PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 377 | 20--30
Tytuł artykułu

Należyta staranność, dobra wiara w postępowaniu kontrolnym przed urzędem skarbowym a prawo do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego

Autorzy
Warianty tytułu
Due Diligence, Good Faith in the Control Proceedings before the tax Office and the Right to Deduct the Excess of Input Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizowano zagadnienie należytej staranności oraz dobrej wiary przy ewidencjonowaniu przez podatnika faktur dotyczących podatku naliczonego. W pierwszej części omówiono podatkowe postępowanie kontrolne, w dalszej części podjęto rozważania teoretyczne pojęcia należytej staranności oraz dobrej wiary podatnika przy zawieraniu transakcji z kontrahentem, dających podstawę do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of due diligence and good faith in the registration by the taxpayer of invoices related to input tax. The first part deals with tax control proceedings, in the further part of the concept of due diligence and good faith of the taxpayer when concluding transactions with a contractor, giving the basis for applying for a refund of the surplus of input tax.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J. (2016), Ordynacja podatkowa. Komentarz, UNIMEX, Wrocław.
 • Borowski M., Górniak A., Warnieło J. (2017), Należyta staranność w VAT - praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości, "Przegląd Podatkowy", nr 10, Wolters Kluwer.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (2017), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK Sp. z o.o. Sp.K., Gdańsk.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. z późn. zmianami).
 • Dzwonkowski H. (2014), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Liszewska A. (2017), Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji kodeksu karnego, "Przegląd Podatkowy", nr 9, Wolters Kluwer.
 • Maliński M., Śliż W. (2018), Należyta staranność nabywców towarów w transakcjach krajowych jako przesłanka zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Przegląd Podatkowy", nr 4, Wolters Kluwer.
 • Militz M. (2017), Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT - rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy", nr 4, Wolters Kluwer.
 • Modzelewski W. (2018), Fakturowanie i ewidencjonowanie faktur w świetle zmian w prawie karnym (wybrane zagadnienia), Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., zesz. 281, Warszawa.
 • Postanowienie TSUE z 6.02.2014 r. w sprawie C-33/13 - Jagiełło.
 • Radzikowski K. (2017), Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych, "Przegląd Podatkowy", nr 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sośniak M. (1980), Należyta staranność, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 800).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 201 z późn. zmianami).
 • Wyrok z 12.01.2006 r. w sprawach połączonych C-354/03, C-355/03 iC-484/03 - Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd, Bond House Systems Ltd.
 • Wyrok z 27.09.2007 r. w sprawie C-409/04 - Teleos plc i in.
 • Wyrok NSA z dnia 26.08.2014 r. sygn. akt I FSK 1209/13.
 • Wyrok TSUE z 6.07.2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 iC-440/04 - Axel Kittel i Recolta Recycling SPRL.
 • Wyrok TSUE z 18.12.2014 r. w sprawie C-131/13 - Italmoda.
 • Wyrok TSUE z 22.10.2015 r. w sprawie C-277/14 - Stehcemp.
 • Wyrok TSUE w sprawach C-354/03, C-355/03, C-484/03 Optigen i in.
 • Wyrok TSUE w sprawach C-439/04 iC-440/04 - Axel Kittel i Recolta Recycling SPRL.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-285/11 Bonik, pkt 37, w sprawie C-18/13 Maks Pen, pkt 26.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-324/11 Gábor Tóth.
 • Wyrok TSUE w sprawie w sprawie C-642/11 Stroj trans EOOD.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-78/12 - Ewita-K EOOD.
 • Wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-277/14 PPHU Stehcemp Sp. J.
 • Wyrok w sprawach C-642/11 Stroj trans EOOD i C-643/11 ŁWK-56 EOOD z dnia 31 stycznia 2013 r.
 • Zborowski M. (2018), Firmanctwo i należyta staranność w kontekście prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, "Przegląd Podatkowy", nr 3, Wolters Kluwer.
 • Zubrzycki J. (2017), Leksykon VAT, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 • [www 1] http://www.lex.pl/akt/-/akt/rodzaje-postepowan-w-ordynacji-podatkowej-czynnosci-sprawdzajace-kontrola-oraz-postepowanie-podatkowe (dostęp: 25.06.2018).
 • [www 2] https://www.mf.gov.pl/uk/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5816871] (dostęp: 22.06.2018).
 • [www 3] Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/id/6368396 (dostęp: 13.07.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558610

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.