PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 423
Tytuł artykułu

Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym pracy jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym, poznawczym i praktycznym obszaru związanego z relacyjnymi uwarunkowaniami kreowania marek należących do detalistów. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało podjęcia postępowania badawczego na płaszczyźnie teoriopoznawczej, empirycznej i metodycznej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
423
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aaker D.A. (1991), Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York.
 • Aaker D.A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York.
 • Aaker D.A. (2000), Brand Leadership, The Free Press, New York.
 • Adamik A. (red.) (2013), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Adamik A. (2013), Organizacja u' teoriach - ewolucja w sposobach postrzegania organizacji [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, "Zeszyty Naukowe", nr 1199, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Agarwal M.K., Rao V.R. (1996), An Empirical Comparison of Consumer-based Measures of Brand Equity, "Marketing Letters", Vol. 7, No. 3.
 • Ailawadi K.L., Harlam B.A. (2002), The Effect of Store Brand Share on Retail Margins: An Empirical Analysis, Tuck School of Business at Dartmouth Working Paper, No. 02-06.
 • Ailawadi K.L., Harlam B. (2004), An Empirical Analysis of the Determinants of Retail Margins: The Role of Store-Brand Share, "Journal of Marketing", Vol. 68, No. 1.
 • Albani A., Dietz J.L. (2009), Current Trends in Modeling Inter-organizational Cooperation, "Journal of Enterprise Information Management", No. 22(3).
 • Altkorn J. (1996), Determinanty rozwoju marek pośredników, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6.
 • Altkorn J. (1999), Strategia marki, PWE, Warszawa.
 • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Anderson E., Weitz B.A. (1986), Make-or-Buy Decisions: Vertical Integration and Marketing Productivity, "Sloan Management Review", Spring.
 • Anderson E., Weitz B. (1992), The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels, "Journal of Marketing Research", Vol. 29(1).
 • Anderson E., Coughlan A.T. (1987), International Market Entry and Expansion via Independent or Integrated Channels of Distribution, "Journal of Marketing", January.
 • Anderson J.C., Narus J.A. (1984), A Model of the Distributor's Perspective of Distributor- -Manufacturer Working Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 48, No. 4.
 • Anderson J.C., Narus J.A. (1990), A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships, "Journal of Marketing", No. 54.
 • Ansoff H.I. (1985a), The Firm of the Future, "Harvard Business Review", No. 4.
 • Ansoff H.I. (1985b), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska.
 • Armstrong G., Kotler Ph. (2016), Marketing. Wprowadzenie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Armstrong M. (1993), Handbook of Management Techniques, Kogan Page, London.
 • Balon U., Sikora M. (2015), Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe, "Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie", nr 3(939).
 • Balou R. (2007), The Evolution and Future of Logistics and Supply Chain Management, "European Business Review", Vol. 19, No. 4.
 • Baran R. (2009), Sila przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bardziej sprawiedliwe rolno-spożywcze łańcuchy dostaw (2016), [COM (2016) 32], opinia EKES, dokument elektroniczny.
 • Barlow J., Stewart P. (2014), Markowa obsługa klientów. Nowe źródło przewagi nad konkurencją, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Barney J.B. (1996), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 • Batorski D., Zdziarski M. (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania", vol. 7, nr 4(26).
 • Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 14(3).
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), " Coopetition " in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", Vol. 29, No. 5.
 • Bensaou M. (1999), Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, "Sloan Management Review", No. 40.
 • Beristain J.J., Zorrilla P. (2011), The Relationship between Store Image and Store Brand Equity: A Conceptual Framework and Evidence from Hypermarkets, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 18(6).
 • Berry L.L. (1982), Relationship Marketing [w:] L.L. Berry, C.L. Schostack, G. Upah, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago.
 • Berry L.L. (2000), Cultivating Service Brand Equity, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 28(1).
 • Berry L.L., Parasuraman A. (1991), Marketing Services: Competing through Quality, The Free Press, New York.
 • Bharadwaj N., Matsuno K., (2006), Investigating the Antecedents and Outcomes of Customer Firm Transaction Cost Savings in a Supply Chain Relationship, "Journal of Business Research", Vol. 59(1).
 • Białecki K. (2006), Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- -Warszawa.
 • Bilińska-Reformat K. (2014), Rola etnocentryzmu konsumenckiego w kształtowaniu asortymentu sieci handlowych, "Marketing i Rynek", nr 6 (CD).
 • Bilińska-Reformat K. (2015), Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Blumberg B.F. (2001), Cooperation Contracts between Embedded Firms, "Organization Studies", No. 22(5).
 • Borusiak B. (2008), Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Borusiak B. (red.) (2011), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Borusiak B. (2016), Ewolucja formatów handlu detalicznego, "Problemy Zarządzania", vol. 14(57).
 • Borusiak B., Stefanide K. (2017), Zarządzanie kategoriami produktów w przedsiębiorstwie handlowym, PTE, Poznań.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, "Harvard Business Review", July-August.
 • Brandys J., Kowalska-Musiał M. (2014), Tradycje badawcze szkół marketingu relacyjnego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 32.
 • Brassington F., Pettitt S. (2000), Principles of Marketing, Pearson Education-Prentice Hall, Harlow.
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Bravard J.L., Morgan R. (2010), Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, MT Biznes, Warszawa.
 • Buil I., Chernatony L. de, Martinez E. (2008), A Cross-national Validation of the Consumer-based Brand Equity Scale, "Journal of Product and Brand Management", Vol. 17, No. 6.
 • Burmann C., Jost-Benz M., Riley N. (2009), Towards an Identity-based Brand Equity Model, "Journal of Business Research", Vol. 62, No. 3.
 • Burt S. (2000), The Strategic Role of Retail Brands in British Grocery Retailing, "European Journal of Marketing", No. 34(8).
 • Calvo-Porral C., Levy-Mangin J.-P. (2014), Private Label Brands: Major Perspective of Two Customer-based Brand Equity Models, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", Vol. 24, No. 4.
