PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 57 | 35--53
Tytuł artykułu

Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Past in the Process of Searching for Recipes to Manage the Present and Creating the Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Choć opracowanie jest głosem w debacie dotyczącej przyszłości zintegrowanego rozwoju, koncentruje się na przeszłości i ukazuje jej wielokierunkową obecność i rolę w procesie zarządzania teraźniejszością oraz kreowania przyszłości. W pierwszej części zamieszczone zostały liczne argumenty, będące próbą odpowiedzi na wyeksponowane w jej tytule pytanie: Dlaczego zwrot ko przeszłości jest obecnie szczególnie pożądany? W kolejnym fragmencie opracowania sformułowane zostały pytania i postulaty adresowane do kreatorów zintegrowanego rozwoju, zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz polityków gospodarczych. Zamiast podsumowania umieszczona została zapowiedź dotycząca drugiej części artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Although the study is a voice in the debate on the future of integrated development, it focuses on the past and shows its multifaceted presence and role in the process of managing the present and creating the future. The first part contains numerous arguments, which are an attempt to answer the question raised in its title: Why is the turn of the past particularly desired now? In the next part of the study, questions and postulates were addressed to the creators of integrated development, both theoreticians, practitioners and economic politicians. Instead of a summary, there was a preview about the second part of the article. Keywords: historical background, state, concept of the so-called rooting, concept of path dependency, neoliberalism, new structural economy historical background, state, concept of the so-called rooting, concept of path dependency, neoliberalism, new structural economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Robinson, J. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Poznań: Zysk i Spółka.
 • Adamczyk, E. (2012). Współpraca publiczno-prywatna w rozwoju usług komunalnych - motywy i ograniczenia współpracy - perspektywa historyczna. W: A. Czech (red.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Bloch, M. (1960). Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czernek, K., Marszałek, P. (2015). Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydatność w badaniach ekonomicznych. Ekonomista, 5, 625-649.
 • Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Academia Oekonomika. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Grodzicki, M. (2015). Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej. Studia Ekonomiczne, 210, 130-138.
 • Grzesiuk, K. (2015). Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gwosdz, K. (2004). Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno- -ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 76/4, 433-456.
 • Hausner, J. (2016). Model gospodarczy naszego państwa jest nie do podtrzymania, wywiad przeprowadzony przez D. Szymańskiego. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/finanse/jerzy-hausner- -wywiad-o-koncu-neoliberalizmu/4g7fpg3 (2018.05.16).
 • Janus, J. (2016). Co państwo ma do zrobienia w gospodarce? Justin Lin i Mateusz Morawiecki. Pobrane z: https://klubjagiellonski.pl/2016/02/16 (2018.05.12).
 • Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wyd. Poltext.
 • Kołodko, G.W. (2014). Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. Ekonomista, 2, 161-180.
 • Kula, W. (1983). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leśnodorski, B. (1965). Historia i społeczeństwo. Problemy informacji i porozumienia. Kwartalnik Historyczny, R. LXXII, z. 3, 539-564. Pobrane z: http://rcin.org.pl/Content/32331/WA303_30441_ A52-KH-R-72-3_Lesnodorski.pdf.
 • Legutko-Kobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów. Studia KPZK, nr 170. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
 • Lin, J.Y. (2010). New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development. Policy Research Working Paper, 5197. The World Bank.
 • Lipowicz, I. (2017). Dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 17-31. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.3.3.
 • Malinowski, M. (2015). Szczepionka na neoliberalizm. Pobrane z: https://nowyobywatel.pl/2015/05/06/ szczepionka-na-neoliberalizm/ (2018.06.14).
 • Mises L. (2011). Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowakowska, A. (2008). Dobrze zarządzać to zrozumieć "własne podwórko". Pomorski Przegląd Gospodarczy, Dobre rządzenie, 2 (37), 46-47.
 • Ostrom, E. (2012). Instytucje i Środowisko. Zarządzanie Publiczne, 2 (20).
 • Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami. Tłum. Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Partycki, S., Filipek, K. (2010). Transformacja sieciowa funkcji państwa polskiego. Przegląd Socjologiczny, 4 (59), 125-144.
 • Pietrzyk-Reeves, D. (2004). Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • Piłsudski, J. (1989). Myśli, mowy i rozkazy. Warszawa: Wyd. Kwadryga.
 • Pisz, Z. (2000). Doświadczenia społeczne w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 2. Pobrane z: http:// www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/2/2000_2_s.101.pdf.
 • Podemski, K. (2014). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI, zeszyt 2.
 • Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Paper No. 4767. Cambridge, MA. Pobrane z: http://ksghome. harvard.edu/~drodrik/unidosep.pdf.
 • Rodrik, D. (2011). Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra i zła. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Skąpska, G. (2007). Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania. Ekonomia Społeczna, 1, 22-32.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2003). Podłoże historyczne w procesie przemian społeczno-ekonomicznych wsi. Wieś i Rolnictwo, 4, 22-35.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2006). Przeszłość w procesie wyjaśniania teraźniejszości i przewidywania przyszłości. W: E. Kościk, T. Głowiński (red.), Gospodarka i społeczeństwo w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy: w 60. lecie polskich badań statystycznych i gospodarczych na Dolnym Śląsku, (s. 17-32). Wrocław: Wyd. GAJT.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2008). Rozbiorowe tradycje kapitału społecznego i ekonomii społecznej. W: J. Chumiński, K. Popiński (red.), Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie III, (s. 57-66). Wrocław: Wyd. GAJT.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2013a). Inteligentna specjalizacja polskich regionów - warunki, wyzwania i dylematy. Roczniki Nauk Społecznych, t. 41 (5), nr 1.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2013b). Inteligentne specjalizacje polskich regionów - nadzieje, dylematy i obawy. Europa Regionum, 17, 53-72.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2015). Odkrywanie na nowo dobra wspólnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42 (2/2015). DOI: 10.15584/nsawg.2015.3.1.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Warszawa.
 • Szacki, J. (red.) (1997). Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków: Znak.
 • Szacki, J. (1991). Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: PWN.
 • Szomburg, J. (2018). Etosy niedocenianym ogniwem rozwoju. W: J. Szomburg, M. Wandałowski (red.), Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej. Wolność i Solidarność nr 82. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Wilkin, J. (2016). Państwo a gospodarka - fundamentalne współzależności. Biuletyn PTE, 2.
 • Woźniak, M.G. (2015a). Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną. w: A. Pollok (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, (s. 15-45). Warszawa: PTE.
 • Woźniak, M.G. (2015b). O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 195-213.
 • Wójcik, M. (2017). W kierunku "miejsca". budzenie uśpionego potencjału wsi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, 5-16. DOI: 10.18778/1508- 1117.28.01.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.