PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 17 | nr 2 (82) Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0 | 13--31
Tytuł artykułu

Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0

Autorzy
Warianty tytułu
Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w erze Przemysłu 4.0
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podkreślono rolę i konieczność ukierunkowanej, świadomej budowy oraz systematycznego wzmacniania potencjału, przewagi konkurencyjnej, a także konkurencyjności współczesnych organizacji. Zauważono, że XXI wiek niesie wymagania radykalnych zmian w tych procesach. Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana też informatyczną, stawia przedsiębiorstwom konkretne wyzwania m.in. kompetencyjne, technologiczne i organizacyjne. Mają one swe odzwierciedlenie w niezbędnych przedsiębiorstwom zasobach i umiejętnościach, a także sposobach (metodach, technikach, narzędziach czy strategiach) budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach Przemysłu 4.0. Celem opracowania jest zidentyfikowanie kluczowych wymagań procesu budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach rozwoju Przemysłu 4.0 oraz próba wstępnego ustalenia stopnia ich realizacji i praktycznej przydatności dla budowy przewagi w wybranych przedsiębiorstwach różnej wielkości. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji kierunków, metod i narzędzi ułatwiających budowę budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach rozwoju Przemysłu 4.0. Poza tym zawarto syntetyczny opis ewolucji w podejściach do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przestrzeni czterech rewolucji przemysłowych oraz charakterystykę tzw. przewagi konkurencyjnej 4.0. Zobrazowano powyższe opisem pilotażowych badań dotyczących identyfikacji stopnia rozwoju/wdrożenia oraz wpływu narzędzi charakterystycznych dla Przemysłu 4.0 na dynamizację przewagi konkurencyjnej wybranych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper highlights the role of and the need for the targeted, informed creation and the systematic enhancement of modern organisations' capacity, as well as the strengthening of their competitive advantages and competitiveness. The 21st century seems to have brought a need for radical changes in these processes. The fourth industrial revolution, also known as the digital revolution, forces companies to face specific competence-related, technological and organisational challenges. They are reflected in resources and skills needed by enterprises, as well as ways (methods, techniques, tools, or strategies) of creating a competitive advantage under the conditions of Industry 4.0. The aim of this study is to identify of key requirements of the process of creating a competitive advantage in the course of the development of Industry 4.0. and an initial attempt to determine the degree of their implementation, as well as their practical suitability for building a competitive advantage in selected enterprises of various sizes. The paper provides a synthetic description of the evolution in approaches to creating competitive advantages of enterprises over the period of four industrial revolutions and presents the characteristics of the so-called Competitive Advantage 4.0. A pilot study regarding the determination of the degree of development/implementation of tools specific to Industry 4.0 and their impact on the dynamization of competitive advantages of selected enterprises is described. This is a literature review and research paper. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. (2013). So what is competitive advantage? We know we need it but not how to define it. Strategic Direction, 29(9).
 • 2. (2016). Catch me if you can! Creating competitive advantage. Strategic Direction, 32.
 • 3. Aaker, D.A. (1989). Managing Assets and Skills: the Key To a Sustainable Competitive Advantage. California Management Review, 31(2).
 • 4. Adamik, A. (2003). Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. In: J. Jeżak (ed.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe (vol. 2). Lodz: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.
 • 5. Adamik, A. (2008). Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation. A Series of Monographs. Lodz: Technical University of Lodz.
 • 6. Adamik, A. (2015). Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. no. 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484.
 • 7. Adamik, A. (2016). The mechanism of building competitiveness through strategic partnering. Management, 20(1), 292-310, University of Zielona Góra.
 • 8. Adamik, A., & Flaszewska, S. (2015). The positive potential of the organisation and knowledge partnering. Journal of Positive Management, 6(3), 29-41. https://doi.org/10.12775/JPM.2015.014.
