PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 75--86
Tytuł artykułu

Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Spatial and Financial Aspects of Functiong of the Wigry National Park in the Contexst of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonana analiza zadaniowa oraz dokumentacji finansowo-księgowej po-zwala stwierdzić, że Wigierski Park Narodowy wpływa na rozwój gmin terytorialnie powiązanych nie tylko poprzez ustawowe zakazy dotyczące wykorzystania przestrzeni, ale i poprzez prowadzoną działalność. W kontekście rozwoju obszarów wiejskich na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność WPN w zakresie popularyzacji tradycyjnych dla przedmiotowego obszaru ras zwierząt i odmian drzew owocowych. Park dysponuje majątkiem o wartości przekraczającej od 2011 r. kwotę 20 mln zł, jest pracodawcą generującym roczne wynagrodzenia brutto w wysokości powyżej 3 mln zł, w badanym okresie po-niósł koszty działalności w wysokości ponad 15 mln zł, a prowadzone działania finansował ze środków pochodzących z różnych źródeł - budżetu państwa, środków unijnych, NFOŚiGW itp. Powyższe oznacza, że Wigierski Park Narodowy jest pełnoprawnym uczestnikiem lokalnej sceny życia gospodarczego. Atrakcyjność przyrody Wigierskiego Parku Narodowego, wciąż uzupełniana przez WPN infrastruktura turystyczna, prowadzona promocja za pomocą m.in. wydawnictw dotyczących przyrody WPN, a także współpraca z lokalną społecznością w zakresie m.in. rolnictwa, daje podstawy sądzić, iż w przyszłości funkcja turystyczna realizowana na obszarze gmin Giby, Nowinka, Krasnopol oraz Suwałki ulegnie rozwinięciu. Sama unikatowość przyrody nie jest wystarczająca dla rozwoju turystyki - niezbędne jest odpowiednie zarządzanie przestrzenią. W tym kontekście działalność WPN obejmująca prowadzenie działań ochronnych, udostępnianie turystyczne oraz - uczącą m.in. zasad turystyki kwalifikowanej - edukację ekologiczną staje się wartością nie do przecenienia. (fragment tekstu)
EN
The article represents the national park not only as an area, but also as an active governing unit. Empirical research has been conducted (between 2008-2012) using data from the financial-accounting records of the Wigry National Park (WNP) and from the Central Statistical Office. The study included an analysis of the degree to which the municipalities connected with the WNP through their territory have realised the tourist function, as well as an analysis of overall WNP activity. The scale of activities under-taken by the WNP shows that the impact of the park as a subject is substantial. This is especially important for developing the tourist function in the municipalities connected with the park through their territory. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • dr, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych).
 • Dokumentacja finansowo-księgowa Wigierskiego Parku Narodowym.
 • Dudzińska M., Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską, [w:] "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2012, nr 2 (III).
 • http://www.wigry.win.pl/glowne/historia_parku.htm (22.04.2014).
 • Ochrona Środowiska, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Przybyła K., Warczewska B., Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, [w:] "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2012, nr 2 (III).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (DzU 1988, nr 25, poz. 173).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego. (DzU 1997, nr 24, poz. 124).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880 ze zm.).
 • Żarska B., Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.