PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 68 Kobiety - uczestniczki życia publicznego na wsi | 81--91
Tytuł artykułu

Idea współzarządzania - szansa czy ograniczenie uczestnictwa publicznego kobiet na wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Rural Governance - Opportunity or Restriction on the Public Participation of Rural Women
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy realizowana na obszarach wiejskich koncepcja współzarządzania (tzw. new rural governance) umożliwia, tradycyjnie marginalizowanym w sferze publicznej, kobietom udział we współzarządzaniu gminą. Rozważania opierają się na przeglądzie międzynarodowej literatury przedmiotu i koncentrują się na określeniu zakresu uczestnictwa w szeroko rozumianym współzarządzaniu gminą i ewentualnych przyczyn jego ograniczeń. Jak wynika z analiz, mimo że zakres partycypacji kobiet we współzarządzaniu gminą nominalnie zwiększa się, to realnie często jest ograniczony do uczestnictwa bez możliwości wpływu na decyzje i nierzadko ma fasadowy charakter.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper looks at whether the concept of new rural governance, allows traditionally marginalized women in the public sphere to participate in communes management. The study are based on the analysis of international literature on this subject and focus on determining the scope of participation in the broadly understood governance of the commune and the possible causes of its limitations. As a conclusion, although women's participation in commune management has been nominally increasing, it is often limited to participation without real influence and often has an illusory character.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle - Orgmasz
Bibliografia
 • Bock B. B. (2004), It Still Matters Where You Live: Rural women's employment throughout Europe, [w:] H. Buller, K. Hoggart (eds.), Women in the European Countryside, Ashgate, Aldershot, s. 14-41.
 • Bock B. B. (2006), Introduction: Rural gender studies in North and South, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case-studies, CABI, Oxfordshire, s. 1-18.
 • Bock B. B. (2010), Personal and Social Development of Women in Rural Areas of Europe, European Parliament.
 • Bock B. B. (2015), Gender Mainstreaming and Rural Development Policy: The Trivialisation of Rural Gender Issues, "Gender, Place & Culture", nr 22 (5), s. 731-745.
 • Bock B. B., Derkzen P. (2006), Gender and Rural Development Budgets, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case-studies, CABI, Oxfordshire, s. 224-241.
 • Bock B. B., Derkzen P. (2007), Barriers to Women's Participation in Rural Policy Making, [w:] I. Asztalos Morell, B. B. Bock (eds.), Gender Regimes, Citizen Participation and Rural Restructuring, Elsevier, Amsterdam, s. 265-283.
 • Cheshire L., Higgins V., Lawrence G. (eds.) (2006), Rural Governance: International perspectives, Routledge.
 • Desperak I. (2008), Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich, [w:] J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa, s. 107-124.
 • Dryzek J. S. (2002), Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations, Oxford University Press on Demand.
 • Edwards B., Goodwin M., Pemberton S., Woods M. (2001), Partnership, Power and Scale in Rural Governance, "Environment and Planning C: Government and Policy", nr 19 (2), s. 289-310.
 • Eversole M. J. (2005), Introduction: Participation and governance in regional development, [w:] R. Eversole, J. Martin (eds.), Participation and Governance in Regional Development. Global trends in an Australian context, Ashgate, Aldershot, s. 1-14.
 • Goodwin M. (1998), The Governance of Rural Areas: Some emerging research issues and agendas, "Journal of Rural Studies", nr 14 (1), s. 5-12.
 • Gorlach K., Drąg Z. (2019), Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 68, s. 47-66.
 • Grant J., Rainnie A. (2005), The Hidden Role of Gender Exclusion in Regional Development Agencies, [w:] R. Eversole, J. Martin (eds.), Participation and Governance in Regional Development, Ashgate, Oxenbridge, s. 211-228.
 • Herbert-Cheshire L., Higgins V. (2004), From Risky to Responsible: Expert Knowledge and the Governing of Community-Led Rural Development, "Journal of Rural Studies", nr 20 (3), s. 289-302.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2019), Kobiety - mieszkanki wsi - aktywność i zmiana, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 68, s. 5-15.
 • Little J. (2001), New Rural Governance?, "Progress in Human Geography", nr 25 (1), s. 97-102.
 • Little J. (2002), Gender and Rural Geography, Pearson, Essex.
 • Little J., Austin P. (1996), Women and the Rural Idyll, "Journal of Rural Studies", nr 12 (2), s. 101-111.
