PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 23--36
Tytuł artykułu

Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi - PRIC L (Project of Reinsurance Contract Law)

Autorzy
Warianty tytułu
Harmonization of contract reinsurance law on an international scale in statu nascendi - PRIC L (Project of Reinsurance Contract Law)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowego projektu o umowie reasekuracji - PRICL. Autor analizuje specyfikę PRICL jako prawa materialnego właściwego dla kontraktu. Ponadto poddaje rozważaniom sposób wykładni umów reasekuracji w kontekście PRICL, a także znaczenie PRICL dla prawa kolizyjnego, w tym dla wyboru prawa właściwego dla reasekuracji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present an international project on reinsurance agreement - PRICL. The author analyzes the PRICL as the material law applicable to the contract. The way of interpretation of reinsurance agreements in the context of PRICL as well as the significance of PRICL for conflict-of-laws provisions, including the choice of the law applicable to reinsurance, have been considered.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Angell J., Interaction of the PRICL with the reinsurance standard clauses, http://www.aida.org.uk/ docs/PPT%20Interaction%20PRICL%20Standard%20%20Reinsurance%20Clauses%20-%20version% 20JAH%205.4.2018.pdf
 • Byczko S., Umowa reasekuracji, [w:] System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, [red.] W.J. Katner, CH Beck, Warszawa 2010,
 • Ciepła H., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, [red.] G. Bieniek, LexisNexis, Warszawa 2006
 • Fuchs D., Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, [red.] C. Mik, TNOiK, Toruń 1998
 • Fuchs D., Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń, [w:] O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, [red.] E. Kowalewski, TNOiK, Toruń 2009
 • Fuchs D., Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny służący regulacji umowy ubezpieczenia, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2010, nr 9(2)
 • Fuchs D., Właściwość sądu..., s. 53-54; M. Kropka, Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010
 • Fuchs D., Właściwość sądu..., s. 53-54; M. Kropka, Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010
 • Fuchs D., Prawo prywatne międzynarodowe. Materiały dla aplikantow komorniczych Izby Komorniczej w Warszawie, Warszawa maj 2017, maszynopis powielony
 • Fuchs D., Komentarz do art. 820 k.c., [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisow i wzorcow umownych, [red.] D. Fuchs, K. Malinowska, D. Maśniak, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (w druku)
 • Heiss H., From Contract Certainty to Legal Certainty for Reinsurance Transactions. The Principles of Reinsurance Contract Law ( PRICL), Scandinavian Studies in Law, vo. 64 (2018)
 • Heiss H., William O., The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL), [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, [red] E. Bagińska, W.W. Mogilski, M. Wałachowska, Toruń 2019
 • Heiss H., Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL) https://eventos.cnseg.org.br/media/ uploaded_files/palestra/c38324e2aed9400fae604422ebe8a2c9.pdf
 • Lowry J., Rawlings P., Merkin R., Insurance Law, Hart Publishing, Oxford 2011,
 • Łopuski J., Umowa ubezpieczeniowa a umowa reasekuracji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 4, [red.] T. Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002
 • Palińska K., Płocha K., Umowa reasekuracji - charakter prawny i podatkowe aspekty przeniesienia ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia dla biznesu, [red.] M. Szczepańska, Wydawnictwo WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 • Principles of European Insurance Contract Law, [ed.] J. Basedow, J. Birds, M. Clarke, H. Cousy, H. Heiss, L. Loacker, Sellier European Law Publishers GmbH, Köln 2016
 • Taylor R., Taylor D., Contract law. Directions, Oxford University Press, Oxford 2007
 • Wandt.W., Gal J., Solvency II is unexpected. Indirect regulation of the Reinsurance Contract, http:// www.icir.de/fileadmin/Documents/Policy_Platform/180426_ICIR_JB_PP_Solvency_II_Unexpected.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.