.
 • Jan Paweł II. (1987). Homilia dla rodzin, Szczecin 11 czerwca 1987 r., L'Osservatore Romano, nr 5.
 • Jan Paweł II. (1998). Nadzieja jako oczekiwanie i przygotowanie królestwa Bożego, Audiencja generalna, Rzym 2 grudnia 1998.
 • Jan Paweł II. (1998). Znaki nadziei dostrzegalne w naszych czasach, Audiencja generalna, Rzym 18 listopada 1998.
 • Jan Paweł II. (2000). Kultura ludzi pracy musi pozostać kulturą solidarną, Rzym 7 maja 2000.
 • Jan Paweł II. (2000). Rozwój, globalizacja i dobro człowieka, Audiencja papieska dla przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców, Rzym 2 maja 2000.
 • Jan Paweł II. (2001). Jak budować przyszłość godną człowieka, Audiencja generalna, Rzym 24 stycznia 2001.
 • Jan Paweł II. (2002). Psalm 8 - wielkość Stwórcy i godność człowieka, Audiencja generalna, Rzym 26 czerwca 2002.
 • Jan Paweł II. (2004). Przemówienie do około 400 członków NSZZ Solidarność, Rzym 11 listopada 2003, L'Osservatore Romano, nr 2.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris. (1963). Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html.
 • Kant, I. (1981). Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Katechizm Kościoła katolickiego. (1984). Poznań: Pallotinum.
 • King, M.L.Jr. (1967). Quotes. Pobrane z: http://www.azquotes.com (2018.01.10).
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła. (2005). Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Leon XIII. Encyklika Rerum novarum. (1891). Pobrane z: http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/ Rerum novarum.htm.
 • Majka, J. (1982). Etyka życia gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Manzone, G. (2009). Godność osoby ludzkiej. Społeczeństwo, 2, 289-302.
 • Mounier, E. (1960). Co to jest personalizm oraz wybór innych prac. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Olejnik, S. (1991). Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ATK.
 • Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes.
 • Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
 • Sztaba, S. (1997). Homo oeconomicus. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/homo oeconomicus (2018.01.11).
 • Vogel, B. (2009). W centrum: godność człowieka. Pobrane z: https://www.kas.de/c/document_ library/get_file?uuid=1b019167-497d-c1b3-81803f478e1687c8&groupid (2018.01.11).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.