PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 139--146
Tytuł artykułu

Procesy koncentracji w światowym przemyśle środków produkcji dla rolnictwa

Autorzy
Warianty tytułu
Processes of Concentration in the Global Industry of Means of Production for Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie procesów koncentracji zachodzących w przemyśle środków produkcji dla rolnictwa, a szczególnie w branży nasiennej i środków ochrony roślin, oraz przedstawienie skutków tych zmian. Do przedstawienia procesów koncentracji w sektorze środków produkcji dla rolnictwa wykorzystano dane z opracowania pt. Konzernatlas Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie 2017. Do oceny poziomu i zmian koncentracji na rynku środków produkcji dla rolnictwa wykorzystano dwa indeksy: wskaźnik dyskretny oraz Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). Mimo tego, że indeksy wskazują, że w tym sektorze mamy obecnie do czynienia z umiarkowaną koncentracją, to jednak nastąpił wyraźny proces oligopolizacji. W wyniku tego procesu cztery korporacje zdominowały rynek nasion i środków ochrony roślin. Dzięki uzyskanym patentom dominujące korporacje przejmują znaczną część obrotu nasionami, ponieważ umowy zabraniają rolnikom przechowywania lub dzielenia się ziarnem z innymi farmerami. Ponadto wprowadzane przez korporacje uprawy GMO potrzebują określonych środków chemicznych, które znajdują się w ofercie producentów tych nasion.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to show the processes of concentration of production means in agriculture for the industry, especially in the seed industry and plant protection products, and to present the effects of these changes. To present the processes of concentration of the sector of means of production for agriculture, the data from the study entitled Konzernatlas Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie 2017. Two indices were used to assess the level and changes in the concentration on the means of production for agriculture: Discrete Index and Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Despite the fact that the indices indicate that in this sector we are currently dealing with moderate concentration, there has been a clear process of oligopolisation. As a result of this process, four corporations dominated the market for seeds and plant protection products. Thanks to obtained patents, dominant corporations take over a significant part of the turnover of seeds, because contracts prohibit farmers from storing or sharing grain with other farmers. In addition, GM crops introduced by corporations need specific chemicals that are on offer from producers of these seeds.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
139--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bongard Christian (ed.). 2007. Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji (Economic instruments in competition law). Bonn/Warszawa: UOKiK.
 • 2. Business Insider. 2018. Bayer jest już właścicielem Monsanto. Powstał biotechnologiczny gigant (Bayer is already the owner of Monsanto. A biotech giant was created), https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/bayer-kupil-firme-monsanto/n4g6r5r, access: 01.10.2018.
 • 3. Business Insider. 2017. Komisja Europejska zgodziła się na fuzję, po której powstanie gigant branży chemicznej (The European Commission has agreed to a merger, after which a giant of the chemical industry will emerge), https://businessinsider.com.pl/firmy/fuzja-dow-i-dupont-ke-wyrazila-zgode/sjgmyyx, access: 12.04.2018.
 • 4. Chemia i Biznes. Chemiczny portal informacyjny 2016. (Chemistry and Business. Chemical information portal). Syngenta trafi w ręce ChemChina (Syngenta will go to ChemChina), http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/syngenta-trafi-w-rece-chemchina, access: 13.06.2018.
 • 5. Czerwonka Leszek, Pankau Elżbieta. 2005. Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracjikapitału w gospodarce światowej. [W] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji (Application of market concentration indicators to the assessment of capital concentration in the global economy. [In] Functioning of the Polish economy in the conditions of integration and globalization), ed. Danuta Kopycińska, 291-297. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 6. Hamulczuk Mariusz (ed.). 2015. Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie (Market structures and directions of their changes in the food marketing chain in Poland and in the world). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 7. Kraciuk Jakub. 2010. Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym (The role of mergers and acquisitions in concentration processes in the Polish food industry). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 8. Kwiatkowska Ewa M. 2013. Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne (Measurable criteria for assessing the competitiveness of telecommunications markets. Practical aspects). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8 (2): 74-87.
 • 9. Kwiatkowska Ewa M. 2014. Miary koncentracji - teoria a praktyka ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych (Concentration measures - theory and the practice of their use by regulatory authorities on telecommunications markets). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XV (3): 189-198.
 • 10. Matczak Maciej. 2016. Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontynentalnych (The use of structural measures of concentration in the analysis of competitiveness of the continental sea freight market), https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/view/5215.pdf, access:29.11.2018.
 • 11. Pankau Elżbieta. 2007. Wezwania dla polityki konkurencji w gospodarce globalnej (Calls for competition policy in the global economy), http://konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Pankau-Gdansk.pdf, access: 18.06.2018.
 • 12. Piwowar Arkadiusz. 2014. Pierwszy agregat agrobiznesu - zaopatrzenie. [W] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (The first aggregate of agribusiness - supply. [In] Agribusiness and biobusiness. Theory and practice), ed. Stanisław Urban, 20-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 13. Rosińska-Bukowska Magdalena. 2014. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych (The processes of globalization and their impact on the food economy and agriculture - through the prism of the activity of transnational corporations). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 97-107.
 • 14. Sobiecki Roman. 2007. Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej (Economic globalization and change in the conditions of agricultural production), http://www.cbr.edu.pl/konf2007/prezentacje_pdf/sobiecki.pdf, dostęp: 04.06.2018.
 • 15. Unmüßig Barbara, Dagmar Enkelmann, Hubert Weiger. 2017. Aus sieben werden vier - eine Branche schrumpft sich gross. [In] Konzernatlas Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie (Seven turn four - an industry is shrinking. [In] Group Atlas data and facts about the agri-food industry), 20-21. 2017: Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.