PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 289--301
Tytuł artykułu

Kompetencje psychospołeczne w kształceniu nauczycieli języków obcych

Warianty tytułu
Psychological and Social Competencies in Foreign Language Teachers' Training
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest refleksja nad rolą i miejscem kompetencji psycho-społecznych w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych. Intencją autorki jest zwrócenie uwagi na istotność kompetencji psychospołecznych w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej jako czynnika zwiększającego efektywność przygotowania studentów do pełnienia roli nauczyciela języka obcego i wychowawcy, jak również czynnika zwiększającego szanse uczestników systemu edukacji na skuteczniejsze przygotowanie się do funkcjonowania na rynku pracy oraz ich przystosowanie się do wymogów współczesnego świata. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to reflect upon the role and position of psychological and social competencies in training foreign language teachers-to-be. The author's intent is to draw attention to the importance of psychological and social competences in the educational reality, as a factor increasing the effectiveness of student preparation for the role of a foreign language teacher and an educator, as well as a factor increasing the opportunities of the educational system participants for more effective preparation for the labour market and their adaptation to the requirements of the modern world. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • University of Lower Silesia
Bibliografia
 • 1. Argyle, M. (2002). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 • 2. Armstrong, M., Taylor. M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 3. Czerepaniak-Walczak, M. (1994a). Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej. W M. Dudzikowa, A.A. Kotusiewicz (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej. Białystok.
 • 4. Czerepaniak-Walczak, M. (1994b). Mie̜dzy dostosowaniem i zmiana̜: elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 5. Delors, J. (1998). Commission internationale sur l'éducation pour le vingt et unième siècle. Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO.
 • 6. Dudzikowa, M. (1994). Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych. W M. Dudzikowa, A.A. Kotusiewicz (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej. Białystok.
 • 7. Konieczna-Kucharska, M. (2015). Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, (19), 229-241.
 • 8. Kopaliński, W. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Świat Książki.
 • 9. Król, H., Ludwiczyński, A., Borkowska, S., Buchelt-Nawara, B. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.
 • 10. Lamboy, B., Shankland, R., Cardoso, T. (2016). Prévention et promotion de la santé mentale chez les enfants par le développement de la pleine conscience et des compétences psychosociales. W E. Fall, Introduction à la pleine conscience. Dunod.
 • 11. Madalińska-Michalak, J., Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 • 12. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Stare Kościeliska: Wydawnictwo Liberi Libri.
 • 13. Newby, D., Allan, R., Fenner, A.B. (2007). Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków: narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • 14. Pituła, B. (2010). Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 15. Romanowska-Tołłoczko, A., Kołodziej, M. (2018). Kierunek studiów a kompetencje psychospołeczne studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 60.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (b.d.).
 • 17. Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford Press.
 • 18. Shankland, R. (2009). Pédagogie nouvelle et compétences psychosociales: de l'apprentissage à l'école à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Paris: Harmattan
 • 19. Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • 20. Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28.
 • 21. Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: eMPi2.
 • 22. Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • 23. Taraszkiewicz-Kotońska, M. (2001). Jak uczyć jeszcze lepiej!: szkoła pełna ludzi. Poznań: Arka.
 • 24. Zawadzka, E. (2004). Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.
 • 25. Żeber-Dzikowska, I., Olczak, I. (2014). Kompetencje na rynku pracy w dobie współczesności. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 2.
 • 26. Żeber-Dzikowska, I., Wysocka-Kunisz, M., Szydłowska, A. (2016). Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia. Społeczeństwo. Edukacja. Język.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.