PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1129 Współczesne problemy polityki ekonomicznej | 63--71
Tytuł artykułu

Współpraca gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim po przystąpieniu Polski i Czech do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Economic Cooperation on the Polish-Czech Borderland after Polish and Czech Republic Accession to the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedstawionym materiale nie poruszono wielu aspektów współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:
- pogranicze polsko-czeskie ma bardzo duży potencjał rozwojowy współpracy,
- po przystąpieniu Polski i Czech do UE kontakty partnerów polskich i czeskich zostały zintensyfikowane,
- trzy podstawowe formy współpracy: struktury komunalne, współpraca euroregionalna oraz inne organizacje, graniczących województw mają charakter kompatybilny,
- współpraca przygraniczna korzystnie wpływa na wizerunek Polski i Czech w UE jako nowych i bardzo aktywnych krajów w budowaniu "Europy regionów",
- współpracę polsko-czeską można traktować jako "swoisty poligon doświadczalny" dla współpracy w innych częściach Europy.
Reasumując, można stwierdzić, że pogranicze polsko-czeskie ze względu na zakres i formy podejmowanej współpracy jest przykładem realizacji wielu różnorodnych inicjatyw, które przyczyniają się do pogłębiania integracji europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article concerns economic cooperation on the Polish-Czech borderland. This borderland is understood as the first belt of 16 poviats on the Polish side and 13 poviats on the Czech side. In some cases the scope of the research area on the Czech side of the borderland was even wider (second belt of poviats and even third one), especially if there were partners from Polish belt which had their Czech partners located outside the first border belt of poviats. Special interest of the research was directed towards the range and forms of communal structures cooperation (cities, communes and adjusting NUTS 2 regions: Lower-Silesian province on the Polish side and on the Czech side besides all Liberecki Kraj and Hradeckralowe Kraj). The article also concerns some problems of euroregional structures on tire Polish-Czech borderland. In the end, the author proves that on this borderland, after the accession of both the countries to the EU, the range and intensification of cooperation considerably extended. There still appear new forms of economic cooperation. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczuk F., Wybrane problemy stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Wissenschaftliche Abhandlungen - Vedecka Pojednani - Prace Naukowe ACK w Libercu nr X/2004, Liberec 2004.
 • Adamczuk F., Členstvi Polsko v Evropské unii - očekivani a obavy (Polish Membership in European Union - Expectations, Challenges and Anxieties), [w:] Ekonomicke a lingvisticke aspekty vstupu ČR do EU, Materiały Międzynarodowej Konferencji, Liberec 2004.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Konkurencyjność miast i regionów, red. A. Klasik, "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2001.
 • Korzystne tendencje w wymianie z krajami CEFTA, "Boss Gospodarka" 2001 nr 39.
 • Kraft J., Farek J., Svètova ekonomika, TUL, Liberec 2003.
 • Ludność i warunki mieszkaniowe na pograniczu polsko-czeskim w świetle narodowych spisów powszechnych, US we Wrocławiu, Przedstawicielstwo Okręgowe Czeskiego Urzędu Statystycznego w Libercu, Wrocław-Liberec 2005.
 • Pietzel R., Współpraca transgraniczna Dolnego Śląska z regionami partnerskimi w Republice Czeskiej, "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska" 2004 nr 3, UMWD, Wrocław 2004.
 • Proniewski M., Niedźwiecki A., Formy europejskiej integracji gospodarczej, Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004.
 • Przybyła Z., Problemy współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych (na przykładzie Euroregionu Nysa), "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 708, AE, Wrocław 1995.
 • Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, red. K. Heffner, PAN KPZK Biuletyn nr 112, Warszawa 2004.
 • Róg J., Relacje społeczno-ekonomiczne na pograniczu polsko-czeskim, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 • Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, red. K. Heffner, W. Drobek, PIN Instytut Śląski, Opole 1996.
 • Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym, red. M. Fic, K. Dziędziura, PWSZ, Sulechów 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557840

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.