PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 539 Współczesne problemy ekonomiczne. Europa z perspektywy wielu prędkości | 136--145
Tytuł artykułu

Ubóstwo w Unii Europejskiej - porównania czasowe i przekrojowe

Warianty tytułu
Poverty of The European Union - Temporal and Cross-Sectional Comparisons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubóstwo jest wielowymiarowym zjawiskiem społecznym, występującym w każdej gospodarce na całym świecie, a jego eliminacja stała się pierwszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z dużą wagą tego problemu przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym zagadnieniem polityki społecznej na wszystkich szczeblach - międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Polityka ta oparta powinna być na właściwej identyfikacji i pomiarze poziomu ubóstwa na obszarach jej oddziaływania. Celem artykułu jest analiza poziomu ubóstwa i jego zmian w krajach UE w latach 2005-2016. Przeprowadzono ją na podstawie 10 wskaźników (dostępnych w bazie danych Eurostatu) określających postępy w realizacji pierwszego SDG. Wskaźniki te wykorzystano do budowy wielowymiarowej wektorowej miary ubóstwa dla każdego z krajów UE w analizowanym okresie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne różnokierunkowe zmiany poziomu ubóstwa w badanym okresie w krajach UE(abstrakt oryginalny)
EN
Poverty is a multidimensional social phenomenon occurring in every economy around the world, and its elimination became the first of the Sustainable Development Goals. Due to the great importance of this problem, preventing poverty is a very important issue of social policy at all levels: international, national and regional. This policy should be based on a proper identification and measurement of the level of poverty in the areas of its impact. The aim of the article is to analyze the level of poverty and its changes in the EU countries in 2005-2016. It was carried out on the basis of 10 indicators (available in the Eurostat database) specifying the progress in the implementation of the first SDG. These indicators were used to build a multidimensional measure of poverty for each of the EU countries. The obtained results point to significant multi-directional changes in the level of poverty in the analyzed period in the EU countries(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
 • Agenda 21, http://multiversum.org/wp-content/uploads/2014/02/przew_agenda_21.pdf (2.03.2014).
 • Bronk H., Kwarcińska A., 2014, Theoretical economic equilibrium and practical economic disequilibrium, [w:] Witte H. (Hrsg.), Nachhaltigkeit, ökonomische Gleichgewichte und Wertschöpfung, Editorial de la Universidad National del Sur, Bahia Blanca. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (30.04.2018).
 • Kwarcińska A., 2016, Międzynarodowe inicjatywy normatywne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako wyraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 416. Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (25.04.2018).
 • Piskalski G., 2013, Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu "społeczna odpowiedzialność biznesu" - Raport z I etapu badania, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., http://www.parp.gov.pl (9.04.2018).
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm, 2015, Fundacja CentrumCSR.pl, Warszawa, http://odpowiedzialnybiznes.pl (9.04.2018).
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, 2014, KPMG Sp. z o.o., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl (9.04.2018).
 • Wolska G., Bretyn A., Kwarcińska A., Janowski M., 2017, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako przedmiot badań naukowych, Raport z badań statutowych, nieopublikowany.
 • Wolska G., Kwarcińska A., Warszycki P. (red.), 2016, Społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem innowacyjności i integracji polskich i niemieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza.
 • Rekomendacje, Soziale Unternehmensverantwortung als Innovations- und Integrationsinstrument Deutscher und Polnischer Kleinstunternehmen und KMUS. Ist-Stand-Analyse und Handlungsempfehlungen, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. (HIE-RO), Rostock.
 • Żylicz T., 2010, Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [w:] Kronenberg J., Bergier T., (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558190

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.