PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 29--46
Tytuł artykułu

Funkcja stabilizacyjna konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r.

Autorzy
Warianty tytułu
The Stabilising Function of the Concordat Between the Holy See and the Republic of Poland of 1993
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcja stabilizacyjna jest jedną z głównych zamierzonych funkcji konkordatów. Jej gwarancją w polskim systemie prawnym są zwłaszcza postanowienia Konstytucji RP z 1997 r. (art. 25 ust. 3 oraz 5) a także postanowienia konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. z 1969 r. Konkordat z 1993 r. jest zatem legalnie trudno wypowiedzieć. Traktat w zróżnicowany sposób urzeczywistnia funkcję stabilizacyjną. Nie jest konkordatem pełnym i w związku z tym w ograniczonym stopniu zapewnia stabilizację w zakresie spraw finansowych i majątkowych Kościoła i duchowieństwa. W praktyce jednak układ z 1993 r. w połączeniu z siłą polityczną Kościoła zapewnił mu względnie dobrą stabilizację położenia prawnego, chociaż nie został jeszcze w pełni zrealizowany i doczekał się paru oczywistych naruszeń. W szeregu aspektach nastąpiła jednak poprawa położenia prawnego Kościoła.(abstrakt oryginalny)
EN
The stabilising function is one of the main intended functions of concordats. Its guarantee in the Polish legal system are, in particular, the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 (Article 25, paragraphs 3 and 5) and the provisions of the 1969 Convention on the Law of Treaties. The 1993 Concordat is therefore legally difficult to terminate. The treaty implements the stabilising function in various ways. It is not a full concordat and, therefore, it provides stability in the financial and property matters of the Church and the clergy to a limited extent. In practice, however, the Treaty of 1993, in conjunction with the Church's political strength, provided the Church with a relatively good stabilisation of its legal position, although it has not yet been fully implemented and has seen several obvious violations. In many aspects, however, the Church's legal position has improved. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 • Borecki P., Opinia prawna w sprawie wybranych aspektów ustroju hierarchicznego Kościoła katolickiego oraz statusu duchownych w świetle kodeksu prawa kanonicznego, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2015/7.
 • Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa2010.
 • Góralski W, Gwarancje złożone państwu polskiemu przez Kościół Katolicki w konkordacie z 1993 r. [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 2009.
 • Góralski W, Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000.
 • Górowska B., Bilateralność konkordatu. Casus umowy polskiej z 1993 r. [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011.
 • Jan Paweł II, Centesimusannus [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000.
 • Krukowski J., Funkcje stabilizacyjne Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polska z 1993 roku w procesie normalizacji stosunków państwo-Kościół, "Politeja" 2014/3(29).
 • Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013.
 • Krukowski J., Stabilizacyjna rola konkordatu z 1993 r. w stosunkach między państwem a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 2009.
 • Rydlewski G., Geneza i tryb powstania ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce w roku 1989 [w:] B. Górowska, G. Rydlewski, Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce, Warszawa 1992.
 • Walencik D., Formalnoprawne uwarunkowania stanowienia regulacji prawnych dotyczących finansowania związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013.
 • Walencik D., Nowelizacja ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w kontekście zasady bilateralności, "Forum Prawnicze" 2011/2.
 • Walencik D., Wydatkowanie środków z Funduszu Kościelnego w latach 1951-2016 [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018.
 • Winiarczyk-Kossakowska M., Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do Kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004.
 • Zieliński T.J., Hucał M., Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.