PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics | 61--73
Tytuł artykułu

Meaning of Strategic Management in the Context of Public Administration Functioning

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie zarządzania strategicznego w kontekście funkcjonowania publicznej administracji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this publication focuses on a role of strategic management in the context of economic entity functioning, therein units of public nature, within which an implementation of strategic management's assumptions comprises one of the fundamental area, adequate to public management paradigms, created as the turn of the century (therein, especially New Public Management idea). This publication performed on the basis of literature on the subject analysis, leads on a number of advantages for public sector, resulted from activities application as its part, which are typical of private sector, i.e. assumptions of strategic nature.(original abstract)
Cel niniejszej publikacji skupia się na ukazaniu roli zarządzania strategicznego w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym uściślając, jednostek o charakterze publicznym, w aspekcie aktywności, których implementacja założeń zarządzania strategicznego stanowi jeden z fundamentalnych obszarów adekwatnych do wykreowanych na przełomie wieków i wdrażanych na ten czas paradygmatów zarządzania publicznego (w tym szczególnie New Public Management). Niniejsza publikacja opracowana w oparciu o studia literaturowe wskazuje na szereg korzyści dla sektora publicznego, wynikających z zastosowania w jego ramach działań typowych dla sektora prywatnego tj. założeń o charakterze strategicznym.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska, doktorantka
Bibliografia
 • 1. Amason A. C., An introduction to strategic management [in:] Strategic management, From theory to practice, Routledge, New York 2011.
 • 2. Cepiku D., BonomiSavignon A., Corvo L., Strategic management in Italian Ministries: An empirical assessment of gains from gaps in reforms [in:] Reforming the public sector, How to achieve better transparency, service and leadership, Tria G., Valotti G. (ed.), Brookings Institution Press, Washington 2012.
 • 3. Cole G. A., Strategic management: the concept [in:] Strategic management: theory and practice, 2nd edition, Thomson Learning, London 2006.
 • 4. Daft R., Daft R. L., Kendrick M., Vershinina N., Innovative management for turbulent times [in:] Management, Cengage Learning, Andover 2010.
 • 5. Denhardt R. B., Denhardt J. V., Blanc T. A., Personal action in public organizations[in:] Public Administration, An Action Orientation, Cengage Learning, Boston 2013.
 • 6. Frączkiewicz-Wronka A., Wstęp [in:] Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
 • 7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 8. Goldfinch S. F., Introduction [in:] International Handbook of Public Management Reform, Goldfinch S. F., Wallis J. E. (ed.) Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2009.
 • 9. Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego - problemy organizacyjne [in:] Finanse publiczne, Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (ed.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • 10. Holzer M., Schwester R. W., Public Administration: An Indispensable Part of Society [in:] Public Administration, An Introduction, M. E. Sharpe, Inc., New York 2011.
 • 11. J. Bryson, Strategic planning for public and non-profit organizations, A guide to strengthening and sustaining organizational achievement, 3rd edition, John Wiley & Sons, San Francisco 2004.
 • 12. Jeffs Ch., Core areas of the curriculum [in:] Strategic management, Sage Publications Ltd, London 2008.
 • 13. Khan H. A., Introduction to public administration [in:] An introduction to public administration, University Press of America, Lanham 2008.
 • 14. Kożuch B., Publiczne zarządzanie strategiczne, Zasady i metody [in:] Strategiczne zarządzanie miastem, W teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kożuch B., Kochalski C., Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • 15. Longo F., Managing public reforms effectively: A strategic change management approach [in:] Strategic change management in the public sector, An EFMD European case book, Longo F., Cristofoli D., John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.
 • 16. Łukomska-Szarek J., TOWS/SWOT analysis as a tool for strategic management in local self-governments, 'Sovremennyj Naucnyj Vestnik' Seria: Ekonomiceskie nauki nr 18 (130)' 2012.
 • 17. Łukomska-Szarek J., Włóka M., Teoretyczne podstawy zarządzania publicznego [in:] Współczesne problemy zarządzania organizacją, Wójcik-Mazur A. (ed.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • 18. Łukomska-Szarek J., Włóka M., Theoretical Aspects of New Public Management, 'Oraldyn Fylym Zarsysy nr 10(46)' 2012, p. 50.
 • 19. Mazur S., Olejniczak K., Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym [in:] Organizacje uczące się, Model dla administracji publicznej, Olejniczak K. (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • 20. Montana P. J., Charnov B. H., What is management: definition and overview [in:] Management, Classical management theory, Organizational structures, Human resource management, Work group dynamics and much more, Fourth edition, Barron's Educational Series, Hauppauge 2008.
 • 21. Osborne S. P., Public Governance and Public Services: 'A Brave New World' or New Wine in Old Bottless? [in:] The Ashgate Research Companion to New Public Management, Christensen T., Laegreid P. (ed.), The Ashgate Publishing Limited, Farnham 2011.
 • 22. Partridge L., Sinclair-Hunt M., Introduction to strategic management [in:] Strategic management, Select Knowledge Limited, Cambridge 2005.
 • 23. Pollit Ch., Bouckaert G., Comparative public management reform: an introduction to the key debates [in:] Public management reform, A comparative analysis New Public management, Governance, the Neo-Weberian State, Third edition, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • 24. Prowle M., Strategic management in the public sector [in:] The changing public sector: A practical management guide, Gower Publishing Limited, Hampshire 2000.
 • 25. R. Kaplan, D. Norton, The execution premium: Linking strategy to options for competitive advantage, Harvard Business School Press, Boston 2008.
 • 26. Samson D., Daft R. L., The changing world of management [in:] Introduction to management [in:] Management, Fourth Asia Pacific edition, Cengage Learning, South Melbourne 2011.
 • 27. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [in:] Administracja publiczna, Studia krajowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2003, nr 2.
 • 28. Technology One, Business, software, solutions, Strategy challenges in the public sector [in:] Strategic management in the public sector, Improving organizational intelligence, p.20, web site materials: http://www.technologyonecorp.com/media/docs/Strategic_Mgt_Public_Sector_WP00 2_LR.pdf.
 • 29. Thompson J. L., Martin F., Introducing strategy and strategic management [in:] Understanding strategy and strategic management [in:] Strategic management: Awareness and change, Cangage Learning, Andover 2010.
 • 30. Tripathi P. C., Reddy P. N., Nature and functions of management [in:] Principles of management, 4th edition, The McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2008.
 • 31. Wieczorek K., The use of the New Public Management in Activity of Public Administration Units [in:] Management Trends in Theory and Practice, S. Hittmar (ed.), EDIS, University Publishing House, University of Zilina, Zilina 2013.
 • 32. Williams Ch., Management [in:] Introduction to management [in:] Management, 6thedition, Cengage Learning, Mason 2011.
 • 33. Witcher B. J., Chau V. S., Overview of strategic management [in:] Strategic management, Principles and practice, Cengage Learning, Hampshire 2010.
 • 34. Wójcik-Mazur A., Wieczorek K., New Public Management w kontekście zarządzania administracją państwową [in:] Zarządzanie finansami, finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 62, Zarzecki D. (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557652

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.