PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 376 | 63--79
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania jakości relacji we wsparciu przedsiębiorczości akademickiej

Warianty tytułu
Cultural Determinants of the Quality of Relations in the Support of Academic Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu stały się teoretyczna identyfikacja czynników wpływających na jakość relacji, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi interesariuszami (uczelnie, inkubatory, władze lokalne) w zakresie wspierania PA, oraz ustalenie wpływu uwarunkowań kulturowych na jakość relacji istotnych dla wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Jako metodę badawczą przyjęto krytyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Wyniki analiz teoretycznych nie wyczerpują w pełni tematu uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na jakość relacji w zakresie wsparcia PA, dostarczają jednak wiedzy o pewnych ich aspektach oraz otwierają nowe pole badawcze, identyfikując obszary, które należałoby pogłębić w badaniach empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article became the theoretical identification of factors affecting the quality of relations that take place between individual stakeholders (universities, incubators, local authorities) in the scope of academic entrepreneurship (AP) support, and determining the impact of cultural conditions on the quality of relationships relevant to the support of academic entrepreneurship. As a research method, a critical review of domestic and foreign literature was adopted. The results of theoretical analyzes do not fully cover the topic of cultural conditions and their impact on the quality of relations in AP support, but they provide knowledge about some of their aspects and open up a new research field, identifying areas that should be deepened in empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Abreu M., Grinevich V. (2013), The Nature of Academic Entrepreneurship in the UK: Widening the Focus on Entrepreneurial Activities, "Research Policy", Vol. 42, Iss. 2, s. 408-422.
 • Ashnai B., Smirnova M., Kouchtch S., Yu Q., Barnes B.R., Naudé P. (2009), Assessing Relationship Quality in Four Business-to-business Markets, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 27(1), s. 86-102.
 • Audretsch D.B., Hülsbeck M., Lehmann E.E. (2012), Regional Competitiveness, University Spill Overs, and Entrepreneurial Activity, "Small Business Economics", Vol. 39(3), s. 587-601.
 • Audretsch D.B., Lehmann E.E. (2005), Does the Knowledge Spill Over Theory of Entrepreneurship Hold for Regions? "Research Policy", Vol. 34(8), s. 1191-1202.
 • Barry J.M., Doney P.M. (2011), Cross-cultural Examination on Relationship Quality, "Journal of Global Marketing", Vol. 24(4), s. 305-323.
 • Bednarczyk H., red. (2013), Ocena efektywności i współpracy mazowieckich firm z ośrodkami naukowo-badawczymi, ZPWiM, Warszawa.
 • Botes L. (2005), Beyond @Ivory. Tower - From Traditional University to Engaged University, Proceedings of United Nations Conference on Engaging Communities.
 • Cantaragiu R. (2012), Towards a Conceptual Delimitation of Academic Entrepreneurship, "Management and Marketing", Vol. 7(4), s. 683-700.
 • Cooper Ch.E., Hamel S.A., Connaughton S.L. (2012), Motivations and Obstacles to Networking in a University Business Incubator, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 37(4), s. 433-453.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 10-13.
 • Danik L. (2017), Wpływ kultury na jakość relacji międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Daniluk A. (2016), Conditions of Cooperation between Enterprises and Business Environment Institutions Using the Podlasie Region as an Example, "Economics and Management", Vol. 8(4), s. 18-27.
 • Djokovic D., Souitaris V. (2008), Spinouts from Academic Institutions: A Literature Review with Suggestions for Further Research, "Journal of Technology Transfer", Vol. 33(3), s. 225-247.
 • Etzkowitz H. (2004), The Evolution of the Entrepreneurial University, "International Journal of Technology and Globalization", Vol. 1, s. 64-77.
 • Feldman M., Desrochers P. (2004), Truth for Its Own Sake: Academic Culture and Technology Transfer at Johns Hopkins University, "Minerva", Vol. 42(2), s. 692-701.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Glinka B., Hensel P. (2012), Urzędnicy i przedsiębiorcy, Poltex, Warszawa.
 • Guerrero M., Urbano D., Cunningham J., Organ D. (2014), Entrepreneurial Universities in Two European Regions: A Case Study Comparison, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 39(3), s. 415-434.
 • Guliński J., Zasiadły K., red. (2005), Innowacyjna przedsiębiorczość, PARP, Warszawa.
 • Hennig-Thurau T., Gwinner K.P., Gremler D.D. (2002), Understanding Relationship Marketing Outcomes. An Integration of Relational Benefits and Relationship Quality, "Journal of Service Research", Vol. 4, s. 230-247.
