PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 1 | 25--30
Tytuł artykułu

Bon na zasiedlenie - wybrane aspekty prawne i statystyczne

Warianty tytułu
The Housing Voucher: Selected Legal and Statistical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednego z najnowszych instrumentów zwalczania bezrobocia, jakim jest bon na zasiedlenie, a także omówienie jego faktycznego funkcjonowania i przedstawienie charakterystyki beneficjentów. W tekście dokonana została również wstępna ocena tego instrumentu wraz ze wskazaniem ewentualnych luk oraz propozycji zmian. Wykazano, że z bon jest świadczeniem dla quasi-bezrobotnych, tj. korzystają z niego osoby, które wcześniej znalazły zatrudnienie, a bon jest dla nich dodatkową premią za mobilność. Wykazano także słabą dodatnią korelację między stopą bezrobocia a liczbą przyznanych bonów, co oznacza, że świadczenie może stanowić formę wsparcia dosłownej ucieczki od bezrobocia i trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse legal acts regulating one of the most recent instruments to fight unemployment: the housing voucher, and to describe its actual functioning and give characteristics of the beneficiaries. The text also features a preliminary assessment of this instrument, together with an indication of potential legal loopholes and proposed changes. It has been proven that the voucher is a benefit for the "quasi-unemployed", that is, its beneficiaries are the persons who found work earlier, and the voucher is an additional premium for mobility for them. Also, a weak positive correlation was demonstrated between the unemployment rate and the number of vouchers granted, meaning that this benefit may constitute a form of support for a literal escape from unemployment and difficult situation on the local labour market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • GUS (2018), Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartymkwartale-2017-r-,12,32.html [dostęp 07.06.2018].
  • Kawczyńska-Butrym Z., Czapka E., red. (2016), Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin.
  • Lee E. (1966), A theory of migration, "Demography", Vol. 3, s. 47-57.
  • Męcina J. (2002), Bezrobocie, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon Polityki Społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
  • Okólski M., red. (2018), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Sosnowska A. (2016), Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.