PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 101--114
Tytuł artykułu

Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego na przykładzie województwa wielkopolskiego

Warianty tytułu
The Revendication of Property of the Evangelical-Union Church: an Example from the Wielkopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę dotyczącą rewindykacji mienia Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Jako przykłady posłużyły postępowania regulacyjne wszczęte w stosunku do nieruchomości znajdujących się na terenach województwa wielkopolskiego. W tym celu autor przeanalizował zagadnienie związane z sukcesją uprawnień Kościoła Ewangelicko-Unijnego na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz możliwością występowania z roszczeniami w stosunku do Skarbu Państwa i samorządów. Ponadto zaprezentowano analizę dotychczasowej praktyki i orzecznictwa wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji Regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych. Autor zwrócił również uwagę na konsekwencje nieprecyzyjnie uregulowanych przez ustawodawcę przepisów, które regulują przedmiotową materię i stwarzają istotny problem w ich interpretacji oraz stosowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses issues related to the revendication of the property of the Evangelical-Union Church. The regulatory proceedings initiated in connection with the real property located in the territory of the Wielkopolska Province serve as an example. To this end, the author analyzes the issue related to the succession of the powers of the Evangelical-Union Church for the benefit of the Evangelical-Augsburg Church, and the possibility of asserting claims against the State Treasury and local governments. In addition, the article presents an analysis of the existing practice and case-law designated for conducting the regulatory proceedings of the Regulatory Commission, as well as of common courts and administrative costs. The author also draws attention to the consequences of provisions that regulate this issue not being precisely formulated by the legislator, thereby posing significant problems in their interpretation and application. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Binemann-Zdanowicz, D. (2009). Roszczenia majątkowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń.
 • Cebula, J. (2017). Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Cebula (red.), Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz. Warszawa.
 • Chabasińska, A. (2009). Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1956. PWSZ IPiA Studia Lubuskie 5.
 • Dworecki, Z. (1994). Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Poznań.
 • Grelewski, S. (1937). Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Lublin.
 • Kiec, O. (2009a). Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce wobec "walki kościelnej" w Trzeciej Rzeszy 1933-1939, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń.
 • Kiec, O. (2009b). Poznańscy ewangelicy w stolicy Kraju Warty (1939-1945), [w:] Okupacja II. Kronika Miasta Poznania 3. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=161588 [dostęp: 2.05.2018].
 • Kiec, O. (2015). Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku. Poznań.
 • Kleindenst, A., Wagner, O. (1985). Der Protestantismus in der Republik Polen 1918/19 bis 1939 im Spannungsfeld von Nationalitatenpolitik und Staatskirchenrecht, kirchlicher und nationaler Gegensatze, Marburg/Lahn.
 • Pawlicki, A. (2014). Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich w tzw. "Kraju Warty" przed sądami specjalnymi w latach 1945-1946. Poznań.
 • Pietrzak, M. (2013). Prawo wyznaniowe. Warszawa.
 • Schmidt, A. (1992). Bischof Dr. Julius Bursche. Kirchenmann und Patriot. Hannover.
 • Sławiński, W. (2007). Czasami i sądom, nawet najwyższego szczebla, zdarzają się pomyłki. Rzeczpospolita 1.03.2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/668339-Czasami-i-sadom-nawet-najwyzszego-szczebla-zdarzaja-sie-pomylki.html [dostęp: 2.05.2018].
 • Sławiński, W. (2008a). Działalność Komisji Regulacyjnej ds. Majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w świetle przepisów prawa i praktyki. Roczniki Nauk Prawnych 18(2).
 • Sławiński, W. (2008b). Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich w świetle ustawodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych w Chełmży i Toruniu. Czasy Nowożytne 20.
 • Sławiński, W. (2009). Spory o nieruchomości Kościołów ewangelickich w Polsce w latach 1945-1947 - ujęcie historyczno-prawne. Zarys zagadnienia, [w:] J. Kłaczkow (red.), Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Toruń.
 • Sławiński, W. (2010). Losy majątku poewangelickiego na wybranych przykładach z terenu diecezji bydgoskiej (1945-1989). Zarys zagadnienia. Studia Bydgoskie 4.
 • Tomaszewski, J. (1985). Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa.
 • Zieliński, M. (2008). Wykładnia prawa. Zasady, reguły wskazówki. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558266

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.