 • Kieres A. (2015), Współpraca nauki i biznesu - programy i kierunki rozwoju [w:] A. Świadek, J. Wiśniewska (red.), Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty, IVG, Szczecin, s. 29-61.
 • Kingma B.R. (2011), Academic Entrepreneurship and Community Engagement: Scholarship in Action and the Syracuse Miracle, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
 • Kobylińska U. (2018), Barriers and Factors Influencing the Level of Cooperation of Businesses with Public Administration Institutes: Poland as a Case Study [w:] V. Potocan, P. Kalinic, A. Vuletic (eds.), 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society": Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Management University of Warsaw, University North, Zagreb, s. 222-231.
 • Kopera S., Wszendybył-Skulska E., Cebulak J., Grabowski S. (2018), Interdisciplinarity in Tech Startups Development - Case Study of 'Unistartapp' Project, "Foundations of Management", Vol. 10, s. 23-32.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Lisiecka-Białanowicz M. (2016), Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 • Moczydłowska J.M. (2017), Istota i determinanty przedsiębiorczości - interdyscyplinarna analiza teoretyczna [w:] M. Makowiec, A. Pietruszka-Ortyl (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 49-64.
 • Nyeko K., Sing N. (2015), Academic Entrepreneurs and Entrepreneurial Academics: Are They the Same, "International Journal of Social Science and Humanity", Vol. 5, No. 12, s. 1050-1055.
 • O'Shea R.P., Allen T.J., Chavalier A., Roche F. (2005), Entrepreneurial Orientation, Technology Transfer and Spinoff Performance of U.S. Universities, "Research Policy", Vol. 34, s. 994-1009.
 • Palmatier R.W. (2008), Relationship Marketing, Marketing Science Institute Cambridge, Massachusetts.
 • Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A., D'Este P. (2013), Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University - Industry Relations, "Research Policy", Vol. 42(2), s. 423-442.
 • Philpot K., Dooley L. (2011), The Entrepreneurial University: Examining the Underlying Academic Tensions, "Technovation", No. 31, s. 161-170.
 • Plawgo B., red. (2011), Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki, WSIIP, Łomża.
 • Post J.E., Preston L., Sachs S. (2002), Redefining the Corporation, Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, CA, USA.
 • Powell W.W., Snellman K. (2004), The Knowledge Economy, "Annual Review of Sociology", Vol. 30, s. 199-220.
 • Public Profits (2006), Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce. Raport końcowy, Poznań.
 • Radosevich R. (1995), A Model for Entrepreneurial Spin-offs from Public Technology Sources, "International Journal of Technology Management", Vol. 10, s. 879-893.
 • Rothaermel F.T., Agung S.D., Jiang L. (2007), University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature, "Industrial and Corporate Change", Vol. 16(4), s. 691-791.
 • Shane S.A. (2004), Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Siegel D.S., Wright M. (2015), Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? "British Journal of Management", Vol. 26(4), s. 582-595.
 • Stam E., Garnsey E. (2008), Entrepreneurship in the Knowledge Economy [w:] J. Bessant, T. Venables (eds.), Creating Wealth from Knowledge Meeting the Innovation Challenge, Edward Elgar Publishing, s. 1-24.
 • Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S. (2013), Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu", t. 49, nr 4, s. 41-57.
 • Szara K., Pierścieniak A. (2011), Przedsiębiorczość akademicka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Szymańska K. (2012), Kultura organizacyjna - czynnik rozwoju współpracy MSP ze sferą nauki i administracją publiczną, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 116, s. 174-183.
 • Tijssen J.W. (2006), Universities and Industrially Relevant Science: Toward Measurement Models and Indicators of Entrepreneurial Orientation, "Research Policy", Vol. 35(10), s. 1569-1585.
 • Tomaszuk A. (2017), Cooperation of Businesses with Business Environment Institutions (Using Polish and Belorussian Businesses as a Case Study) [w:] V. Potocan, P. Kalinic, A. Vuletic (eds.), 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society": Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Management University of Warsaw, University North, Zagreb, s. 232-243.
 • Urbano D., Guerrero M. (2013), Entrepreneurial Universities, "Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region", Vol. 27(1), s. 40-55.
 • Wieselquist J., Rusbult C.E., Foster C.A., Agnew C.R. (1999), Commitment, Prorelationship Behaviour and Trust in Close Relationships, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 77(5), s. 942-966.
 • Wright M., Clarysse B., Mustar P., Lockett A. (2007), Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557820

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.