PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (51) | 69--79
Tytuł artykułu

Związek między klimatem organizacyjnym a występowaniem zjawiska pracoholizmu w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników wiedzy

Warianty tytułu
Relationship between the Organizational Climate and Occurrences of Workaholism in Enterprises Employing Knowledge Workers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetentny pracownik jest obecnie dominującym źródłem wartości przedsiębiorstwa (Juchnowicz, 2010). Dlatego część przedsiębiorstw pozytywnie postrzega pracowników uzależnionych od pracy. W rzeczywistości jednak pracoholik nieustannie pracuje w pośpiechu, może robić błędy oraz wyraża wysoką potrzebę sprawowania kontroli (Lipka, Waszczak, 2013). Niektóre organizacje stymulują pracoholizm, m.in. poprzez ukształtowanie klimatu organizacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników wiedzy (N = 600) nad związkami między natężeniem pracoholizmu a wymiarami klimatu organizacyjnego. Oceny klimatu dokonano za pomocą polskiej adaptacji kwestionariusza do badania Klimatu Organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Bögela, do analizy poziomu pracoholizmu zaś polską wersję kwestionariusza DUWAS-10 autorstwa W. Schaufeliego i T. Tarisa. Wyniki wykazały występowanie istotnych statystycznie związków między zmiennymi.(abstrakt oryginalny)
EN
A competent employee is nowadays a dominant value in enterprises (Juchnowicz, 2010). That is why some enterprises positively perceive employees addicted to work. In fact, a workaholic is working constantly in a rush, can make mistakes and expresses a high need to control (Lipka, Waszczak, 2013). Some organizations stimulate workaholism by shaping the organizational climate. Research was carried out among knowledge workers (N = 600) and the relationship between the intensity of workaholism and organizational climate dimensions was analyzed. The climate was assessed using the Polish adaptation of the Organizational Climate Questionnaire developed by L. Rosenstiel and R. Bögel. To analyze the level of workaholism the Polish version of the DUWAS-10 developed by W. Schaufeli and T. Taris was used. The results show the existence of statistically significant relationships between variables.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Burke, R. J. (2000). Workaholism in organizations: The role of personal beliefs andfears. Anxiety, Stress and Coping, 13, 53-64.
 • Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Warszawa:Oficyna Wydawnicza WSM.
 • Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Warszawa: Oficyna WoltersKluwer business.
 • Dudek, B. (2008). Pracoholizm - szkodliwy skutek nadmiernego zaangażowania w pracę.Medycyna Pracy, 59 (3), 247-254.
 • Durniat, K. (2016). Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanegokwestionariusza Rosenstiela i Boegela, cz. 2. Przedsiębiorczość i Zarządzanie,18 (3), 41-58.
 • Durniat, K. (2012). Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel's organizationalclimate diagnosis questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 10 (1), 147-168.
 • Golińska, L. (2008). Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja. Warszawa: Difin.
 • Innanen, H., Tolvanenb, A., Salmela-Aroa, K. (2014). Burnout, work engagement andworkaholism among highly educated employees: Profiles, antecedents and outcomes. Burnout Research, 1, 38-49.
 • Johnstone, A., Johnston, L. (2005). The relationship between organizational climate,organizational type and workaholism. New Zealand Journal of Psychology, 34, 181-188.
 • Juchnowicz, M. (2010). Ewolucja zarządzania w sferze ludzkiej - od ZZL do ZKL.W: T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 250-259.
 • Killinger, B. (2007). Pracoholicy. Szkoła przetrwania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Kopelman, R., Brief, A., Guzzo, R. (1990). The role of climate and culture in productivity.W: B. Schneider (ed.), Organizational climate and culture. San Francisco: Jossey--Bass Publishers, 282-318.
 • Kravina, L., Falco, A., Girardi, D., De Carlo, N. (2010). Workaholism among managementand workers in an Italian cooperative enterprise. TPM, 17 (4), 201-216.
 • Lipka, A., Waszczak, S. (2013). Pracoholizm w kategoriach ekonomii. Katowice: WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Mazzetti, G., Schaufeli, W. B., Guglielmi, D. (2014). Are Workaholics Born or Made?Relations of Workaholism with Person Characteristics and Overwork Climate. International Journal of Stress Management, 21 (3), 227-254.
 • Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.
 • Rosenstiel, L., Bögel, R. (1992). Betriebsklima geht jeden an. München: Bayerischer Staatsministeriumfür Arbeit, Familieuumd Sozialordnung.
 • Schaufeli, W. B., Taris, T. W., Bakker, A. B. (2008). It Takes Two to Tango: WorkaholismIs Working Excessively and Working Compulsively. W: R. J. Burke, C. L. Cooper(eds), The Long Work Hours Culture, Causes, Consequences and Choices. Bingley: Emerald,203-226.
 • Scott, K. S., Moore, K. S., Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequencesof workaholism. Human Relations, 50 (3), 287-314.
 • Sonnentag, S., Brodbeck, F. C., Heinbokel, T., Stolte, W. (1994). Stressor-burnout relationshipin software development teams. Journal of Occupational and OrganizationalPsychology, 67 (4), 327-341.
 • Spence, J. T., Robbins, A. S. (1992). Workaholism: Definition, measurement and preliminaryresults. Journal of Personality Assessment, 58, 160-178.
 • Syper, M. (2008). Stres jako koszt sukcesu zawodowego menedżera. W: Z. Janowska(red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. II. Łódź:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 377-387.
 • Szpitalak, M. (2012). Wielowymiarowy Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu. Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Takeuchi, R., Chen, G., Lepak, D. (2009). Through the looking glass of a social systemcross-level effects of high-performance work systems on employees' attitudes. PersonnelPsychology, 62, 1-29.
 • Wachowiak, J. (2011). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa: Difin.
 • Wojdyło, K. (2010). Pracoholizm. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.
 • Wojtaszczyk, K. (2013). (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowaniawarunków pracy. Przykład firmy Google. Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Oeconomica,288, 249-258.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557714

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.