 • Capaldo A., Giannoccaro I. (2015), How Does Trust Affect Performance in the Supply Chain? The Moderating Role of Interdependence, "International Journal of Production Economics", Vol. 166.
 • Caron G. (1996), L avenir des Marques, "Problemes Economiques", Nr 2497.
 • Castenow D. (1996), Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Chernatony L. de (1989), Branding in an Era of Retailer Dominance, "International Journal of Advertising", No. 8(3).
 • Chernatony L. de (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Chernatony L. de, McWilliam G. (1988), Claryifying the Difference between Manufacturers' Brand and Distributors 's Brands, "Quarterly Review of Marketing" No. 4(13).
 • Christodoulides G., de Chernatony L. (2010), Consumer-based Brand Equity Conceptualization and Measurement: A Literature Review, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 52, No. 1.
 • Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (1991), Relationship Marketing, Butterworth- -Heinemann Ltd., Oxford.
 • Chwałek J. (1992), Innowacje w handlu, PWE, Warszawa.
 • Ciechomski W. (2018), Marki własne sieci handlowych jako instrument strategii marketingowych wiodących detalistów, "Handel Wewnętrzny", nr 4(375), t. 1.
 • Ciesielski M. (red.) (2011), Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M. (red.) (2013), Sieci w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M., Długosz J. (red.) (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 • Corsten D" Kumar N. (2005), Do Suppliers Benefit from Collaborative Relationships with Large Retailers? An Empirical Investigation of Efficient Consumer Response Adoption, "Journal of Marketing", No. 69(3).
 • Corstjens J., Corstjens M. (1999), Store Wars: The Battle for Mindspace and Shelfspace, John Wiley, Chichester.
 • Cox A., Sanderson J., Watson G. (2001), Power Regimes: A New Perspective on Managing in Supply Chains and Networks, Proceedings of the 1 Oth International Annual IPSERA Conference, April, Jonkoping.
 • Cox R" Brittain P. (2000), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa.
 • Cravens D.W., Piercy N.F., Shipp S.H. (1996), New Organizational Forms for Competing in Highly Dynamic Environments: The Network Paradigm, "British Journal of Management", Vol. 7.
 • Cropper S., Ebers M" Huxham Ch., Ring P.S. (2008), Introducing Inter-Organizational Relations [w:J The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, Oxford.
 • Crotts J.C., Turner G.B. (1999), Determinants of Intra-Firm Trust in Buyer-Seller Relationships in the International Travel Trade, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 11(2/3).
 • Cygler J. (2013), Korzyści kooperencji - oczekiwania i efekty, "Organizacja i Kierowanie , nr 5(158).
 • Czakon W. (2006), Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Czakon W. (2007a), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Czakon W. (2007b), Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla klienta na rynku B2B [w:] M. Mitręga (red.), Marketing relacji na tynku business to business. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Czakon W. (red.) (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2014), Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2017), Klimat współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9.
 • Czernek K. (2012), Motywy i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie, "Folia Turistica", nr 26.
 • Czernek K. (2015), Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czernek K. (2017), Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Czubata A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
 • Czubata A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • Dabholkar P.A., Neeley S.M. (1998), Managing Interdependency: A Taxonomy for Business-to-Business Relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 13(6).
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami A., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Daszkiewicz M., Wrona S. (2014), Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa.
 • Davidson H. (1997), Even More Offensive Marketing. An Exhilarating Action Grude to Winning in Business, Penguin Books, England.
 • Dąbrowski T.J. (2015), Marketing - między koncentracją na kliencie a orientacją na interesarinszy, "Handel Wewnętrzny", nr 5(358).
 • Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 • Dhar S.K., Hoch S.J. (1997), Why Store Brand Penetration Varies by Retailer, "Marketing Science", Vol. 16, No. 3.
 • Dietl J. (1991), Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B. (red.) (2015), Budowa wartości klienta, Difin, Warszawa.
 • Dobni D., Ginkhan G.M. (1990), In Search of Brand Image: A Foundation Analysis "Advances in Consumer Research", Vol. 17, No. 1.
 • Dobski P. (2012), Zarządzanie przez jakość w handlu detalicznym. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Domański T. (2001), Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Donaldson B., O'Toole T. (2000), Classifying Relationship Structures: Relationship Strength in Industrial Markets, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 15, No. 7.
 • Donaldson B., O'Toole T. (2007), Strategic Market Relationships. From Strategy to Implementation, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 • Doyle P. (1990), Building Successful Brands: The Strategic Options, "Journal of Consumer Marketing", No. 7(2).
 • Doyle P. (1995), Marketing in the New Millennium, "European Journal of Marketing", Vol. 29(13).
 • Doyle P. (2001), Shareholder-Value-based Brand Strategies, "Journal of Brand Management", Vol. 9, No. 1.
 • Doyle P. (2008), Value-based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Dowling G.R. (2004), Corporate Reputations: Should You Compete on Yours? "California Management Review", Vol. 46(3).
 • Drabarz A. (2012), Od marki z przeszłością do marki z przyszłością, www.marketing. news.pl. (dostęp: 10.01.2012).
 • Drucker P. (1993), Jak zarządzać mała firmą, PWE, Warszawa.
 • Dubinsky A.J., Mazur J., Mehta R., Polsa P., Xiucheng F. (2005), Alianse strategiczne w międzynarodowych kanałach dystrybucji [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Dunne D., Narasimhan Ch. (1999), The New Appeal of Private Labels, "Harvard Business Review", No. 77(3).
 • Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 51(2).
 • Dyer J.H., Chu W. (2003), The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance: Empirical Evidence from the United States, Japan, and Korea, "Organization Science", Vol. 14.
 • Dyer J.H., Kale P., Singh H. (2004), When to Ally and When to Acquire, "Harvard Business Review", No. 81(7-8).
 • Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Intel-organizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 4.
 • Dziewanowska K. (2012), Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa.
