PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 41--48
Tytuł artykułu

Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie czynników kształtujących płynność finansową w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla zwierząt oraz określenie siły i kierunku ich wpływu. W analizie wykorzystano dwa modele przyczynowo-skutkowego powiązania czynników kształtujących płynność finansową. Do oceny siły i kierunku wpływu wybranych determinant płynności finansowej zastosowano metodę regresji wielokrotnej. Badania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającymi na płynność finansową były: struktura aktywów, wskaźnik pokrycia zobowiązań, rotacja zobowiązań bieżących oraz wskaźnik finansowania przychodów kapitałem własnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The multiple regression method was used to assess the strength and direction of the influence of selected determinants of financial liquidity. The multiple regression method was used to assess the strength and direction of the influence of selected determinants of financial liquidity. The analysis uses two models of cause-and-effect linkage of factors shaping financial liquidity. The presented research showed that the main factors influencing the liquidity were the structure of assets, the ratio of liabilities coverage, rotation of the current liabilities and the ratio of financing revenues with equity.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
41--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bieniasz Anna, Zbigniew Gołaś. 2008. Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. (Diversification and determinants of financial liquidity in agriculture in the light of selected assets and capital relations and regression analyses). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 23-42.
 • 2. Budka Anna, Wiesław Wagner. 2007 Analysis of linear regression model at divided system matrix. (Analiza modelu regresji liniowej w kontekście systemu macierzowego). Acta Universtatis Lodziensis. Folia Oeconomica 206: 31-42.
 • 3. Czekaj Jan, Zbigniew Dresler. 1998. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii (Business finance management - the basics of theory). Warszawa: PWN.
 • 4. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2018. Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstw (Use of cash flow in assessing the attainment of the enterprise's fundamental financial objectives). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • 5. Ćwiąkała-Małys Anna, Wioletta Nowak. 2005. Zarys metodologiczny analizy finansowej (Outline of methodological financial analysis). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 6. Domańska Teresa. 2016. Determinanty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich. (Determinants of financial liquidity in the dairy cooperatives). Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 4 (4): 41-51.
 • 7. Gołaś Zbigniew, Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer. 2010. Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Factors influencing the financial liquidity of the food industry in Poland). e-Finanse 49 (3): 11-25.
 • 8. Grabowska Magdalena. 2012. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. (Management of financial liquidity). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 9. Jaworski Jacek, Leszek Czerwonka, Magdalena Mądra-Sawicka. 2018. Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce (The relationship between profitability and financial liquidity in food anufacturing industry in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XX (1): 58-63.
 • 10. Nowak Edward. 2010. Analiza finansowa (Financial analyses). Warszawa: PWE. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych (Evaluation of the company according to global standards). Warszawa: PWN.
 • 11. Sierpińska Maria, Piotr Rzeszowski. 2012. Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym (Determinants of financial liquidity in the metallurgical industry). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia 50: 197-208.
 • 12. Tokarski Andrzej, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda. 2014. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego (Measurement and assessment of the financial liquidity of an economic entity). Warszawa: CeDeWu.
 • 13. Waśniewski Tadeusz, Wanda Skoczylas. 2004. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie (Theory and practice of financial analysis in an enterprise). Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.