PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 376 | 9--22
Tytuł artykułu

Wydarzenia kulturalne w komunikacji wybranych śląskich uczelni wyższych

Warianty tytułu
Cultural Events in Communication of Chosen Silesian Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja wydarzeń kulturalnych może służyć zarówno promocji uczelni wyższej, jak i budowaniu świadomości jej obecności w przestrzeni lokalnej. Jest formą komunikacji, jaką organizacja podejmuje ze środowiskiem zewnętrznym, a która często bazuje na jej misji. Spójność podjętych działań z celami organizacji może stanowić jeden z elementów kreowania wizerunku uczelni, a co za tym idzie, budowania relacji z otoczeniem w przestrzeni publicznej. Wydarzenia kulturalne z kolei stanowią element wpisujący się w instrumentarium public relations, a także angażujący społeczność lokalną. Cel artykułu to przedstawienie i analiza działań komunikacyjnych wybranych śląskich uczelni wyższych, jakie te podjęły w roku akademickim 2017/2018 poprzez zaangażowanie w działalność kulturalną. (abstrakt oryginalny)
EN
The organization of cultural events can be used to promote the university, as well as to build awareness of its presence in the local space. It is a form of communication that the organization takes with the external environment, and which is often based on its mission. Consistency of actions taken with the goals of the organization may be one of the elements of creating the image of the university, and thus building relationships with the environment in the public space. Cultural events, in turn, are an element of both the public relations and the involvement of the local community. The aim of the article is to present and analyze communication activities of selected Silesian universities, which they undertook in the academic year 2017/2018, through involvement in cultural activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bombiak E. (2015), Wizerunek - kluczowy element postrzegania przedsiębiorstwa [w:] K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka (red.), Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, Siedlce, s. 93-104.
 • Chrzęścik M. (2012), Wydarzenia promocyjne jako sposób komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 95, s. 515-525.
 • Cichoń S. (2013), Szkoła wyższa jako nowoczesna organizacja, "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja", nr 1, s. 139-154.
 • Firlej K. (2007), Modele systemów zarządzania - model Leavitta i Wattermana w ujęciu holistycznym, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7315/Modele systemów zarządzania - model Levitt'a i Wattermana.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 27.08.2018).
 • Gembala K. (2013), Projektowanie organizacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 128, s. 9-22.
 • Hendzel D. (2005), Szkoła wyższa jako organizacja oparta na wiedzy [w:] T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 135-139.
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M. (2016), Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarczyk M. (2012), Public relations w szkole wyższej, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, s. 222-230.
 • Karcz J. (2016), Organizacja jako system [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 206-225.
 • Kazojć K. (2014), Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 38, t. 1, s. 57-69.
 • Kotas M. (2014), Wizerunek organizacji publicznej jako instrument efektywnego komunikowania z interesariuszami, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 185, s. 134-141.
 • Morgan G. (2013), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 • Olejniczak A. (2013), Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 9-15.
 • Piotrowska-Piątek A. (2014), Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 76, s. 167-178.
 • Puchalski J. (2008), Podstawy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław.
 • Ryńca R., Miśko R. (2016), Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4, s. 223-237.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Dacko-Pikiewicz Z. (2012), Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej [w:] M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnia w przestrzeni publicznej. Zarządzanie - marketing- public relations, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s. 215-231.
 • Wierenko T. (2015), Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej, "Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek", nr 1(48), s. 105-116.
 • [www 1] https://www.us.edu.pl (dostęp: 1.09.2018).
 • [www 2] http://50.us.edu.pl (dostęp: 1.09.2018).
 • [www 3] www.ue.katowice.pl/kalendarz.html (dostęp: 1.09.2018).
 • [www 4] http://70lat.sum.edu.pl/index.php/wydarzenia-i-uroczystosci/ (dostęp: 2.09.2018).
 • [www 5] https://www.asp.katowice.pl (dostęp: 2.09.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557774

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.