PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 539 Współczesne problemy ekonomiczne. Europa z perspektywy wielu prędkości | 146--154
Tytuł artykułu

E-zamówienia - wyzwanie dla europejskiego rynku zamówień publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
E-Procurement - Challenge for The European Procurement Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwa członkowskie powinny wykorzystać szanse, jakie wiążą się z wdrożeniem kompleksowych e-zamówień, w ten sposób można usprawnić proces udzielania zamówień publicznych, a przez to przyczynić się do modernizacji administracji publicznej. W celu maksymalizacji korzyści konieczne jest przyjęcie strategicznego i całościowego podejścia, przewidującego określenie odpowiednich ram polityki i ram ustawodawczych oraz zapewnienie zarządzania procesem zmian i jego koordynacji. Koncepcja kompleksowych e-zamówień nie polega na wdrożeniu projektu informatycznego, który powieliłby jedynie przebieg procesów wykorzystujących dokumenty papierowe. Stanowi ona szanse na zasadnicze przeformułowanie sposobu organizacji administracji publicznej. Kompleksowe e-zamówienia stanowią zatem kluczowy środek służący realizacji priorytetów i mogą przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
The opportunities caused by the e-procurement implementation should be taken by EU member states. Therefore, the process of public procurement can be improved as well as public administration. In order to maximize benefits, the strategic and holistic approach is required. The appropriate policy framework and legislative framework should be ensured in order to manage the whole process effectively. The concept of comprehensive e-procurement does not involve the implementation of an IT project that would only duplicate processes using paper documents. It provides the opportunity to fundamentally reformulate the way public administration is organized. The comprehensive e-procurement is therefore a key measure to implement the priorities and can contribute to achieving the goals of the Europe 2020 strategy in the field of sustainable economic growth(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 2015, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw" (COM(2015) 550 final).
 • Grodzka D., 2007, E-administracja w Polsce, Infos, nr 18, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2004, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych" (COM(2004) 0841 final).
 • Komisja Europejska, 2010a, Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2010) 2020 final).
 • Komisja Europejska, 2010b, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów "Europejska agenda cyfrowa" (COM(2010) 245 final).
 • Komisja Europejska, 2010c, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015. Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej" (COM(2010) 743 final).
 • Komisja Europejska, 2011a, Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych w kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień(COM(2011) 15 final).
 • Komisja Europejska, 2011b, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego" (COM(2011) 206 final).
 • Komisja Europejska, 2012a, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Strategia na rzecz e-zamówień"(COM (2012) 179 final).
 • Komisja Europejska, 2012b, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EuropejskiegoKomitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Akt o jednolitym rynku II Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego" (COM(2012) 573 final).
 • Komisja Europejska, 2013, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej" (COM(2013) 453 final).
 • Komisja Europejska, 2014a, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero odpadów« dla Europy" (COM(2014) 398 final).
 • Komisja Europejska, 2014b, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego "Plan inwestycyjny dla Europy"(COM(2014) 903 final).
 • Komisja Europejska, 2017a, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego "Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE" (COM(2017) 479 final).
 • Komisja Europejska, 2017b, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy" (COM(2017) 572 final).
 • Parlament Europejski, 2011a, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (COM(2011) 895 final).
 • Parlament Europejski, 2011b, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement (COM(2011) 896 final).
 • Parlament Europejski, 2011c, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts (COM(2011) 897 final).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.