 • East R., Hammond K., Harris P., Lomax W. (2000), First-Store Loyalty and Retention, "Journal of Marketing Management", Vol. 16, No. 4.
 • Economist Intelligence Unit (1968), Own Brand Marketing, "Retail Business", No. 128.
 • Elliott R., Yannopoulou N. (2007), The Nature of Trust in Brands: A Psychosocial Model, "European Journal of Marketing", Vol. 41, No. 9/10.
 • Encyklopedia ekonomiczna (1989), PWE, Warszawa.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
 • Esch F.R., Langner T., Schmitt B.H., Geus P. (2006), Are Brands Forever? How Brand Knowledge and Relationships Affect Current and Future Purchases, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 15, No. 2.
 • Farquhar P.H. (1989), Managing Brand Equity, "Marketing Research", Vol. 1, No. 3.
 • Fawcett S.E., Jones S.L., Fawcett A.M. (2012), Supply Chain Trust: The Catalyst for Collaborative Innovation, "Business Horizons", Vol. 55(2).
 • Feldwick P. (1996), Defining a Brand [w:] D. Cowley (ed.), Understanding Brands by 10 People Who Do, Kogan Page, London.
 • Fernie J., Sparks L. (2014), Logistics and Retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain, Kogan Page Publishers, London.
 • Fonfara K. (2014), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Ford D. (ed.) (1990), Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks, IMP Group, Academic Press, London.
 • Ford D., Berthon P., Brown S., Gadde L.E., Häkansson H., Naude P., Ritter T., Snehota I. (2002), The Business Marketing Course'. Managing in Complex Networks, John Wiley, New York.
 • Ford I.D., Gadde L.E., Häkansson H., Snehota I. (2003), Managing Business Relationships, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ford I.D., Häkansson H. (2006), IMP - Some Things Achieved: Much More to Do, "European Journal of Marketing", Vol. 40, Iss. 3/4.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Fynes B., de Burca S., Marshall D. (2004), Environmental Uncertainty, Supply Chain Relationship Quality and Performance, "Journal of Purchasing and Supply Management", Vol. 10, No. 4-5.
 • Fynes B., Voss Ch., de Burca S. (2005), The Impact of Supply Chain Relationship Quality on Quality Performance, "International Journal of Production Economics" Vol 96 No. 3.
 • Galbraith J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, PIW, Warszawa.
 • Ganesan S. (1994), Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 2.
 • Garbarski L. (red.) (2011), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania PWE, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1994), Marketing, PWE, Warszawa.
 • Garczarek-Bąk U. (2016), Przegląd marek własnych sieci handlowych w Polsce i na świecie, "Marketing i Rynek", nr 9.
 • Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na tynku, Poltext, Warszawa.
 • Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy", Vol. 12(1).
 • Gemser G., Brand J.M., Sorge A. (2004), Exploring the Internationalisation Process of Small Businesses: A Study of Dutch Old and New Economy Firms, "Management International Review", Vol. 44, No. 2.
 • Gęsicki A. (2017), Sukces marki własnej: zwycięstwo dostawcy i detalisty, prezentacja McKinsey & Company podczas Retail Summit, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Golder P.N., Mitra D., Moorman C. (2012), What is Quality? An Integrative Framework of Processes and States, "Journal of Marketing", Vol. 76, No. 4.
 • Gorbaniuk O. (2011), Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", Vol. 78, No. 6.
 • Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 91, No. 3.
 • Griffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • Gronroos Ch. (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Asia-Australia Marketing Journal", Vol. 2(1).
 • Gronroos Ch. (2004), The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, Dialogue, Value, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 19, No. 2.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Grupa Przedsiębiorstw Aldi Nord. Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2015, dokument elektroniczny.
 • Grzesiuk A. (2010), Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Grzesiuk K. (2015), Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Grzybowska K. (2014), Znaczenie koordynacji działań w łańcuchach dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11.
 • Guizani H., Trigueiro H., Valette-Florence P., Valette P. (2008), Le capitał marque du point de vue du consommateur: proposition d'une echelle de mesure, Actes du Col- loque International de 1'Association Franęaise du Marketing.
 • Gummesson E. (1994), Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 5, No. 5.
 • Gummesson E. (2008), Total Relationship Marketing, Marketing Management, Relationship Strategy, CRM, and a New Dominant Logic for the Value - Creating Network Economy, Elsevier Ltd., Butterworth-Heinemann.
 • Häkansson H., Snehota I. (1995), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 • Haibrook M.B. (1987), What is Consumer Research? "Journal of Consumer Research, Vol. 14, No. 1.
 • Halinen A., Törnroos J.-A. (1998), The Role of Embeddedness in the Evolution of Business Networks, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 14, No. 3.
 • Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K. (1989), Collaborate with Your Competitors and Win, "Harvard Business Review", January-February.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hankinson G., Cowking P. (1997), Branding in Action, Cases and Strategies for Profitable Brand Management, McGraw Hill Book Company, London.
 • Harrigan K.R. (1983), The Role of Intercompany Cooperation in Integrated Strategy: Strategic Alliances and Partnering Arrangements, "Advances in Strategic Management", Vol. 1 IB.
 • Haus B. (2002), Konkurencja i formy współdziałania przedsiębiorstw [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa.
 • Hausman A. (2001), Variations in Relationship Strength and Its Impact on Performance and Satisfaction in Business Relationships, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 16, No. 7.
 • Heding T., Knudtzen C.F., Bjerre M. (2008), Brand Management: Research, Theory and Practice, Routledge, Abingdon.
 • Heide J.B., John G. (1990), Alliances in Industrial Purchasing: The Determinants of Joint Action in Buyer-Supplier Relationships, "Journal of Marketing Research", Vol. 27, No. 1.
 • Hill Ch.W.L. (1995), National Institutional Structures, Transaction Cost Economizing and Competitive Advantage: The Case of Japan, "Organization Science", Vol. 6(1).
 • Hoch S.J. (1996), How Shotdd National Brands Think about Private Labels? "Sloan Management Review", No. 37(2).
