PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics | 87--102
Tytuł artykułu

Kultura bezpieczeństwa a zarządzanie bezpieczeństwem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety Culture and Safety Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcia administrowanie i zarządzanie funkcjonują w sferze zarządzania publicznego jak również w zakresie działań o charakterze niepublicznym. Powiązane są one z życiem jednostek, z ich samoorganizacją oraz z zarządzaniem przedsiębiorczością. Należy przy tym pamiętać, że funkcje jakie pełnią prawo i dopełniająca zarządzanie bezpieczeństwem kultura organizacyjna, ukierunkowane są tak bezpośrednio jak i pośrednio na podnoszenie jakości życia, poprzez zapewnianie bezpieczeństwa człowieka. Towarzyszą temu moralność i etyka, którym pomaga prawo i dobre zarządzanie, a jednym z podstawowych elementów jakości życia jest możliwie jak najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The concepts administration and management of function in the sphere of public management as well as of non-public actions. They are linked to the life of individuals, with their self-organization and the management of enterprise. It should be noted that the functions performed by right and complementary to security management organizational culture are focused both directly and indirectly on improvement of the quality of life through the provision of human security. This is accompanied by morality and ethics, which is helped by law and good management, and one of the basic elements of quality of life is as high as possible level of insecurity.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Adamiecki K., Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej, "Przegląd techniczny" nr 49/1924.
 • 2. Adamiecki K., Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, Warszawa 1985.
 • 3. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 4. Cieślarczyk M., Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność, E. Rekłajtis, B. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • 5. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wyd. AP, Siedlce 2010.
 • 6. Collins J., J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo MT Business, Warszawa 2008.
 • 7. E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, Publisher Jossei- Bass, San Francisco 1985.
 • 8. Fayol H., F. Taylor, Administration Industrial y General, El Atenco, Buenos Aires 1986.
 • 9. Fayol H., General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman&Sons, London 1971.
 • 10. Griffin R., Management, wyd. 11, Cengage Learning, 2012.
 • 11. Hofreiter L., Securitologia, Akademia Ozbrojenych Sil, Liptovsky Mikulaš 2006.
 • 12. Hofstede G., The Cultural Consequences: International in World - Related Values, Sage, Beverly Hills - London 1980.
 • 13. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. I: Ontologia egzystencjalna, wyd. 3, Warszawa 1987.
 • 14. Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • 15. Janošec J., Sekuritologie - nauka o bezpiečznosti a nebezpiečznosti [w:] "Vojenské rozkledy", Praha 2007, nr 3, s. 3-14.
 • 16. Kanigel R., The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiency, Viking Press, New York 1999.
 • 17. Karan S., K. Williams, Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration, "Journal of Personality and Social Psychology", No 65 (4), 1993, p. 681-706.
 • 18. Karan S., K. Williams, The effects of group cohesiveness on social loafing and social compensation, "Group Dynamics", No 1 (2) 1997, p. 156-168; por. Forsyth Donelson R., Group Dynamics, Wadsworth Publishing; 3 edition, 1998.
 • 19. Kluckholm C., Values and Value - Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification [w:] Toward a General Theory of Action, T. Parsons, E.A. Shils (ed.), New York 1962.
 • 20. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.
 • 21. Korzeniowski L.F., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków: EAS 2008.
 • 22. Kozub-Ciembroniewicz W., Doktryna i system władz Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • 23. Kroeber A., Istota kultury, PWN, Warszawa 2002.
 • 24. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, PWN, Warszawa 1999.
 • 25. L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa 1999.
 • 26. Liker J., The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, McGrow Hill, New York 2004.
 • 27. Lipiec J., Podstawy ontologii społeczeństwa, PWN, Warszawa 1972.
 • 28. Mayo E., The Social Problems of an Industrial Civilization, Routlege, New York 2007.
 • 29. Merton R. K., P. Sztompka (eds.), On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, Chicago and London 1996.
 • 30. Merton R. K., Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York 1986.
 • 31. Milgram S., Obedience to Authority, Harper & Row, New York 1974.
 • 32. Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa 1980.
 • 33. Nowak E., W. Kitler, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, Zarządzanie kryzysowe sytuacji zagrożeń niemilitarnych, "Zeszyt Problemowy TWO" 2006, nr 1(45).
 • 34. Piwowarski J., B. Płonka, Etyka w administracji i zarzadzaniu publicznym. Motywacje, realizacja, bezpieczeństwo, Kraków 2012.
 • 35. Piwowarski J., Paradygmat kultury bezpieczeństwa - prolegomena, "Security Economy & Law", nr 2, Kraków 2013.
 • 36. Piwowarski J., Police Officer's Ethics, Cracow 2013.
 • 37. Piwowarski J., Wybrane elementy filozofii organizacji, "Zeszyt Problemowy. Nauka- Praktyka-Refleksje", nr. 2, WSBPI "Apeiron" w Krakowie, Kraków 2011.
 • 38. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.
 • 39. Scruton R., Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • 40. Shotoku T., Shonangyo gisho, Kempo jushijijo, hoka ippon, Iwanami Shoten, Tokyo 1991.
 • 41. Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, wyd. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
 • 42. Słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa 1979.
 • 43. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 • 44. Socha P. (red.), Duchowy rozwój człowieka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • 45. Stoner J.A.F., R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999.
 • 46. Swift A., Wprowadzenie do filozofii politycznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • 47. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, VERBA, Lublin 2004.
 • 48. Ścibiorek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Toruń 2005.
 • 49. Ślipko T., Spacerem po etyce, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010.
 • 50. Taylor F.W., The Principles of Scientific Management, Cosimo Inc., New York 2006.
 • 51. Trahair R.C.S., The Humanist Temper. The Life and Work of Elton Mayo, New Brunswick 1984.
 • 52. Tyrała P., Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe, Rzeszów 2011.
 • 53. Węgrzecki A., Zarys filozofii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • 54. Woleński J., Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm, PWN, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557694

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.