PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics | 77--85
Tytuł artykułu

Podstawowe zagadnienia prawno-organizacyjne zarządzania kryzysowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Issues on Legal and Institutional Aspects of Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru30. System zarządzania kryzysowego należy postrzegać nie tylko przez pryzmat organów decyzyjnych i wykonawczych. Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w polskim porządku prawnym służyły wzmocnieniu strukturalnemu i funkcjonalnemu państwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki nim podniesiono poziom sprawności działań, nastąpiło efektywniejsze dysponowanie posiadanymi przez państwo siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Crisis management is an activity of public administration which is a part of national security management, which is based on prevention of critical situations, preparing to taking control over such situations due to planned actions, responding in case of critical situations as well as restoring facilities or rebuilding its original features. The crisis management system should be perceived not only in the light of desicion-making and executive organizations. Recent changes in Polish legal system were to strengthen the state in the structural and functional fields. Due to these changes the level of actions' efficiency as well as effectiveness of state forces and means used in critical situations has increased.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • 1. Generic Crisis Management Handbook, NATO Office of Information and Press, Brussels 1997.
 • 2. Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
 • 3. Kitler W., Wiśniewski B., Prońko J., Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w państwie. Studium, AON, Warszawa 2000.
 • 4. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Warszawa 2001.
 • 5. Madej M., Ochrona ludności a zarządzanie kryzysowe [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2010.
 • 6. Projekt Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2011-2022 (projekt z dnia 20 czerwca 2011 r.), z dnia 23 sierpnia 2011 r.
 • 7. Projekt Strategii Sprawne Państwo 2011-2020 (projekt z dnia 6 kwietnia 2011 r. ).
 • 8. Prońko J., Wiśniewski B., Klasyfikacja zagrożeń, [w:] Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska praca zbiorowa pod red. K. Liedela, J. Prońko, B. Wiśniewskiego, WSA, Bielsko-Biała Warszawa 2007.
 • 9. Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała 2007.
 • 10. Socha R., Kolińska M., Udział Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym, WSA, Bielsko-Biała 2010.
 • 11. Socha R., Ocena zagrożeń oraz zjawisk mogących być źródłem sytuacji kryzysowych [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2010.
 • 12. System reagowania kryzysowego, pod red. J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 13. System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 • 14. Szwajca A., Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, [w:] Zeszyty studenckie nr 4, red, nauk. B. Wiśniewski, A. Osierda, Bielsko- Biała 2011.
 • 15. Szwajca A., System zarządzania kryzysowego RP, [w:] Zasadnicze obszary i kierunki doskonalenia współdziałania policji Rzeczypospolitej Polskiej oraz policji Republiki Czeskiej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi środowiska, red. nauk. B. Wiśniewski, J. Mika, WSA, Bielsko-Biała 2011.
 • 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • 17. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Druk 1699 z dnia 11 lutego 2009 r.
 • 18. Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Szczytno 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.