PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 377 | 52--65
Tytuł artykułu

Elastyczność funkcjonowania podmiotów gospodarczych a sukces i kreacja wartości przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Flexibility of Functioning of Economic Entities and Success and Creation of Enterprise Values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono syntetyczne informacje dotyczące postrzegania elastyczności jako cechy współczesnego przedsiębiorstwa, starając się wykazać, iż może ona stanowić determinantę kreowania wartości. Zwrócono w nim uwagę, iż elastyczność oznacza szeroko rozumianą zdolność przystosowania organizacji do zmiennych warunków otoczenia, wyjaśniając, iż popularność tego zagadnienia jest powodowana, obserwowanym od dłuższego czasu, zwiększaniem dynamiki zmian otoczenia, wymuszającym zmiany dostosowawcze w organizacji. To dostosowanie pozwala sprawnie funkcjonować w turbulentnym otoczeniu i stanowi ważny, coraz ważniejszy, komponent budowania konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa w osiąganiu jego celów. W świetle powyższych informacji celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elastyczności przedsiębiorstwa jako jednego z tych czynników, który może determinować sukces przedsiębiorstwa oraz wspomagać kreację wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents synthetic information about the perception of flexibility as a characteristic of a modern enterprise, trying to show that it can be a determinant of creating value. It pointed out that flexibility means broadly understood the ability to adapt the organization to changing environmental conditions, explaining that the popularity of this issue is caused by the observed for a long time increasing the dynamics of changes in the environment, forcing adjustment changes in the organization. This adaptation allows you to function efficiently in a turbulent environment and is an increasingly important component of building the competitiveness and effectiveness of an enterprise in achieving its goals. In the light of the above information, the purpose of this article is to present the flexibility of the company as one of those factors that may determine the success of the company and may support the creation of value.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ahmed P.K., Hardaker G., Carpenter M. (1996), Integrated Flexibility - Key to Competition in Turbulent Environment, "Long Range Planning", Vol. 29, No. 4, s. 562-571.
 • Bridges W. (2008), Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Czerska M., Szpitter A., red. (2010), Koncepcje zarządzania, C.H.Beck, Warszawa.
 • De Leeuw A.C.J., Volberda H.W. (1996), On the Concept of Flexibility: A Dual Control Perspective, "OMEGA - International Journal of Management Science", Vol. 24, No. 2, s. 121-139.
 • Demil B., Lecocq X. (2010), Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43, s. 227-246.
 • Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly Jr. J. (1998), Organizations. Behavior, Structure, Processes, BPI/IRWIN, Illinois.
 • Grajewski P. (2010), Elastyczność i procesowość organizacji [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Jagoda A. (2015), Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 382, s. 316-323.
 • Krupski R., red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superrelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Krupski R., red. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Kwiecień A., Żak K. (2013), Budowanie relacji w strukturach sieciowych w procesie tworzenia wartości klienta i przedsiębiorstwa [w:] J. Duraj, A. Sajnoga (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ludwiński M. (2010), Elastyczna organizacja - troszkę teorii niezbędnej przed wdrożeniem, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Elastyczna-organizacja-troszke-teoriiniezbednej-przed-wdrozeniem-2222564.html (dostęp: 19.09.2018).
 • Masłyk E. (2003), Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Osbert-Pociecha G. (b.r.), Elastyczność organizacji - "tańczenie" w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_ w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 17.05.2017).
 • Osbert-Pociecha G., Moroz M., Lichtarski J.M. (2008), Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 59-84, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_04_04.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Rudny W. (b.r.), Elastyczność decyzyjna a wartość strategii konkurencyjnych, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_37/04.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Shafer S., Smith H., Linder J. (2002), The Power of Business Models, "Business Horizons", Vol. 48, s. 199-207.
 • Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa: Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wieniarz M. (b.r.), Zarządzanie procesami i jego rola w dynamicznych koncepcjach zarządzania, http://www.q-mam.ae.wroc.pl/materialy/I%20Ogolnopolska%20Konferencja%20Kol%20Naukowych%20%20Swiebodzice/referaty/Zarzadzanie%20procesami%20-%20Winiarz.pdf (dostęp: 19.09.2018).
 • Wojtkowiak G. (2015), Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.