PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 57 | 119--131
Tytuł artykułu

The Next 100 years - Applying Megatrends to Analyze the Future of the Polish Economy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perspektywa kolejnych 100 lat - zastosowanie megatrendów do analizy przyszłości polskiej gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the article was to assess a long-term exposure of the Polish economy to megatrends - key global changes influencing economies and societies worldwide. On the basis of the results of a structured literature review, the most cited global megatrends have been identified: digitalization, climate change, resource scarcity, population growth, population aging, urbanization growth. We operationalized these trends by selecting metrics based on existing indexes, forecasts and foresight studies. With the application of the metrics we created megatrend exposure indicators to measure a relative susceptibility of country economies to these trends. We used this tool to assess a relative exposure of the Polish economy to six megatrends and to create a country strategic profile. We applied a long-term perspective of up to 40 years and beyond. The outcome of the analysis shows that the exposure of the Polish economy is very high to population aging and high to digitalization. The exposure to urbanization growth and resource scarcity can be described as moderate. The exposure to climate changes has turned out to be low and to population growth very low. The novelty of our research is the structuring of megatrend exposure indicators and their application to foresight study for a country economy which, up to our knowledge, has not been attempted thus far. Knowledge of forthcoming changes and the degree of exposure to these megatrends can be used as input for strategic, long-term, analyses in various areas ranging from public policy to corporate investment. (original abstract)
Celem artykułu była ocena długoterminowej ekspozycji polskiej gospodarki na megatrendy - istotne globalne zmiany wpływające na gospodarki i społeczeństwa na świecie. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano najczęściej cytowane globalne megatrendy: digitalizację, zmiany klimatyczne, niedobór zasobów, wzrost liczby ludności, starzenie się społeczeństwa, wzrost urbanizacji. Następnie dokonano operacjonalizacji tych trendów, wybierając mierniki oparte na istniejących indeksach, prognozach i badaniach foresight. Na tej podstawie stworzono wskaźniki ekspozycji na megatrendy do pomiaru względnej podatności gospodarek krajowych na te przemiany. Narzędzie to zostało wykorzystane do oceny względnej ekspozycji polskiej gospodarki na sześć megatrendów i stworzenia krajowego profilu strategicznego. W badaniu zastosowano długoterminową perspektywę do 40 lat. Wyniki analizy pokazują, że ekspozycja polskiej gospodarki jest bardzo wysoka i wyższa niż innych gospodarek na przemiany związane ze starzeniem się społeczeństwa i wysoka w przypadku cyfryzacji gospodarki. Podatność na przemiany związane ze wzrostem urbanizacji i niedoborem zasobów jest umiarkowana. Ponadto ekspozycja na zmiany klimatyczne okazała się niska, a na wzrost populacji bardzo niska. Nowością badania jest opracowanie wskaźników ekspozycji na megatrendy i ich zastosowanie do analizy przyszłości gospodarki krajowej. Takie ujęcie tego zagadnienia nie było dotychczas podejmowane w znanych nam pracach naukowych. Znajomość nadchodzących zmian i stopień ekspozycji na megatrendy można wykorzystać jako wkład w strategiczne, długoterminowe analizy w różnych obszarach, od polityki publicznej po inwestycje przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
119--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Boumphrey, S., Brehmer, Z. (2017). Megatrend Analysis. Putting the Consumer at the Heart of Business. Euromonitor International.
 • Buckley, R., Gretzel, U., Scott, D., Weaver, D., Becken, S. (2015). Tourism megatrends. Tourism Recreation Research, 40, 59-70. DOI: 10.1080/02508281.2015.1005942.
 • Coumou, D., Rahmstorf, S. (2012). A decade of weather extremes. Nature climate change, 2, 491, DOI: 10.1038/nclimate1452.
 • Dutta, S. (2016). The Networked Readiness Index 2016. World Economic Forum.
 • Eckert, R. (2014). Megatrends. Business Model Prototyping. Springer. DOI: 10.1007/978- 3-658-06108-1_1.
 • Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L. (2017). Global Climate Risk Index 2018. GermanWatch.
 • EY (2015). Megatrends 2015. Making Sense of a World in Motion. EY.
 • EY (2017). The Upside of Disruption. Megatrends shaping 2016 and beyond. EY.
 • Frost&Sullivan (2014). World's Top Global Megatrends to 2025 and Implications to Business, Society and Cultures. Frost&Sullivan.
 • Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (2015). Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańska Akademia Bankowa.
 • Goldstone, J.A. (2010). The New Population Bomb. Foreign Affairs New York, 89, 31-43.
 • Groddeck von, V., Schwarz, J.O. (2013). Perceiving megatrends as empty signifiers: A discourse- theoretical interpretation of trend management. Futures, 47, 28-37. DOI: 10.1016/j.futures.2013.01.004.
 • Gros, D., Alcidi, C. (2013). The Global Economy in 2030. Trends and Strategies for Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies.
 • Hajkowicz, S. (2015). Global megatrends seven patterns of change shaping our future, Melbourne, CSIRO Publishing.
 • Kelly, P. (1996). Megatrends Asia: Eight Asian Megatrends that are Reshaping our World. Pacific Affairs, 69, 397.
 • Keynes, J.M. (1933). Economic possibilities for our grandchildren (1930). Essays in persuasion, 358-373. DOI: 10.1007/978-1-349-59072-8_25.
 • KPMG (2014). Future State 2030: The Global Megatrends Shaping Governments. KPMG.
 • Luo, T., Young, R., Reig, P. (2015). Aqueduct Projected Water Stress Country Rankings. World Resources Institute.
 • Malik, R., Janowska, A. (2018). Megatrends and their use in economic analyses of contemporary challenge in the world economy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 523, 210-221. DOI: 10.15611/pn.2018.523.18.
 • Megatrendswatch (2013). Future Economy [online]. The Foreseer: MegatrendsWatch. Available: http://www.theforeseer.com/economic-projections-2060/ [Accessed 14.07.2018].
 • Naisbitt, D., Naisbitt, J. (2018). Mastering megatrends: understanding & leveraging the evolving new world. DOI: 10.1142/10846.
 • Naisbitt, J. (1982). Megatrends: ten new directions transforming our lives [New York], Warner Books. DOI: 10.1097/00006534-198402000-00036.
 • Naisbitt, J., Aburdene, P. (1990). Megatrends two thousand 2000: 10 new directions for the 1990's, New York: Morrow.
 • National Intelligence Council, (2012). Global Trends 2030: Alternative Worlds. National Intelligence Council, USA.
 • ND-GAIN (2018). Global Adaptation Index 2017 [online]. Available: http://gain.nd.edu/ our-work/ [Accessed 14.07.2018].
 • Palacios-Huerta, I. (2016). Gospodarka za 100 lat: najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, Warszawa: Kurhaus Publishing Kurhaus Media.
 • Peciak, R. (2016). Megatrends and their implications in the globalised world. Horyzonty Polityki, 7, 167-184.
 • PWC (2017). Megatrends [online]. Available: http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends. html [Accessed 14.07.2018].
 • The Economist Intelligence Unit, (2013). Hot Spots 2025. Benchmarking the Future Competitivness of cities. The Economist.
 • The Economist Intelligence Unit, (2018). Preparing for Disruption. Technological Readiness Ranking. The Economist Intelligence Unit.
 • UN (2015). World Population Ageing. UN.
 • UN (2015). World Population Prospects 2015 Revision. UN.
 • UN (2017). World Population Prospects. UN.
 • UN (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. UN.
 • World Energy Council, (2017). World Energy Trilemma Index 2017. World Energy Council.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.