PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 351--367
Tytuł artykułu

Wpływ dopłat bezpośrednich na efektywność wykorzystania majątku i kapitału w indywidualnych gospodarstwach rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Direct Payments for Efficiency of Assets and Capital in Individual Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu określono wpływ dopłat bezpośrednich na efektywność wykorzystania majątku i kapitału w gospodarstwach rolniczych. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolnicze z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie PL-FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005-2008. Najwyższą rentowność aktywów i kapitału uzyskiwano w gospodarstwach największych, zarówno pod względem obszarowym, jak i wielkości ekonomicznej. Wraz ze wzrostem wysokości dopłat bezpośrednich, wskaźniki rentowności aktywów i kapitału własnego wykazywały tendencje rosnące. Dopłaty bezpośrednie odgrywały ważną rolę w kształtowaniu wskaźnika rentowności kapitału własnego, gdyż w gospodarstwach najmniejszych zwiększały dochód, a w tych największych umożliwiały dokonywanie inwestycji rzeczowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to determine the impact of direct payments on asset and equity efficiency of farms. Our reasearch on individual farms (participating in the EUFADN) in Silesian Voivodeship (for years 2005-2008) was carried out. Our studies indicated that the largest farms, in terms of both area and economic size were described by the highest return on asset (ROA) and equity (ROE). As the levels of direct payments increased, there was a rising trend in return on assets (ROA) and equity (ROE). Direct payments played an important role in determining return on equity (ROE), because they increased the level of income of the smallest farms, whereas they allowed farmers to make real investment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bibliografia
 • 1. Bocian M., Malanowska B., Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r., Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • 2. Dynowska J., Łapińska A., Koszty i dochodowość rolniczych gospodarstw towarowych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2010, t. XII, z. 3.
 • 3. Gołaś Z., Paszkowski S., Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Oeconomia Acta Scientiarum Polonorum" 2010, nr 9 (1).
 • 4. Gołębiewska B., Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • 5. Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2008 roku, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2009.
 • 6. Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2009 roku, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2010.
 • 7. Poczta W., Średzińska J., Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk), "Problemy Rolnictwa Światowego" 2007, t. 2 (XVII).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym z dnia 21 stycznia 2004 r., Dz.U. 2004 r. Nr 10, poz. 91.
 • 9. Urban S., Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 10. Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych z dnia 18 grudnia 2003 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40.
 • 11. Ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z dnia 26 stycznia 2007 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217.
 • 12. Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z dnia 29 listopada 2000 r., Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20.
 • 13. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 29 lutego 2008 r., Dz.U. z 2008 r. Nr 44, poz. 262. Tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051.
 • 14. Wasilewski M., Kapitał własny a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika Rolnictwa" 2006, t. 92, z. 2.
 • 15. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, część II, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.