PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 57--78
Tytuł artykułu

Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w reżimie Solvency II

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis of solvency of mutual insurance companies under the Solvency II regime
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w reżimie prawnym Solvency II na podstawie sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zobowiązanych do sporządzenia i publikacji tych sprawozdań. W artykule scharakteryzowano formę prawną towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz system wypłacalności Solvency II. Następnie przeprowadzono analizę jakości i wysokości środków własnych, analizę wysokości i dekompozycji kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego oraz analizę pokrycia wymogów kapitałowych dopuszczonymi środkami własnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the solvency of mutual insurance companies in Poland under the legal system Solvency II. The analysis is based on the solvency and financial condition reports of all mutual insurance companies obliged to prepare and publish these reports. The article describes the legal form of the mutual insurance company and Solvency II system. Then, an analysis of the quality and amount of own funds, an analysis of the amount and decomposition of the capital solvency requirement and the minimum capital requirement and an analysis of covering capital requirements with eligible own funds was carried out.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baranowska-Zając W., Działalności ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II: problematyka prawna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Hansmann H., The Organization of Insurance Companies: Mutual versus Stock, "Journal of Law, Economics, & Organization" 1985, nr 1/1.
 • Janowicz-Lomott M., Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym - stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, nr 3/4.
 • Kurek R., Środki własne zakładów ubezpieczeń - ujęcie w Solvency II, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2011, nr 2.
 • Płonka M., Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 11.
 • Płonka M., Zakład ubezpieczeń w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Ubezpieczenia, Ronka-Chmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych, PWN, Warszawa 2006.
 • Strupczewski G., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 848.
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Sangowski T. [red], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Ubezpieczenia gospodarcze, Sangowski T. [red], Poltext, Warszawa 2001.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P. [red], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.