 • Holmlund M. (1997), Perceived Quality in Business Relationships, "Svenska Handelshögskolan", Vol. 66.
 • Holmlund M. (2004), Analyzing Business Relationships and Distinguishing Different Interaction Levels, "Industrial Marketing Management", No. 33(4).
 • Holmlund M., Törnroos J.-A. (1997), What Are Relationships in Business Networks? "Management Decision", Vol. 35(4).
 • Holmström B., Roberts J. (1998), The Boundaries of the Firm Revisited, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 12(4).
 • Hougaard S., Bjerre M. (2002), Strategic Relationship Marketing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
 • Hoyer W.D., Brown S.P. (1990), Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product, "Journal of Consumer Research", Vol. 17, No. 2.
 • Hui E.Y., Tsang A.H. (2006), The Inter-Organizational Relationship in a Multi-Contractor Business Network, "Journal of Quality in Maintenance Engineering", Vol. 12, No. 3.
 • Hunt S.D., Arnett D.B., Madhavaram S. (2006), The Explanatory Foundations of Relationship Marketing Theory, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 21/2.
 • Huntley J.K. (2006), Conceptualization and Measurement of Relationship Quality: Linking Relationship Quality to Actual Sales and Recommendation Intention, "Industrial Marketing Management", Vol. 35, No. 6.
 • Hutt M.D., Speh T.W. (2001), Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets, 7th ed., South-Western Thomson Learning, Cincinnati, OH.
 • Huxham C., Vangen S. (2005), Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
 • Jackson B.B. (1985), Build Customer Relationship that Last, "Harvard Business Review", No. 11.
 • Janeczek U. (2016), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Jasińska K. (2010), Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Jażdżewski A.K. (2000), Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego - uwagi teoretyczno-prawne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory' of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", No. 3(4).
 • Jeszka A.ML (2013), Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 5(158).
 • Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (1997), A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, "Academy of Management Review", No. 22(4).
 • John G., Weitz B.A. (1988), Forward Integration into Distribution: An Empirical Test of Transaction Cost Analysis, "Journal of Law, Economics & Organization", No. 4(2).
 • Johnson J.L. (1999), Strategic Integration in Industrial Distribution Channels: Managing the Interfirm Relationship as a Strategic Asset, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 27, No. 1.
 • Kaczmarczyk S. (2014), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A. (2013), Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 • Kall J. (2004), Czy marka handlowa może być marką, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 179.
 • Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kall J. (2006), Jak walczyć z markami handlowymi [w:] J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Kall J. (2007), Sieć sklepów jako marka, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2013), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna - Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 • Kamiński J. (2013), Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu? "Marketing i Rynek", nr 7.
 • Kapferer J.-N. (1995), Les marques, capital de Tentreprise. Les chemins de la reconquete, Les Editions d'Organisations, Paris.
 • Kapferer J.-N. (2012), The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking, Kogan Page Publishing, Philadelphia.
 • Karcz S., Plutecki P. (2013), Przyszłość handlu detalicznego w Polsce należy do średnich powierzchni, www.franczyzawpolsce.pl (dostęp: 4.11.2013).
 • Kätner W.J. (2010), Pojęcie umowy nienazwanej [w:] W.J. Katner (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań. Umowy nienazwane, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kawa A. (2013), Analiza sieci społecznych z wykorzystaniem metody SNA [w:] Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie organizacjami sieciowymi, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 13, cz. 1.
 • Keller K.L. (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-based Brand Equity, "Journal of Marketing", Vol. 57, No. 1.
 • Keller K.L. (2001), Building Customer-based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands, Working Paper Series, Marketing Science Institute, Massachusetts.
 • Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką. Kapital marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Keller K.L., Aperia T., Georgson M. (2008), Strategie Brand Management: A European Perspective, Financial Times, Prentice Hall.
 • Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 • Kędzior Z. (1997), Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty, CBiE AE w Katowicach, Katowice.
 • Kędzior Z., Karcz K. (1998), Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE w Katowicach, Katowice.
 • Kiczmachowska E. (2008), Pomiar siły przetargowej w kanałach dystrybucji, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Kiczmachowska E. (2010), Motywy producentów podejmowania produkcji pod markami detalistów, "Marketing i Rynek", nr 10.
 • Kisperska-Moroń D. (1999), Konflikty w łańcuchach dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2.
 • Klein S., Frazier G.L., Roth V.J. (1990), A Transaction Cost Analysis Model of Channel Integration in International Markets, "Journal of Marketing Research", Vol. 27, No. 2.
 • Kline R.B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York.
 • Kłeczek R. (2012), Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2009), Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 558.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (red.) (2009), Analiza na potrzeby określenia polityki w zakresie handlu wewnętrznego w Polsce, ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, IBRKiK, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2012), Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów, dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, "Management and Business Administration. Central Europe , Vol. 20, No. 6.
 • Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych, teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 • Kotarbiński T. (1973), Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, "Prakseologia", nr 3/4.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2003), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Prentice Hall, Rebis, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2006), Koder o marketingu, Helion, Gliwice.
 • Kotler Ph., Armstrong G.A. (1989), Principles of Marketing, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kozielski R. (2007), Determinanty sukcesu organizacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.) (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Kożuch B. (2005), Kooperatywne zachowania organizacji publicznych [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 • Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B. (2016), Bliskość sklepów wygodnego zakupu wobec klienta, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", nr 302.
 • Kühne B., Gellynck X., Weaver R.D. (2013), The Influence of Relationship Quality on the Innovation Capacity in Traditional Food Chains, "Supply Chain Management' An International Journal", Vol. 18, No. 1.
 • Kumar N. (1996), The Power of Trust in Manufacturer-Retailer Relationships, "Harvard Business Review", Vol. 74(6).
 • Kumar N., Scheer L.K., Steenkamp J.-B.E.M. (1995), The Effects of Perceived Interdependence on Dealer Attitudes, "Journal of Marketing Research", Vol. 32, No. 3.
