PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics | 189--203
Tytuł artykułu

Rola lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich. Przykład Województwa Świętokrzyskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Local Action Groups in the Development of Rural Areas. The Świętokrzyskie Voivodship Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalne Grupy Działania to jednostki, które skupiają przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Grupy te, dzięki którym realizuje się projekty pobudzające rozwój obszarów wiejskich, obejmują zazwyczaj kilka lub kilkanaście gmin. Lokalne Grupy Działania są wiodącymi podmiotami we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju (LSR). Strategie te są przygotowywane w odniesieniu do obszarów, do których odnoszą się działania grupy. Lokalne Grupy Działania są także beneficjentami środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej oraz są odpowiedzialne za realizację zaproponowanych do realizacji strategii rozwoju środków finansowych przeznaczonych na ich wdrożenie. Na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego działa 18 lokalnych grup działania z budżetem 64 milionów złotych wydatkowanych na realizację lokalnych strategii rozwoju. W opracowaniu zaprezentowano idee funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (LGD), realizujących inicjatywę Leader oraz ukazano ich znaczącą rolę we wdrażaniu procesów innowacyjnych na wsi. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału mieszkańców wsi. Lokalne Grupy Działania przez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przyczyniają się do kreowania rozwoju regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
Local Action Groups (LAG) associate the representatives of local authorities, non-governmental organizations and business people. These groups seek to implement projects enhancing the development of rural areas usually embracing several communes. LAGs are the main authors of local development strategies (LDSs). The strategies are prepared for the areas of activity. LAGs are also beneficiaries of EU assistance funds and they are responsible for the implementation of the strategies and for spending the EU financial means allocated to this purpose. In rural areas that include the Świętokrzyskie Voivodship a total of 18 LAGs have been set up with budget of 64 million PLN for carrying out local development strategies. There are presented ideas of local action groups activities implementing the Leader initiative. It shows their role in the innovative processes in the country. Sustainable development of rural areas is not possible without direct and wide participation the occupants of villages. Local Action Groups by activisation of rural inhabitants contribute to create development in the region.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • 2. Czapiewska G., Wpływ środków Unii Europejskiej na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskich obszarów peryferyjnych województwa zachodniopomorskiego, [w:] Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, (red.) M. Wesołowska, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXVI, IGiPZ PAN, Warszawa 2011.
 • 3. Dobrzyńska N., Program PHARE 2000. Prawo rolne a polski sektor rolny, FAPA, Warszawa 2000.
 • 4. Halamska M., Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii, Wieś i Rolnictwo, nr 4 2005.
 • 5. Kamiński R., Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskimszansa czy zagrożenie?, [w:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 • 6. Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • 7. Kandefer W., Turystyka wiejska a rozwój lokalny, [w:] Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli 2006.
 • 8. Kołodziejczak A., Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim [w:] Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, (red.) M. Wesołowska, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXVI, IGiPZ PAN, Warszawa 2011.
 • 9. Pałka E., , Możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez rozwój agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 8, 2011.
 • 10. Wierzbicka I., Rola samorządu województwa świętokrzyskiego w kreowaniu przedsiębiorczości turystycznej, [w:] Nowak E. (red.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Wszechnica Świętokrzyska, Kielecki Oddział PTG, Kielce, 2003.
 • 11. Woźniak M., Agroturystyka w procesie integracji polskiej wsi z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 4, z. 6. Warszawa, Bydgoszcz 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.