PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 25--37
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Regional Development of Entrepreneurship in Academic Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka dyfuzji wiedzy i transferu technologii stanowi priorytetowy warunek absorpcji funduszy z Unii Europejskiej. W okresie programowania na lata 2014-2020 ważną rolę odgrywać będzie intensyfikacja kontaktów praktyki gospodarczej ze sferą nauki. Istotne jest zatem wypracowanie skutecznych narzędzi wsparcia w zakresie promowania nowych technologii i kojarzenia biznesu z nauką. Wymaga to dalszych przeobrażeń modelu funkcjonowania uczelni i instytucji naukowo-badawczych oraz ich relacji z gospodarką. Nieodzowny dla spełnienia obustronnych oczekiwań jest także wzrost świadomości naukowców w zakresie aplikacyjnej przydatności uzyskiwanych przez nich wyników badań i prac rozwojowych w gospodarce. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw akademickich w sektorze hight-tech i akceleracja procesu komercjalizacji dóbr intelektualnych mogą istotnie przy-czynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy zatem dążyć do zwiększenia współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz zbudować system czytelnych zasad i przejrzystych procedur wspierania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. (fragment tekstu)
EN
Academic companies also known as start-ups and spin-offs created by current or former employees and graduates, now constitute an essential current in academic enterpreneurship and one of the active mechanisms of commercialization of research re-sults. The development of innovative small businesses is a factor stimulating structural changes and contributes to the creation of new jobs and improving the economy's com-petitiveness. Therefore, it is necessary to accordingly shape government policy, mecha-nisms and trends that impact the academic community to enhance its entrepreneurial culture. The main objective of the publication is to identify and analyze regional condi-tions favoring or inhibiting the development of academic entrepreneurship with an em-phasis of the processes of pre-incubation and incubation. The study focused on selected areas through the prism of available literature and the analysis of case studies of start ups from the ICT sector. The publication is of research and analysis character and can provide a contribution to the in-depth empirical research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Strony
25--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • dr, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Badzińska E., Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce, [w:] Polityka Ekonomiczna, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 307, Wrocław 2013.
 • Bogdnienko J., Piotrowski W., Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, PWE, Warszawa 2013.
 • Chyba Z., Grudzewski W.M., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Dorożyński T., Urbaniak W., Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwesto-rów zagranicznych w województwie łódzkim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • Gęca B., Zarządzanie i finanse. Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego, t. I, nr 2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 • Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
 • Jasiński H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., Wojarska M., Analysis of Strengths and Weaknesses of Business Environment Institutions from Warmia-Masurian Voivodeship as Well as Opportunities and Threats for Their Operations, "Equilib-rium" 2011, vol. 6 (1).
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna. Bogactwo z wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju, red. B. Plawgo, Wydawnictwo Tekst sp. z o. o., Łomża 2011.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU, nr 85, poz. 719).
 • Sabat A., Przedsiębiorczość akademicka - poradnik, Fundacja Fundusz Inicjatyw, Lublin 2012.
 • Spin off - poradnik przedsiębiorczych naukowców, red. A. Tomtas-Anders, Fundacja ProRegio nr 1, Poznań 2010.
 • Stefański M., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, nr 3, seria "Ekonomia", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011.
 • Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU, nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 • Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, red. I.K. Hejduk, IFGN SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.