 • Kumar N., Scheer L.K., Steenkamp J.-B.E.M. (1995), The Effects of Supplier Fairness on Vulnerable Resellers, "Journal of Marketing Research", Vol. 32, No. 1.
 • Kumar N., Steenkamp J.-B.E.M. (2010), Strategia marek własnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C. (1997), Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents: a Syncretic Model, "Academy of Management Review", Vol. 22(1).
 • Lages L.F., Lancastre A., Lages C. (2008), The B2B-RELPERF Scale and Scorecard: Bringing Relationship Marketing Theory into Business-to-Business Practice, "Industrial Marketing Management", Vol. 37, No. 6.
 • Lambe C.J., Spekman R.E., Hunt S.D. (2000), Interimistic Relational Exchange: Conceptualization and Propositional Development, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 28(2).
 • Lambert D.M., Knemeyer A.M. (2007), Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 • Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, WN PWN, Warszawa.
 • Lassar W., Mittal B., Sharma A. (1995), Measuring Customer-based Brand Equity, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 12, No. 4.
 • Latusek-Jurczak D. (2014), Formy współpracy międzyorganizacyjnej [w:] A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lavie D. (2006), The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-based View, "Academy of Management Review", Vol. 31(3).
 • Lee J.N., Kim Y.G. (1999), Effect of Partnership Quality on IS Outsourcing Success: Conceptual Framework and Empirical Validation, "Journal of Management Information Systems", Vol. 15(4).
 • Lefaix-Durand A., Poulin D., Kozak R., Beauregard R. (2005), Interfirm Relationships and Value Creation: A Synthesis, Conceptual Model and Implications for Future Research, Working Paper DT-2005-DP-1, Network Organization Technology Research Center (CENTOR), Universite Laval, Quebec.
 • Leszczyński G. (2014), Adaptacja w relacjach business-to-business. Uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Levitt T. (1969), The Marketing Mode, McGraw-Hill, New York.
 • Levitt T. (1981), Marketing Intangible Products and Product Intangibles, "Harvard Business Review", May-June, No. 59.
 • Levitt T. (1983), After the Sale is Over, "Harvard Business Review", September- October, No. 61.
 • Lewis M. (2004), The Influence of Loyalty Programs and Short-Term Promotions on Customer Retention, "Journal of Marketing Research", Vol. 41, No. 3.
 • Lichtarski J. (red.) (1992), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J.M., Piórkowska K. (2017), Rekin i przywódca stada. Strategie przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu", nr 19.
 • Li G., Fan H., Lee P.K.C., Cheng T.C.E. (2015), Joint Supply Chain Risk Management: An Agency and Collaboration Perspective, "International Journal of Production Economics", Vol. 164.
 • Lincoln K., Thomassen L. (2009), Marka prywatna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lista 370 sieci detalicznych i hurtowych w Polsce, "Rynek Spożywczy" 2018, nr 54.
 • Lui S.S., Wong Y., Liu W. (2009), Asset Specificity Roles in Interfirm Cooperation: Reducing Opportunistic Behavior or Increasing Cooperative Behavior? "Journal of Business Research", Vol. 62(11).
 • Lada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Łukasik P., Schivinski B. (2014), Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych, "Marketing i Rynek", nr 6.
 • Łukasik P., Schivinski B. (2015), Determinanty zakupu marek własnych sieci handlowych przez polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5(358).
 • Łupicka A. (2009), Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Łupicka A. (2013), Relacje i rozkład władzy [w:] M. Ciesielski (red.), Sieci w gospodarce, PWE, Warszawa.
 • MacCallum R.C., Browne M.W., Michael W., Sugawara H.M. (1996), Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling, "Psychological Methods", Vol. 1(2).
 • Macdonald E.K., Sharp B.M. (2000), Brand Awareness Effects on Consumer Decision Making for a Common, Repeat Purchase Product: A Replication, "Journal of Business Research", Vol. 48, No. 1.
 • Macneil I. (1978), Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law, "Northwestern University Law Review", Vol. 72, No. 6.
 • Madhok A. (2006), Revisiting Multinational Firms' Tolerance for Joint Ventures: A Trust-based Approach, "Journal of International Business Studies", Vol. 37(1).
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (1998), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, WN PWN, Warszawa.
 • ; Maloni M., Benton W.C. (2000), Power Influences in the Supply Chain, "Journal of Business Logistics", Vol. 21(1).
 • Małkowska-Borowczyk M. (2006), O istocie marki handlowej [w:] Handel we współcze- snej gospodarce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Małkowska-Borowczyk M. (2010), Współzależność siły marki sieci handlowej i siły marek własnych [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Matejun M. (2012), Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu [w:] "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7.
 • Mazur J. (2011), Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, "International Journal of Management and Economics", No. 32.
 • Mazurkiewicz P. (2016), Sklepy nie mogą liczyć na lojalność Polaków, "Rzeczpospolita" z 27.05.
 • McGoldrick J. (1990), Retail Marketing, McGraw-Hill Book, London.
 • Mclndoe B. (2009), Decade of Risk, "Risk Management", No. 56(10).
 • McLoughlin D., Horan C. (2000) Business Marketing: Perspectives from the Markets-as-Networks Approach, "Industrial Marketing Management", Vol. 29, No. 4.
 • Mentzer T., Min S., Zacharia Z.G. (2000), The Nature of Interfirm Partnering in Supply Chain Management, "Journal of Retailing", Vol. 76, No. 4.
 • Meyer-Waarden L. (2007), The Effects of Loyalty Programs on Customer Lifetime Duration and Share of Wallet, "Journal of Retailing", Vol. 83, No. 2.
 • Meyer-Waarden L., Benavent C. (2006), The Impact of Loyalty Programmes on Repeat Purchase Behaviour, "Journal of Marketing Management", Vol. 22, No. 1-2.
 • Michalski E. (2007), Marketing. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa.
