PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 83--89
Tytuł artykułu

Strategie rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski

Warianty tytułu
Municipal Development Strategies as a Tool for Managing the Development of Rural and Urban-Rural Communes in the Peripheral Regions of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski oraz określenie warunków sprzyjających zwiększeniu tej przydatności. Zastosowano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, analizy statystycznej oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do 233 przedstawicieli władz samorządowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województw lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Wskazano na umiarkowanie pozytywną ocenę przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem. Wykazano, że strategie rozwoju lokalnego są niedostatecznie wykorzystanym narzędziem zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski. Wskazano na wyższą ocenę przydatności strategii w zarządzaniu rozwojem lokalnym w samorządach, w których proces jej opracowania i realizacji był uspołeczniony. Postuluje się uspołecznienie strategii jako warunek wzrostu jej przydatności w zarządzaniu rozwojem lokalnym i sprawności działania samorządu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work was to assess the suitability of the commune's development strategy as a tool for managing the development of rural and urban-rural communes in the eastern peripheral regions of Poland and to determine the conditions conducive to increasing this usefulness. The work involved methods of: literature, statistical analysis and the method of a diagnostic survey using an interview questionnaire addressed to 233 representatives of rural and urban-rural communes in the Lublin, Podlaskie and Holy Cross Provinces. A moderately positive assessment of local government authorities regarding the suitability of the commune development strategy as a development management tool was indicated. It has been shown that local development strategies are an insufficiently used tool for managing the development of rural and urban-rural communes in the eastern peripheral regions of Poland. Higher assessment of the usefulness of strategies in local development management was indicated in the communes, where the process of strategy's development and implementation was socialized. It is postulated to socialize the strategy as a condition for increasing its usefulness in managing local development and the efficiency of self-government.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
83--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Brodziński Zbigniew. 2011. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładziewojewództwa warmińsko-mazurskiego (Stimulating the development of rural areas at the local level on the example of the Warmian-Masurian Voivodeship). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 2. Gąciarz Barbara. 2012. Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych (Institutionalization of territorial self-government and opportunities for development of local and regional communities). Studia Humanistyczne AGH 11 (4): 19-27. Google Scholar
 • 3. Gibbs David C., Andrew E.G. Jonas, Suzanne Reimer, Derek J. Spooner. 2001. Governance, institutional capacity and partnerships in local economic development: theoretical issues and empirical evidence from the Humber sub-region. Transactions of the Institute of British Geographers 26 (1): 103-119.
 • 4. Guzal-Dec Danuta. 2011. Formalne strategie rozwoju badanych gmin objętych siecią Natura 2000. [W] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 (Formal development strategiesfor the communes covered by the Natura 2000 network. [In] Conditions for the sustainable development of communes included in the Natura 2000 network), ed. Artur Bołtromiuk, 141-162. Warszawa: IRWiR PAN.
 • 5. Guzal-Dec Danuta. 2015a. Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczocennych województwa lubelskiego (Community self-government in creating sustainable development of natural and valuable areas of the Lubelskie Voivodeship). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII w Białej Podlaskiej.
 • 6. Guzal-Dec Danuta. 2015b. Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (Local Development Strategies as a Management Tool for Development of Communes Located in Valuable Natural Areas of the Lublin Province). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 125-130.
 • 7. Hausner Jerzy, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Marek Mączyński i inni. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (Growing dysfunctions, fundamental dilemmas, necessary actions. Report on the state of territorial self-government in Poland). Kraków: MSAP.
 • 8. Marks-Bielska Renata, Wojciech Dereszewski. 2018. Sprawność instytucjonalna w obszarze społecznym na przykładzie realizacji polityki mieszkaniowej przez gminę Kurzętnik (Institutional efficiency in the social sphere as an example of housing policy implemented by the Kurzętnik municipality). Optimum. Economic Studies 1 (91): 146-158, doi: 10.15290/oes.2018.01.91.10.
 • 9. Marks-Bielska Renata, Wiesława Lizińska, Magdalena Wojarska. 2017. Sprawność instytucjonalna versus lokalny rozwój gospodarczy - czynniki kształtujące i interakcje. Raport z wykonania projektu badawczego (Institutional efficiency versus local economic development - shaping factors and interactions. Report on the implementation of the research project). Olsztyn: UWM.
 • 10. Plawgo Bogusław (ed.). 2010. Rola samorządów gminnych w programowaniu rozwoju i zarządzaniu jednostką terytorialną na obszarach wiejskich w regionie peryferyjnym (Polski Wschodniej) (Role of gmina local governments in programming development and management of a territorial unit in rural areas in the peripheral region (Eastern Poland). Białystok: Fundacja BFKK.
 • 11. Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (wersja pełna) (Monitoring rural development. Stage II. Spatial diversification of the level of socio-economic development of rural areas (full version). Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • 12. Stanny Monika. 2012. Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce (Functional models of peripheral rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA. XIV (4): 110-114.
 • 13. Stoker Gerry. 2011. Was local governance such a good idea? A global comparative perspective. Public Administration 89 (1): 15-31, doi: 10.1111/j.1467- 9299.2011.01900.x.
 • 14. Torres Lourdes, Vicente Pina, Ana Yetano. 2011. Performance measurement in spanish local governments. A cross-case comparison study. Public Administration 89 (3): 1081-1109, doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01919.x.
 • 15. Wiatrak Andrzej Piotr. 2011. Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich (Rural development strategies. Theoretical basis, assessment of suitability and importance in structural changes of rural areas). Warszawa: IRWiR PAN.
 • 16. Wiatrak Andrzej Piotr. 2012. Strategia gminy jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich (The county strategy as a rural area development tool). Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 425-429.
 • 17. Winiarski Bolesław. 1994. Rozwój regionalny i lokalny w warunkach gospodarki rynkowej. [W] Promowanierozwoju lokalnego i regionalnego (Regional and local development in a market economy. [In] Promoting local and regional development), ed. Bolesław Winiarski, Leszek Patrzałek, 19-20. Warszawa: Samorządowe Fundusze Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • 18. Ziółkowski Marek. 2000. Proces formułowania strategii rozwoju gminy. [W] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny (The process of formulating a commune's development strategy. [In] Territorial self-government and local development), ed. Marek Majchrzak, Alojzy Zalewski, 39-92. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557828

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.