 • 9. Adamik, A., & Nowicki, M. (2012). Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. In: M. Matejun (ed.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach. Warszawa: Difin.
 • 10. Adamik, A., & Nowicki, M. (2018). Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 10-24. https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0003.
 • 11. Ajdovec, P., Kovacic Batista, R., & Vidmar, M. (2017). Corporate strategy and Industry 4.0: bibliometric analysis on factors of modernization. Dynamic Relationships Management Journal, 6(2).
 • 12. Basl, J. (2017). Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0. Management and Production Engineering Review, 8(2), De Gruyter Open.
 • 13. Bender, M., & Willmott, P. (2017). Digital Reinvention. McKinsey & Company.
 • 14. Deloitte. (2018). Deloitte Insights: The fourth industrial revolution is here - are you ready? Deloitte.
 • 15. Dmowski, J., Jędrzejewski, M., Libucha, J., Owerczuk, M., Suffczyńska-Hałabuz, N., Pławik, K., Iwasieczko, M., & Kowalska, I. (2016). Przemysł 4.0 PL. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? Boston: The Boston Consulting Group, June.
 • 16. Dobiegała-Korona, B., & Kasiewicz, S. (2002). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. Materiały i Prace Naukowe Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, LXXXII.
 • 17. Feng, L., Zhang, X., & Zhou, K. (2018). Current problems in China's manufacturing and countermeasures for Industry 4.0. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer.
 • 18. Ferrier, W.J., & Wiltbank, R. (2010). Value from Gestalt: How Sequences of Competitive Actions Create Advantage for Firms in Nascent Markets Violina Rindova. Strategic Management Journal, 31, 1474-1497.
 • 19. Fonseca, L.M. (2018). Industry 4.0 and the digital society: concepts, dimensions and envisioned benefits. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12(1).
 • 20. Gaub, H. (2016). Customization of mass-produced parts by combining injection molding and additive manufacturing with Industry 4.0 technologies. Reinforced Plastics, 60(6), 401-404, November/December.
 • 21. Geissbauer, R., Vedso, J., & Schrauf, S. (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise: 2016 Global Industry 4.0 Survey. PwC (PricewaterhouseCoopers).
 • 22. Hagel, J., & Brown, J.S. (2006). Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją. Gliwice: One Press.
 • 23. Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design Principles for Industries 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No. 01/2015. Available at: http://www.thiagobranquinho.com/wp-content/uploads/2016/11/Design-Principles-for-Industrie4_0-Scenarios.pdf.
 • 24. Kamblea, S.S., Gunasekaranb, A., & Rohit Sharmac R. (2018). Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt industry 4.0 in Indian manufacturing industry. Computers in Industry, 101.
 • 25. Kiron, D., & Shockley, R. (2011). Creating Business Value with Analytics MIT. Sloan Management Review, September 15.
 • 26. Lee, E.A. (2008). Cyber Physical Systems: Design Challenges. 11th IEEE Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC), pp. 363-369.
 • 27. Man, T., & Chan, T. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing.
 • 28. Nowicka, K. (2017). Smart Industry Polska 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju/Siemens Sp. z o.o.
 • 29. Nowicka, K. (2018). Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w dsektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii/Siemens Sp. z o.o.
 • 30. Nowicki, M. (2015a). Sieć internetowa jako wirtualna płaszczyzna lokalizacji działalności biznesowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. No. 17.
 • 31. Nowicki, M. (2015b). Czy lokalizacja przedsiębiorstwa może sprzyjać przełamywaniu jego kryzysów rozwojowych? Marketing i Rynek, 5.
 • 32. Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor R. (2016). A Categorical Framework of Manufacturing for Industry 4.0 and Beyond, Procedia CIRP 52, 173-178.
 • 33. Ślusarczyk, B. (2018). Industry 4.0 - are we ready? Polish Journal of Management Studies, 17(1).
 • 34. Tofler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 • 35. Trappey, A.J.C., Trappey, Ch.V., Govindarajan, U.H., Chuang, A.C., & Sun, J.J. (2016). A review of essential standards and patent landscapes for the Internet of Things: A key enabler for Industry 4.0, Advanced Engineering Informatics.
 • 36. Weyer, S., Schmitt, M., Ohmer, M., & Goreck, D. (2015). Towards Industry 4.0 - Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. IFAC-Papers OnLine, 48(3), 579-584.
 • 37. Żmijewski, R. (2014). Elementy koncepcji "Industries 4.0" w praktyce. Systemowe modelowanie produktu w wirtualnym przedsiębiorstwie. Warszawa: Siemens Industry.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558510

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.