PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1129 Współczesne problemy polityki ekonomicznej | 269--278
Tytuł artykułu

Współczesne rynki pracy - wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Present Labour Markets - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydaje się, że obecnie do rozwiązania największych problemów rynków pracy, głównie do skutecznej walki z bezrobociem, nie wystarczą sam wzrost gospodarczy i obniżenie kosztów siły roboczej, ale konieczny będzie też nowy podział pracy. Wynikający z postępu technologicznego wzrost wydajności pracy powinien prowadzić do poprawy warunków życia ogółu społeczeństwa, a nie tylko wybranych grup. Zapewne proces ubywania pracy będzie stale postępował, co nie musi oznaczać, że coraz większa część społeczeństwa ma być bezużyteczna i pozbawiona środków do godnego życia. Warto zastanowić się nad alternatywą dla tradycyjnego zatrudnienia. Wydaje się, że wkraczamy w erę nowego podziału czasu pracy. Obok sektora publicznego i prywatnego rozwija się sektor organizacji pozarządowych, które kreują poprawę aktywności w sferze ochrony środowiska, walki z ubóstwem i patologią społeczną w sferze edukacji, kultury, sportu itd.
Podstawowym warunkiem osiągnięcia pełnego zatrudnienia jest stworzenie ram instytucjonalnych dla wspólnej akcji międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia i związanych z nim problemów socjalnych. W tym celu należy zapewnić trwały rozwój pozytywnych tendencji w gospodarce światowej, unikając sytuacji, które mogłyby im zagrozić. Należy także wprowadzić w życie politykę współpracy, która umożliwi postęp (czego przykładem może być Strategia lizbońska). (fragment tekstu)
EN
The problems of the labour market, and especially the problems of the unemployment, for a long time have attracted attention of theoreticians and economic politicians. It is known that the unemployment is a normal phenomenon, occuring in every system of the market economy. The twentieth century and the turn of the twenty-first century will certainly enter tire history of the world not only with splendid technical and scientific successes, but also with the mass unemployment, with the growing poverty.
This article shows basic sources of serious problems on the labour market in the time of the globalization Part one discusses directions of changes on the labour market, mostly in relation to the economic structure consequently in relation to the structure of employment, and the what role foreign investments play in these transformations. Then the author attempts to find the answer to the question whether in the time of the globalization the full employment will be possible to achieve. Generally, the reduction of the total unemployment will be able thanks to international programmes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Berman E., Bound J., Griliches Z., Changes in the Demand for Skilled Labour within US Manufacturing: Evidence from Annual Survey of Manufacturers, "Quarterly Journal of Economics", 1994 nr 109.
 • Czarny E., Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Employment Outlook, no. 65, OECD, 1999.
 • Fiedor В., Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa, "Ekonomista" 1999 nr 1-2.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1998.
 • Helpman E., Trajtenberg M., A Time to Sow and a Time to Reap: Growth Based on General Purpose Technologies, "Working Papers" no. 4854, Cambridge 1994.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu. Studium porównawcze, Warszawa 1997.
 • Karaszewski W., Wiśniewski J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Materiały Konferencyjne, Toruń 1999.
 • Kotowicz-Jawor J., Determinanty wewnętrzne dynamiki i struktury handlu zagranicznego, "Ekonomista" 1999 nr 1-2.
 • Kożuch B., Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Oleksiński, Warszawa 1998.
 • Kryńska E., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiPS, Warszawa 1998.
 • Lucas R.E., Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Political Review" 1990 no. 80.
 • Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999 nr 1-2.
 • Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, Gdańsk 1998.
 • Partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy start Strategii Lizbońskiej, omówienie Komunikatu Komisji Europejskiej, Narodowy Plan Rozwoju 2007-2003, materiał opracowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Piech K., Just-in-time - nowy paradygmat procesu uczenia epoki rewolucji informacyjnej, [w:] Niech zmiana będzie szansą - zarządzanie organizacją w burzliwym otoczeniu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Piech K., Wiedza na czas, "Computerworld Polska" 2001 nr 2.
 • Piech K., Perspektywy polityki gospodarczej w dobie nowej gospodarki, [w:] Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, cz. 2, SGH, Warszawa 2001.
 • Piech K., Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państw a polityka gospodarcza, "Polityka Gospodarcza" 2000 nr 4.
 • Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, Warszawa 2001.
 • Porwit K., Przesłanki przyszłej ewolucji systemowej w Polsce, [w:] Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy, red. K. Porwit, P. Kozłowski, INE PAN, Warszawa 2001.
 • Rifkin J., The End of the Work, New York 1995.
 • Robertson J., Future Work. Job, Self-Employment and Leisure after Industrial Age, 1985.
 • "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Business Cycles: A Theoretical Historical and Statistical Analysis, New York - McGraw-Hill 1939.
 • Szremnik A., Społeczne uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla przedsiębiorstw zagranicznych, [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, red. A. Szremnik, Kraków 1998.
 • Technology and the Economy: the Key Relationship, OECD, Paris 1992.
 • The OECD Jobs Study, Part I, OECD, Paris 1992.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń 1999.
 • Wood A., North-South Trade, Employment and Inequality, Clarendon Press., Oxford 1994.
 • Wysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Oleksiński, Warszawa 1998.
 • Zatrudnienie w świecie 1995, Raport MOP, MPiPS, Warszawa 1995.
 • Zatrudnienie w świecie. Zdolność do zatrudnienia w gospodarce globalnej, Raport MOP, MPiPS, Warszawa 1998-1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.