 • Mitręga M. (2008), Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na tynku B2B, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Mitręga M. (2008), Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na tynku przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Mitręga M., Żółkiewski J. (2012), Negative Consequences of Deep Relationships with Suppliers: An Exploratory Study in Poland, "Industrial Marketing Management", Vol. 41(5).
 • Möller K.E.K., Törrönen P. (2003), Business Suppliers' Value Creation Potential: A Capability-based Analysis, "Industrial Marketing Management", Vol. 32(2).
 • Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58(3).
 • Morris D. (1979), The Strategy of Own Brands, "European Journal of Marketing", No. 13(2).
 • Mreła H. (1978), Integracja organizacyjna przemysłu, PWE, Warszawa.
 • Mruk H. (2002), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Najder K. (2012), Wartości i aspiracje polskich konsumentów w 2020 roku, www.marketing- news.pl/theme.php?art=1561 (dostęp: 26.12.2012).
 • Napierała M., Machowski Z. (1976), Formy i czynniki procesów integracyjnych w przemyśle [w:] Zarządzanie wieloczłonowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 29.
 • Narasimhan C., Wilcox R.T. (1998), Private Labels and the Channel Relationship: A Cross-Category Analysis, "The Journal of Business", No. 71(4).
 • Niemczyk J, Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Niestrój R. (2002), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, WN PWN, Warszawa.
 • Niestrój R. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Nyaga G., Whipple J., Lynch D. (2010), Examining Supply Chain Relationships: Do Buyer and Supplier Perspectives on Collaborative Relationships Differ? "Journal of Operations Management", Vol. 28(2).
 • Obłój K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Oliver Ch. (1990), Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, "Academy of Management Review",Vol. 15, No. 2.
 • Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Otto J. (2014), Marketing relacji [w:] J. Otto, Ł. Sułkowski (red.), Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa.
 • Otto J., Olczak A. (2007), Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Otto J., Sułkowski Ł. (red.) (2014), Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa.
 • Pagano A. (2009), The Role of Relational Capabilities in the Organization of International Sourcing Activities: A Literature Review, "Industrial Marketing Management", Vol. 38, No. 8.
 • Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2005), Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH, Warszawa.
 • Palmatier R.W. (2008), Relationship Marketing, Marketing Science Institute, Cambridge, Massachusetts.
 • Palmatier R.W., Dant R.P., Grewal D., Evans K.R. (2007), Les facteurs qui influenced l'efficacite du marketing relationnel: une meta-analyse, "Recherche et Applications en Marketing", Vol. 22, Nr 1.
 • Palmeira M.M., Thomas D. (2011), Two-Tier Store Brands: The Benefic Impact of a Value Brand on Perceptions of a Premium Brand, "Journal of Retailing", Vol. 87 No. 4.
 • Panayides Ph.M., Lun Y.H.V. (2009), The Impact of Trust on Innovativeness and Supply Chain Performance, "International Journal of Production Economics", Vol. 122(1).
 • Patkowski P. (2010), Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, POLTEXT, Warszawa.
 • Payne A., Ballantyne D., Christopher M. (2005), A Stakeholder Approach to Relationship Marketing Strategy: The Development and Use of the "Six Markets " Model, "European Journal of Marketing", No. 39(7/8).
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Pindakiewicz J. (2007), Marki dystrybutorów w tworzeniu wartości dla klientów [w:] J. Szumilak (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, www.stat.gov.pl (dostęp 10.07.2017).
 • Powell W. W. (1987), Hybrid Organizational Arrangements: New Form or Transitional Development? "California Management Review", Vol. 30(1).
 • Powell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior", Vol. 12.
 • Powers T.L., Reagan W.R., (2007), Factors Influencing Successful Buyer-Seller Relationships, "Journal of Business Research", Vol. 60(12).
 • Pszczołowski T. (1978), Mala encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa.
 • Queich J.A., Harding D. (1996), Brands versus Private Labels: Fighting to Win, "Harvard Business Review", No. 74(1).
 • Rao A.R., Monroe K.B. (1989), The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers ' Perceptions of Product Quality: An Integrative Review, "Journal of Marketing Research", Vol. 26, No. 3.
 • Rao S., Perry Ch. (2002), Thinking about Relationship Marketing: Where Are We Now? "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 17(7).
 • Raport Produkty żywnościowe oferowane pod marka własna sieci handlowych (2011), UOKiK, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2009), Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Rataj czak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak-Mrozek M., Adamik A.I., Najda-Janoszka M., Wróbel P., Stefaniuk T., Nie- dbał R. (2016), Koncepcje zarzqdzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, TNOiK, Toruń.
 • Reformat B. (2015), Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Richardson P.S., Dick A.S., Jain A.K. (1994), Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality, "Journal of Marketing", Vol. 58.
 • Ries A., Ries L. (2000), 22 niezmienne prawa zarzqdzania marką, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Studio Emka, Warszawa.
 • Ring P.S., Van de Ven A.H. (1994), Developmental Processes of Cooperative Interor- ganizational Relationships, "Academy of Management Review", No. 19(1).
 • Ritter T., Ford D. (2004), Interactions between Suppliers and Buyers in Business Markets [w:] H. Häkansson, D. Harrison, A. Waluszewski (eds.), Rethinking Marketing- -Developing a New Understanding of Markets, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Rogoziński K. (2007), Konstruktywno-krytyczne ujęcie marketingu relacyjnego [w:] M. Mitręga (red.), Marketing relacji na tynku business to business. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Rokkan A.I., Heide J.B., Wathne K.H. (2003), Specific Investments in Marketing Relationships: Expropriation and Bonding Effects, "Journal of Marketing Research", Vol. 40, No. 2.
 • Romaniuk K. (2013), Społeczne uwarunkowania kompetycji przedsiębiorstw, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M. (red.) (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M. (2006), Przedsiębiorstwo partnerskie - w poszukiwaniu równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem, "Master of Business Administration", No. 6.
 • Rosińska-Bukowska A. (2012), Globalne sieci biznesowe - efekt globalizacji korporacyjnej, "Journal of Management and Finance", Vol. 10, No. 1.
