PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 17 | nr 2 (82) Organizational Management Issues in the Age of Industry 4.0 | 53--95
Tytuł artykułu

Robotics in the Context of Industry 4.0 : Patenting Activities in Poland and Their Comparison with Global Developments

Warianty tytułu
Robotyka dla Przemysłu 4.0: aktywność patentowa w Polsce i jej porównanie z tendencjami światowymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł analizuje polską aktywność patentową w zakresie robotyki, która jest kluczowym obszarem technologicznym, wspierającym transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Artykuł udziela odpowiedzi na 6 szczegółowych pytań badawczych, które prezentują różnorodne aspekty polskiej wynalazczości w obszarze robotyki i porównują sytuację Polski z globalnymi tendencjami w zakresie patentowania w robotyce. Badania opierają się na technikach bibliometrycznych, wykorzystują zbiory zgłoszeń patentowych pobrane z baz Urzędu Patentowego RP oraz Derwent Innovation Index. Artykuł omawia skalę aktywności patentowej w obszarze robotyki w Polsce, ze specyficznymi tendencjami dotyczącymi przedsiębiorstw, uczelni wyższych, indywidualnych wynalazków i instytutów badawczych, jak również bada występowanie współpracy międzysektorowej, geograficzną dystrybucję i zróżnicowanie tematyczne aktywności patentowej. Porównania międzysektorowe i międzynarodowe są oparte na obszarach zidentyfikowanych poprzez analizę podklas Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. Analiza ujawnia luki w adopcji i rozwoju robotyki w Polsce, przy niewielkiej popularności tego obszaru, ograniczonym dopływie tworzonych lokalnie, innowacyjnych rozwiązań i małej liczbie firm zaangażowanych w aktywność patentową. Obecna, niesatysfakcjonująca transformacja w kierunku modelu Przemysłu 4.0 stwarza okazje do dalszego rozwoju, motywując aktorów sektora prywatnego i publicznego w ramach systemu innowacji do mobilizacji zasobów intelektualnych i wynalazczych oraz naśladowania globalnych trendów w celu wypełnienia luk w rozwoju i adopcji tych istotnych technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses patenting in the field of robotics in Poland as the key technological area supporting the Industry 4.0 transformation. The article answers six detailed research questions that unveil various aspects of robotics inventions in Poland and compare the situation in Poland with global trends in robotics patenting. The research is based on bibliometric techniques and the use of datasets regarding patent applications from the Polish Patent Office and the Derwent Innovation Index databases. The extent of robotic patenting in Poland is discussed, with distinctive tendencies observed among businesses, higher education institutes, individual inventors and public research organisations, as well as the phenomenon of inter-sectoral collaboration, geographical distribution and thematic diversity of patenting activities. Intersectoral and international comparisons are based on themes that coincide with the sub-classes of the International Patent Classification. The analysis reveals gaps in the adoption and development of robotics in Poland, the marginal popularity of the field, limited inflow of locally developed, innovative solutions and a small number of companies engaged in patenting activities. The present, unsatisfactory progress towards the Industry 4.0 model opens up opportunities for future developments, motivating private and public actors in the innovation system to mobilize intellectual and inventive resources and follow global trends in order to bridge gaps in the development and adoption of these important technologies. (original abstract)
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Basl, J. (2017). Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0. Management and Production Engineering Review, 8(2), 3-8.
 • 2. Berman, B. (2012). 3-D printing: The new industrial revolution. Business Horizons, 55(2), 155-162.
 • 3. Bitner, M., Starościk, R., & Szczerba, P. (2014). Czy robot zabierze ci pracę? Sektorowa analiza komputeryzacji i robotyzacji europejskich rynków pracy. WISE Working Paper 1. Warszawa: WISE Institute.
 • 4. Brusoni, S., & Sgalari, G. (2006). New combinations in old industries: The introduction of radical innovations in tire manufacturing. Journal of Evolutionary Economics, 16, 25-43.
 • 5. Chen, S.B., & Lv, N. (2014). Research evolution on intelligentized technologies for arc welding process. Journal of Manufacturing Processes, 16, 109-122.
 • 6. Cherubini, A., Passama, R., Crosnier, A., Lasnier, A., & Fraisse, Ph. (2016). Collaborative manufacturing with physical human-robot interaction. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 40, 1-13.
 • 7. Compagni, A., Mele, V., & Ravasi, D. (2015). How early implementations influence later adoptions of innovation: Social positioning and skill reproduction in the diffusion of robotic surgery. Academy of Management Journal, 58(1), 242-278.
 • 8. Fuchs, Ch., & Sevignani, S. (2013). What is digital labour? What is digital work? What's their difference? And why do these questions matter for understanding social media? tripleC. Journal for a Global Sustainable Information Society, 11(2), 237-293.
 • 9. Goeldner, M., Herstatt, C., & Tietze, F. (2015). The emergence of care robotics - A patent and publication analysis. Technological Forecasting & Social Change, 92, 115-131.
 • 10. Intellectual Property Office (2014). Eight great technologies. Robotics and autonomous systems. A patent overview. Newport: Intellectual Property Office.
 • 11. IFR (2018) Sources and Methods. World Robotics Industrial Robots 2018 Report. Frankfurt am Main: International Federation of Robotics.
 • 12. ISO (2012) International Standard ISO 8373. Robots and robotic devices - vocabulary. ISO 8373:2012 (E/F). Geneva, the International Organisation for Standardization. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.