PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1129 Współczesne problemy polityki ekonomicznej | 21--33
Tytuł artykułu

Dylematy i zagrożenia we współczesnym rozwoju regionalnym

Warianty tytułu
Dilemmas and Threats in Modern Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono wybrane możliwe przedsięwzięcia z zakresu rozwoju regionalnego, które mogą stanowić gwarancję prawidłowego przebiegu zjawisk społeczno-gospodarczych w regionie. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is an attempt of identification and short description of threats occuring in modem regional development. The author discusses also dilemmas that decision-makers and local communities deal with in regions. The achievement of harmonious and complex development taking into consideration principles of integrated socio-economic and spatial-ecological order is the task which realization leads through tensions, contradictions, and conflicts.
Activities undertaken in the sphere of regional policy head towards reduction of differences in living standard and economic development between the poorest and the richest regions. Excessive differences are barriers not only to integration and globalization processes but they are also major obstacles to achieving higher competition's level. Poland as a country which recently became a member of the European Union has to fulfill a lot of conditions concerning formation and assistance of regional development. Especially, Poland has to meet all of principles and conditions accepted by European countries.
Opinions and conclusions were depicted in synthetic form. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., Niektóre dylematy rozwoju regionalnego, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką. Rynkową, Gdańsk 2001.
 • Czyżewski A.B. i in., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, ZBSE z. 277, GUS, Warszawa 2001.
 • Dembowski J., Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1989.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Hipoteza polaryzacji - strategia rozwoju a polityka regionalna Polski, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Raport 3. Wstępna koncepcja, "Polska 2000 plus", Centralny Urząd Planowania, Warszawa, listopad 1995.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieka, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Hirst P., Thompson G., Globalization in Question, Polity Press, Cambridge 1996.
 • Jaskulska M., Zróżnicowanie regionalne rozwoju gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej. Analiza statystyczna, [w:] Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce, UW, Warszawa 1995.
 • Jewtuchowicz A., Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki, [w:] Strategie rozwoju wielkich miast, red. R. Domański, Biuletyn PAN nr 169, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1995.
 • Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej, [w:] Rozwój - region - społeczeństwo, red. G. Gorzelak, M. Szczepański, T. Zarycki, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa-Katowice 1999.
 • Miller R., Cöté M., Growing the Nest Silicon Valley. A Grade for Successful Regional Planning, Lexington Books, Massachusetts-Toronto 1987, Cyt. za: A. Karpiński, Nowa koncepcja planowania regionalnego w krajach zachodnich, "Gospodarka Planowa" 1990.
 • Mync A., Dylematy polityki przestrzennego zagospodarowania kraju u progu XXI wieku. Zarys problemu, [w:] Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, red. A. Kukliński, Biuletyn PAN nr 178, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1997.
 • Nijkamp P., Regional Innovation Policies and Regional Networks, [w:] Networks and Regional Development, NrodREFO University Press, Copenhagen 1990.
 • Pellešová P., Regionální integrace a proces globalizace, [w:] Regionální politika kandidátských zemi před vstupem do Evropské unie, Soborník příspěvků ze sekce č. 4 z mezinárodní vědecké konference: Ekonomické a adaptační procesy pro české průmyslové regiony před vstupem do EÜ, Vysoká Śkola Báňská - Technická Univerzita Ostrava Ekonomická Fakulta, Ostrava 2002.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, (RCSS), Warszawa 2000.
 • Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej, red. B. Winiarski, AE, Wrocław 1994.
 • Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 • Siemiński J.L., Starszak A.L., Rozwój regionów w warunkach rewolucji internetowej, Magazyn Planowania Przestrzennego "Przestrzeń" 2002 nr 15, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
 • Stryjakiewicz T., Globalizacja i "nowa gospodarka" a dylematy geografii ekonomicznej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, red. B. Miszewska, M. Furmankiewicz, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej, [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, red. B. Winiarski. AE, Wrocław 1992.
 • Wysocka E., Koziński I, Przesłanki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, "Samorząd Terytorialny" nr 10, Warszawa 1995.
 • Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Zembaczyński R., Refleksje byłego wojewody, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.