 • Rudawska E. (2008), Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rutkowski K. (red.) (2000), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rutkowski K. (red.) (2001), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa.
 • Rutkowski K. (red.) (2005), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ruyter K. de, Moorman L., Lemmink J. (2001), Antecedents of Commitment and Trust in Customer-Supplier Relationships in High Technology Markets, "Industrial Marketing Management", Vol. 30(3).
 • Ryciuk U. (2016), Zaufanie między organizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie, WNPWN, Warszawa.
 • Ryoo S.Y., Kim K.K. (2015), The Impact of Knowledge Complementarities on Supply Chain Performance through Knowledge Exchange, "Expert Systems with Applications", Vol. 42(6).
 • Ryu S., Park J.E., Min S. (2007), Factors of Determining Long-term Orientation in Interfirm Relationships, "Journal of Business Research, Vol. 60, No. 12.
 • Sachry P.B., Skjott-Larsen T. (2002), Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, WN PWN, Warszawa.
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
 • Sarkar M.B., Aulakh P.S., Cavusgil S.T. (1998), The Strategie Role of Relational Bonding in Interorganizational Collaborations: An Empirical Study of the Global Construction Industry, "Journal of International Management", Vol. 4(2).
 • Schleimer S.C., Shulman A.D. (2011), When Intra-firm and Inter-firm Collaborations Co-occur: Comparing Their Impact across New Services versus New Product Innovations, "International Journal of Innovation Management", No. 15(05).
 • Schreijen S. (2011), Private Label vs. Brands. An Inseparable Combination, Rabobank, Utrecht.
 • Sekrety udanych związków (2008), wywiad z J.M. Gottmanem, "Harvard Business Review Polska", nr 4.
 • Sharp B. (1996), Brand Equity and Market-based Assets of Professional Service Firms, "Journal of Professional Services Marketing", Vol. 13, No. 1.
 • Sheth J.N., Parvatiyar A. (1995), The Evolution of Relationship Marketing, "International Business Review", Vol. 4, Iss. 4.
 • Shockley-Zalabak P., Ellis K., Winograd G. (2000), Organizational Trust: What It Means, Why It Matters, "Organization Development Journal", Vol. 18, No. 4.
 • Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, WN PWN, Warszawa.
 • Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, Warszawa.
 • Simon C.J., Sullivan M.W. (1993), The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach, "Marketing Science", Vol. 12, No. 1.
 • Simatupang T.M., Sridharan R. (2005), The Collaboration Index: a Measure for Supply Chain Collaboration, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 35, No. 1.
 • Sirisha J.S., Katyayani J. (2014), Customer-based Brand Equity: A Literature Review, "Journal of International Academic Research for Multidisciplinary", Vol. 2, Iss. 3.
 • Skarmeas D., Robson M.J. (2008), Determinants of Relationship Quality in Importer-Exporter Relationships, "British Journal of Management", Vol. 19, No. 2.
 • Skorek M. (2013), Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Skrzypek E. (red.) (2015), Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sławińska M. (red.) (2005), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji tynku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sławińska M. (red.) (2006), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, WN PWN, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2010), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Smyczek S. (2001), Lojalność konsumentów na tynku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Snehota I., Häkansson H. (red.) (1995), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 • Soberman D.A., Parker P.M. (2006), The Economics of Quality-Equivalent Store Brands, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 23, No. 2.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska, Bruksela COM(2016) 32, dokument elektroniczny.
 • Spyra Z. (2008), Kanały dystrybucji: kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Spyra Z. (2010), Rola zaufania w funkcjonowaniu kanałów marketingowych na współczesnym tynku [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego tynku. Implikacje otoczenia tynkowego, PWE, Warszawa.
 • Spyra Z. (2012), Strategie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw jako dostawców marek własnych dla międzynarodowych sieci handlowych [w:] T. Sporek (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze - internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa. Wybrane problemy, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Spyra Z. (2013a), Marki własne detalistów jako obszar kreowania wartości, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 3.
 • Spyra Z. (2013b), Programy lojalnościowe wielkich sieci handlowych jako narzędzie komunikacji marketingowej - ewolucja i uwarunkowania sukcesu rynkowego "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", nr 140.
 • Spyra Z. (2013c), Miejsce wartości dla klienta w kształtowaniu modeli biznesowych krajowych producentów marek własnych detalistów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 776(31).
 • Spyra Z. (2014), Rola relacji z dostawcami i odbiorcami w kreowaniu współczesnych modeli biznesu krajowych producentów marek własnych detalistów [w:] M. Mitręga (red.), Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo UE W Katowicach, Katowice.
 • Spyra Z. (2015a), Relacyjne uwarunkowania rozwoju marek własnych detalistów [w:] Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKiK, Warszawa.
 • Spyra Z. (2015b), Wykorzystanie co-brandingu w komunikacji marketingowej marek własnych detalistów, "Marketing i Rynek" 2015, nr 8 (CD).
 • Spyra Z. (2016a), Komunikowanie sposobów redukowania ryzyka konsumenckiego w procesie budowy zaufania do marek własnych detalistów [w:] K. Kolasińska- -Morawska (red.), Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 11/2.
 • Spyra Z. (2016b) Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych detalistów [w:J Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016, IBRKiK, Warszawa.
 • Spyra Z. (2017a), Uzależnienie od dostawców i odbiorców jako źródło ryzyka w kanale marketingowym. Perspektywa producentów marek własnych detalistów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", nr 321.
 • Spyra Z. (2017b), Aspekty środowiskowe jako obszar CSR w kreowaniu wizerunku marek własnych detalistów, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych", nr 4(26).
 • Spyra Z. (2017c), Koncepcja CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów, "Marketing i Rynek", nr 12.
 • Spyra Z. (2018), "Kod genetyczny" współczesnej komunikacji marketingowej marek własnych detalistów, "Handel Wewnętrzny" (w druku).