 • Little J., Jones O. (2000), Masculinity, Gender and Rural Policy, "Rural Sociology", nr 65 (4), s. 621-639.
 • Little J., Panelli R. (2003), Gender Research in Rural Geography, "Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography", nr 10 (3), s. 281-289.
 • Malinowska E. (1998), Pozycja społeczna kobiet wiejskich, "Przegląd Socjologiczny", nr 47 (2).
 • Murdoch J., Abram S. (1998), Defining the Limits of Community Governance, "Journal of Rural Studies", nr 14 (1), s. 41-50.
 • O'Toole K., Macgarvey A. (2003), Rural Women and Local Economic Development in South-West Victoria, "Journal of Rural Studies", nr 19 (2), s. 173-186.
 • Oedl-Wieser T. (2006), Frauen und Politik am Land, "Public Observer", nr 33, s. 2-3.
 • Oedl-Wieser T. (2015), Gender Equality: A core dimension in Rural Development Programmes in Austria?, "Gender, Place & Culture", nr 22 (5), s. 685-699.
 • Offe C. (2012), Governance - "puste pojęcie" czy naukowy problem badawczy?, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (21), s. 81-107.
 • Panelli R., Pini B. (2005), "This Beats a Cake Stall!": Farm women's shifting encounters with the Australian state, "Policy & Politics", nr 33 (3), s. 489-503.
 • Pawłowska A. (2016), Governance jako podejście teoretyczne - kilka kwestii spornych, "Polityka i Społeczeństwo", nr 3 (14), s. 5-17.
 • Pięta-Szawara A. (2019), Milcząca nieobecność. Uczestnictwo polityczne kobiet na obszarach wiejskich, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 68, 17-31.
 • Pini B. (2006), A Critique of 'New' Rural Local Governance: The case of gender in a rural Australian setting' "Journal of Rural Studies", nr 22 (4), s. 396-408.
 • Pini B., McDonald P. (2013) (eds.), Women and Representation in Local Government: International case studies, Routledge, London.
 • Rhodes R. A. (1997), Understanding Governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability, Open University Press.
 • Rhodes R. A. (2007), Understanding Governance: Ten years on, "Organization Studies", nr 28 (8), s. 1243-1264.
 • Rhodes R. A. W. (1996), The New Governance: Governing without government. "Political Studies", nr 44 (4), s. 652-667.
 • Sheridan A., Pini B., Conway L. (2006), Modestly Staffed and Modestly Resourced: An Exploratory Critique of Women's Entry to Rural and Regional Governance, "Rural Society", nr 16 (3), s. 271-282.
 • Shortall S. (2002), Gendered Agricultural and Rural Restructuring: A case study of Northern Ireland, "Sociologia Ruralis", nr 42 (2), s. 160-176.
 • Shortall S. (2006), Gender and Farming: An overview, [w:] B. B. Bock, S. Shortall (eds.), Rural Gender Relations: Issues and case studies, CABI, Oxfordshire, s. 19-26.
 • Shortall S., Bock B. B. (2015), Introduction. Rural Women in Europe: The impact of place and culture on gender mainstreaming the European Rural Development Programme, "Gender, Place & Culture", nr 22 (5), s. 662-669.
 • Stoker G. (1998), Governance as Theory: Five Propositions, "International Social Science Journal", nr 50 (155), s. 17-28.
 • Thuesen A. (2016), Gender and Rural Governance, [w:] M. Shucksmith, D. L. Brown (eds.), Routledge International Handbook of Rural Studies, Routledge, Taylor & Francis eBooks, s. 379-388.
 • Thuesen A. A., Derkzen P. (2016), Questioning the Gender Distribution in Danish LEADER LAGs, [w:] L. Grandberg, K. Anderson, I. Kovach (eds.), Evaluating the European Approach to Rural Development: Grass-roots Experiences of the LEADER Programme, s. 127-148.
 • Tickell A., Peck J. (1996), The Return of the Manchester Men: Men's Words and Men's Deeds in the Remaking of the Local State, "Transactions of the Institute of British Geographers", nr 21 (4), s. 595-616.
 • Tryfan B. (1968), Pozycja społeczna kobiety wiejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Walczak-Duraj D. (2008), Potencjał i specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących w środowisku wiejskim, "Przegląd Socjologiczny", nr 57 (1), s. 105-134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.