PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 115--128
Tytuł artykułu

Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki big data

Warianty tytułu
The Definition and Limits of Data Protection Laws in the Era of Big Data Analytics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po ponad stu latach od wprowadzenia pierwszych definicji prawa do prywatności treść tego prawa i tym samym granice jego ochrony są wciąż analizowane i dyskutowane w doktrynie. W systemach ochrony praw człowieka dominuje podejście do definiowania prywatności przez wprowadzanie katalogu chronionych wartości. Jednocześnie w prawie ochrony danych zakres regulacji wyznaczany jest terminami "dane osobowe" i "specjalne kategorie danych". Definicja tych pojęć jest stosowana w niemal niezmienionej formie od ponad trzydziestu lat. Podział zagrożeń dla prywatności na wertykalne i horyzontalne nie jest aktualny w odniesieniu do zdarzeń zachodzących w cyberprzestrzeni. Działania organów publicznych i wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak brokerów danych, w coraz większym stopniu się uzupełniają. Gromadzenie ogromnej ilości danych na temat setek milionów użytkowników może prowadzić do naruszenia prywatności nie tylko jednostek, lecz także całych społeczeństw. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy, czy obowiązujące przepisy prawne bazujące na koncepcjach ukształtowanych w erze przedinternetowej posiadają potencjał do skutecznej ochrony przed zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi formami przetwarzania danych, takimi jak big data. W tym celu omówiono najważniejsze cechy big data, takie jak algorytmiczne budowanie wniosków czy efekt przyrostowy, a także wyjaśniono, w jaki sposób technologia ta pozwala na omijanie ograniczeń prawnych związanych z przetwarzaniem różnych kategorii danych osobowych. W podsumowaniu sformułowano postulat opracowania przepisów dotyczących regulacji rynku przetwarzania dużych zbiorów danych. (abstrakt oryginalny)
EN
More than one hundred years after the first definitions of the right to privacy, the content of this right and the limits of its protection are still being discussed and disputed in the doctrine. The protection of human rights tends to define privacy by determining an open list of protected values. At the same time, in data protection law the scope of regulation is determined by terms 'personal data' and 'special categories of data'. The definition of these terms has remained unchanged for over thirty years. The division of vertical and horizontal intrusions in the area of privacy protection in cyberspace is no longer valid. The activities of public authorities and specialized entities such as data brokers have been increasingly complementing one another. Collecting vast amounts of data about hundreds of millions of users may lead to privacy intrusions not only of individuals, but also of entire societies. The purpose of this article is an attempt to determine whether the legal regulations already in force and being implemented, based on the definition of personal data adopted in the pre-Internet era, have the potential to effectively protect against the risks associated with modern data processing techniques such as Big Data. To achieve this goal, the most important features of Big Data are discussed, such as algorithmic knowledge building or incremental effect, and it is also explained how this technology allows legal restrictions related to the processing of different categories of personal data to be bypassed. In the summary, a postulate to develop regulations dedicated to regulating the market for the processing of large data sets is formulated. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Brin, D. (1998). The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom? New York.
 • Carroll, D. (2018). Cambridge Analytica is dead, long live our data. Boston Review. http://cli.re/g3mPAo [dostęp: 1.03.2019].
 • Federal Trade Commission (2014). Data Brokers: A Call for Transparency and Accountability. Washington. https://goo.gl/ig9tEp [dostęp: 1.03.2019].
 • Froomkin, A. (2000). The death of privacy. Stanford Law Review 52(5).
 • Grunebaum, M. (2015). Suicidology meets Big Data. Journal of Clinical Psychiatry 76(3).
 • Iszkowski, W. (2016). O "nieciągłościach" ochrony danych osobowych, [w:] A. Mednis (red.), Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2016). The EU Data Protection Reform and Big Data. Brussels. http://cli.re/LywNE5 [dostęp: 1.03.2019].
 • Lammerant H., Hert, P. de (2016). Predictive profiling and its legal limits: effectiveness gone forever? [w:] B. van der Sloot, D. Broeders, E. Schrijvers (eds.), Exploring the Boundaries of Big Data. Amsterdam.
 • Lazer, D., Kennedy R., King G., Vespignani A. (2014). The parable of Google flu: traps in Big Data analysis. Science 343(6176).
 • Maletic, J., Marcus, A. (2010). Data cleansing: a prelude to knowledge discovery, [w:] O. Maimon, L. Rokach (eds.), Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. Boston.
 • Mattioli, M. (2014). Disclosing Big Data. Minnesota Law Review 99(2).
 • Mednis, A. (2016). Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej - czy potrzebna jest redefinicja? [w:] Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość. Warszawa.
 • Motyka, K. (2010). Prawo do prywatności, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie 85(12).
 • Mucha, B. (2012). Data mining a współczesny kształt prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Toruń.
 • Narayanan, A., Shmatikov, V. (2008). Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. http://cli.re/L9DkB2 [dostęp: 1.03.2019].
 • Teague V., Culnane C., Rubinstein B. (2017). Health Data in an Open World. https://arxiv.org/abs/1712.05627 [dostęp: 1.03.2019].
 • Tene, O., Polonetsky, J. (2013). Big Data for all: privacy and user control in the age of analytics. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property 11(5).
 • Rahm, E., Do, H. (2000). Data Cleaning: Problems and Current Approaches. http://cli.re/GWprwd [dostęp: 1.03.2019].
 • Richards, N. (2013). The dangers of surveillance. Harvard Law Review 126(7).
 • Rubinstein, I. (2013). Big Data: the end of privacy or a new beginning? International Data Privacy Law 3(2).
 • Schneier B. (2008). The myth of the 'transparent society'. Wired. http://cli.re/gBonaa [dostęp: 1.03.2019].
 • Solove, D. (2009). Privacy: a new understanding, [w:] Understanding Privacy. Cambridge-London.
 • Tene, O. (2011). Privacy: the new generations. International Data Privacy Law 1(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.