 • Sroka W. (2012), Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa.
 • Srivastava R.K., Shocker A.D. (1991), Brand Equity: A Perspective on Its Meaning and Measurement, Technical Working Paper, Marketing Science Institute, October, Cambridge, MA.
 • Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stańczyk S. (2011), Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strychalski M. (2013), Asymetria wiedzy w relacjach międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 310.
 • Steenkamp J.-B. E.M., Van Heerde H.J., Geyskens I. (2010), What Makes Consumers Willing to Pay a Price Premium for National Brands over Private Labels? "Journal of Marketing Research", No. 47(6).
 • Stefańska M. (2014a), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Stefańska M. (2014b), Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR - perspektywa nabywców, "Marketing i Rynek", nr 6 (CD).
 • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. (2002), Kanały marketingowe, WN PWN, Warszawa.
 • Storbacka K., Strandvik T., Gronroos Ch. (1994), Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 5, No. 5.
 • Straffin P.D. (2001), Teoria gier, WN Scholar, Warszawa.
 • Strużycki M. (1992), Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa.
 • Strzyżewska M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń.
 • Sulejewicz A. (1994), Współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier, SGH, Warszawa.
 • Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania, nr 427, SGH, Warszawa.
 • Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Szczepańska M. (2011), Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, LEX, Warszawa.
 • Szczepański C. (2018), Aldi świętuje 10-lecie działalności w Polsce i zapowiada dalszą ekspansję terytorialną, www. wiadomościhandlowe.pl (dostęp: 26.02.2018).
 • Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Szulce H. (1998), Strategie i struktury w handlu, PWE, Warszawa.
 • Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzanie marką, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Szumilak J., (red.) (2004), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunku rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Szwaja J. (red.) (2013), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szwajca D. (2016), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy, CeDeWu, Warszawa.
 • Szymczak M. (red.) (1995), Słownik języka polskiego, t. III, WN PWN, Warszawa.
 • Śmigielska G. (2004), Oferta usługowa handlu detalicznego [w:] J. Szumilak (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 • Śmigielska G. (2007), Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na tynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Sznajder A. (red.) (2012), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2004), Historia filozofii, t. 2, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Thomas M.J. (red.) (1998), Podręcznik marketingu, WN PWN, Warszawa.
 • Thompson G.F. (2003), Between Hierarchies and Markets: The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford.
 • Tong P., Johnson J.L., Umesh U.N., Lee R.P. (2008), A Typology of Interfirm Relationships: The Role of Information Technology and Reciprocity, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 23(3).
 • Trojanowski M. (2013), Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar, WN PWN, Warszawa.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014), Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 11(272).
 • Uzzi B. (1996), The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect, "American Sociological Review", No. 61(4).
 • Vazquez R., del Rio A.B., Iglesias V. (2002), Consumer-based Brand Equity: Development and Validation of a Measurement Instrument, "Journal of Marketing Management", Vol. 18. No. 1-2.
 • Vangen S., Huxham Ch. (2003), Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration, "The Journal of Applied Behavioral Science", Vol. 39, No. 5.
 • Webber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Webster F.E. Jr. (1992), The Changing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing, Vol. 56(4).
 • Weiss J., Hughes J. (2008), Chcesz dobrej współpracy'? Naucz się akceptować konflikty i zarządzać nimi, "Harvard Business Review Polska", nr 10.
 • Wernerfelt B. (1984), A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5(2).
 • Wheeler A. (2010), Kreowanie marki: przewodnik dla menedżerów marki, WN PWN, Warszawa.
 • Whipple J.M., Lynch D.F., Nyaga G.N. (2010) A Buyer's Perspective on Collaborative versus Transactional Relationships, "Industrial Marketing Management", Vol. 39(3).
 • Whipple J.M., Russell D. (2007), Building Supply Chain Collaboration: A Typology/ of Collaborative Approaches, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 18(2).
 • Wilk W. (2008), The Battle between Retailers and Planners: Conflict Accompanying the Location of New Large Scale Retail Developments in Polish Cities [w:] The Recreation of the European City: Governance, Territory and Polycentricity, Techne-Press, Amsterdam.
 • Wilk W. (2013), Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce, Wydawnictwo UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, WN PWN, Warszawa.
 • Wit B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
 • Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M.K. (2011) (red. nauk.), Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M.K. (2015), Cele wytwarzania przez producentów produktów pod markami detalistów, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11.
 • Witek-Hajduk M.K., Cygler J., Sznajder A., Napiórkowska A., Napiórkowski T. (2016), Relacje między producentami a detalistami. Kontekst modeli biznesu, WN PWN, Warszawa.
 • Wodecka-Hyjek A. (2008), Ewolucja koncepcji outsourcingu, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie", nr 775.
 • Wong Y.H., Hung H., Wing-ki Ch. (2007), Mediating Effects of Relationship Quality on Customer Relationships: An Empirical Study in Hong Kong, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 25, No. 6.
 • Wood L. (2000), Brands and Brand Equity: Definition and Management, "Management Decision", No. 38(9).
 • Wójcik-Karpacz A. (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, "E-mentor", nr 1(48).
 • Wrzosek W. (red.) (2001), Strategie marketingowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Yin R.K. (2014), Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Youn S.H., Yang M.G., Kim J.H., Hong P. (2014), Supply Chain Information Capabilities and Performance Outcomes: An Empirical Study of Korean Steel Suppliers, "International Journal of Information Management", Vol. 34(3).
 • Zakrzewski Z. (1969), Wstęp do teorii handlu detalicznego, PWN, Warszawa.
 • Zerbini F., Castaldo S. (2007), Stay in or Get out the Janus? The Maintenance of Multiplex Relationships between Buyers and Sellers, "Industrial Marketing Management", Vol. 36 (7).
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • [www 1] https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx7dL.ettcr-B (dostęp: 5.01.2016).
 • [www 2] https://www.plmainternational.com (dostęp: 5.01.2016).
 • [www 3] https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLettcr-D
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.